Samenvatting Vrijdagpreek 12 Aug 2022 – Jaarlijkse Bijeenkomst VK 2022 : Zegeningen, dankbaarheid en beoordeling

KJ-Summary-FR-20220812                KJ-Summary-NL-20220812

KJ-Summary-EN-20220812                KJ-Summary-UR-20220812

 

Samenvatting vrijdagpreek 12 Aug 2022

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuzen Soerah al-Fatihah zei Hazrat Khalifatul Masih V (aba) :

Alhamdulillah, bij de genade van Allah, Jalsa Salana UK werd vorige week met succes gehouden. Er is veel hard werk gegaan in het organiseren van de Jalsa en veel leden van de Jama’at en ik hebben veel gebeden voor het succes ervan. Zoals gebruikelijk wil ik op de vrijdag na de Jalsa mijn dankbaarheid betuigen aan de vrijwilligers die hard hebben gewerkt om deze Jalsa te organiseren, van de opbouw tot de afsluiting. Het is eigen aan de islamitische moraal dat je dankbaar moet zijn voor iedereen die goed voor je is. Het is dankbaarheid jegens mensen die ons leidt naar dankbaarheid jegens Allah.

Nu zal ik de commentaren en gevoelens van individuen over Jalsa Salana UK presenteren, die ons laten zien hoe Jalsa mensen spiritueel vormden de boodschap van Islam Ahmadiyyat wereldwijd naar de mensen brengt. Een niet-Ahmadiyya moslim geleerde uit Niger schrijft dat wat de meeste indruk op hemheeft gemaakt, is hoe de mensen van hun Khalifa houden en elke richtlijn uit liefde voor hem, uitvoeren. Als men dit ziet, komt men tot de vaststelling dat deze liefde door Allah zelf in de harten van de mensen is geplaatst.

Een andere niet-Ahmadiyya verklaarde dat deze Jalsa niet minder dan een wonder is. Of de mensen het nu aanvaarden of niet, vandaag is het Ahmadiyyat dat de ware Islam vertegenwoordigt. En de dag is niet ver meer dat de mensen deze waarheid zullen erkennen en Ahmadiyyat zullen omhelzen. Een Syriër uit Frans Guyana verklaarde dat hijvoor het eerst naar de boodschap van Ahmadiyyat hadgeluisterd en was zeer verheugd te zien dat er een islamitische organisatie is die op deze prachtige manier werkt om de boodschap van de islam overal te brengen en dit onder één Khalifah.

Een niet-Ahmadiyya moslim uit Liberia schrijft dat hijzeer ontroerd was door de toespraak van de kalief. Ik dacht altijd dat de Islam geen recht gaf aan vrouwen. Maar na het beluisteren van de toespraak besefte hij dat de bijzonderheden van de rechten van vrouwen die in de islam worden genoemd, in geen enkele andere godsdienst worden aangehaald.

Even zo verklaarde een christelijke dominee uit Zambia dat hijvroeger dacht dat de islamitische vrouwen zich in hun huizen opsluiten. Maar na het beluisteren van de Jalsa toespraak van de Kalief, kon hij openlijk zeggen dat de rechten die door de Islam aan vrouwen worden toegekend, in het Christendom niet worden toegekend.

Een persoon uit Ivoorkust verklaarde dat hijzeer geïnspireerd was nadat hij een georganiseerde moslim Jama’at onder een kalief zag werken. Hij wist niet hoe mensen de Bai’at van de Heilige Profeet (sa) verrichtten. Maar toen hij mensen Bai’at zag doen in de handen van de Kalief, maakte dat diepe indruk op zijn hart.

Een vrouw uit Kameroen zei dat Jalsa ons in staat stelt veel religieuze kennis op te doen. MTA is niet zomaar een tv-zender. Het is als een school of een universiteit waarvan we elke dag kunnen leren. Iedereen zou van MTA moeten gebruik makenen we zouden onze kinderen thuis naar MTA moeten laten kijken, zodat we onze religieuze kennis kunnen vergroten.

Tegen het einde presenteerde Hazrat Khalifatul Masih (aa) de verslagen van verschillende departementen met betrekking tot Jalsa Salana, zoals MTA, media en ‘Overzicht van Religies’. Moge Allah het geloof van alle Ahmadi’s vergroten en blijvende resultaten van Jalsa Salana opleveren. Ameen!