Samenvatting Vrijdagpreek 29 Jul 2022 – Mensen van uitmuntenheid : Hazrat Abu Bakr (ra)

KJ-Summary-FR-20220729                KJ-Summary-NL-20220729

KJ-Summary-EN-20220729                KJ-Summary-UR-20220729

Samenvatting vrijdagpreek 29 Juli 2022

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuzen Soerah al-Fatihah zei Hazrat Khalifatul Masih V (aba) :

Ik heb het over verschillende expedities tijdens het tijdperk van Hazrat Abu Bakr (ra). Veel van deze oorlogen werden gevoerd onder het bevel van Hazrat Khalid bin Waleed (ra). Een van deze grote veldslagen was de slag bij Hera die plaatsvond in het 12e jaar van Hijrah. Hera was het hoofdkwartier van de Arabische Christenen en werd beheerd door een Iraniër.

Toen de heerser van Hera zich realiseerde dat Hazrat Khalid bin Waleed (ra) Hera met schepen zou aanvallen, beval hij zijn zoon om het water van de rivier de Eufraat te blokkeren. Toen dit uitgevoerd was, konden moslimschepen niet meer naar Hera varen. Toen Hazrat Khalid bin Waleed (ra) dit zag, nam hij een paar ruiters mee en overviel de mensen die bezig waren met het afzetten van de en maakte hen af. Toen de waterblokkade was vernietigd, konden de moslims weer met hun schepen naar Hera reizen.  Bij de aankomst van de moslims vluchtte de leider van Hera weg. De inwoners van Hera waren echter klaar om te vechten. Zij sloten zich op in vier kastelen en begonnen met de oorlogsvoorbereidingen. De moslims omsingelden de kastelen. Hazrat Khalid bin Waleed instrueerde dat de inwoners eerst moesten worden uitgenodigd tot het aanvaarden van de Islam. Als zij Moslims worden, aanvaard dan hun Islam. Als zij niet accepteren, bereid je dan voor op oorlog met hen. Uiteindelijk, toen de oorlog plaatsvond, waren de Moslims in staat om de stad Hera te veroveren. De oorlog eindigde toen de inwonersermee instemden een vredesverdrag te sluiten en belasting te betalen aan de moslimstaat.

Aangezien de inwonersvan Irak, Arabieren waren, verwachtte Hazrat Khalid bin Waleed (ra) dat zij de Islam zouden aanvaarden. Zij verkozen echter om bij het Christendom te blijven. Er werd een overeenkomst met hen gesloten waarin werd geschreven dat dit een overeenkomst is tussen Khalid bin Waleed (ra) en de leiders van Hera. De inwonders van Hera waren tevreden met deze overeenkomst. Elk jaar, in ruil voor hun veiligheid, zoueen belasting van 190,000 Dirham van hen worden geïnd. Als de Moslims hen niet konden beschermen, zou er geen Jizya-belasting zijn. Als de inwoners van Hera in opstand komen, hetzij inwoord of daad, zoudeze overeenkomst als nietig worden beschouwd.

Toen Hazrat Khalid (ra) de overwinning in Hera behaalde, stuurden de inwoners hem geschenken om hem met zijn overwinning te feliciteren. Maar hij stuurde al deze geschenken naar Hazrat Abu Bakr (ra) samen met het goede nieuws van hun overwinning. Hazrat Abu Bakr (ra) zei dat hij deze geschenken alleen als Jizyah zou accepteren, omdat dit het rechtvaardigste bleek. Moslims behandelden de inwoners van Hera barmhartig. Hetgeen ertoe leidde dat de inwoners rond Hera zich overgaven aan de Islamitische staat en Jizya betaalden.

De overwinning bij Hera was uiterst belangrijk en dit werd het hoofdkwartier van waaruit de moslims het Perzische Rijk zouden bestrijden. De moslims konden goede betrekkingen onderhouden met de bevolking van Irak en sloten vredesakkoorden met hen. Tegelijkertijd ontstonden er interne conflicten en machtsstrijd binnen het Perzische Rijk. Toen Hazrat Khalid bin Waleed dit vaststelde, schreef hij brieven aan verschillende leiders van het Perzische Rijk. In deze brievenstond geschreven dat dit een schrijven was van Khalid bin Waleed (ra) aan de Perzische koningen. Alle lof is voor Allah die jullie heeft verzwakt en jullie systeem van regeren heeft teniegedaan. Wanneer jullie mijn brief ontvangen, accepteer de Islam, of stem toe Jizya te betalen. Jullie zullen veilig blijven. Als jullie dit niet doen, bij Allah, zal ik zo’n leger tegen jullie brengen dat de dood net zo lief heeft als jullie het leven.

Hazrat Khalifatul Masih (aba) verhaalde vervolgens over verschillende andere oorlogen die gevoerd werden tegen de Perzen en oorlogen onder leiding van Hazrat Khalid bin Waleed (ra). Ter afsluiting kondigde Hazrat Khalifatul Masih (aba) aan dat aanstaande vrijdag het begin is van Jalsa Salana UK. Hij vroeg iedereen om te bidden dat deze Jalsa in alle opzichten gezegend zal zijn, dat de aanwezigen een veilige reis zullen hebben en dat degenen die hun plicht doen de mogelijkheid zullen hebben om hun verantwoordelijkheden op de beste manier uit te voeren.