Samenvatting Vrijdagpreek 4 Nov 2022 – Zegeningen van financiële opoffering: Tehrik Jadid Nieuwjaar 2022

KJ-Summary-FR-20221104                 KJ-Summary-NL-20221104

KJ-Summary-EN-20221104                KJ-Summary-UR-20221104

 

Samenvatting vrijdagpreek 4 november 2022

Uitgesproken door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuzen Soerah al-Fatihah zei Hazrat Khalifatul Masih V (aba) :

Vandaag, de eerste vrijdag van de maand november, wordt zoals gebruikelijk het nieuwe jaar Tahrik Jadid aangekondigd. Financiën zijn nodig om alle taken uit te voeren. Maar Allah de Almachtige bewaart niemands lening. Hij beloont degenen die offers brengen voor Zijn zaak in deze wereld en het hiernamaals.

Een voorbeeld hiervan geeft Allah de Almachtige in de Heilige Koran: 2:262

‘De gelijkenis van degenen, die hun rijkdommen voor de zaak van Allah besteden, is als de gelijkenis van een graankorrel, die zeven aren voortbrengt, in elke aar honderd korrels. Allah vermeerdert voor wie Hij wil; Allah is Alomvattend, Alwetend’.

Alleen financiële offers zijn niet voldoende, we moeten ook ons niveau van aanbidding verhogen, zelfhervorming doen, bezig blijven met het gedenken van Allah, wegblijven van ijdele en nutteloze bezigheden en dan alleen financiële offers brengen omwille van Allah. Dan schenkt Allah de Almachtige op zo’n manier dat de mens in verbazing achterblijft.

Vervolgens beloont Hij bij sommige gelegenheden, uit Zijn barmhartigheid, ook in vergelijking met een kleine goede daad. Dus, Allah de Almachtige schenkt, maar ons offer moet niet zijn om God te testen, maar moet een offer zijn op de weg van God met oprechtheid. Vervolgens presenteerde Huzoor Anwar (aba) enkele voorvallen van de offers van de gelovigen en hoe Allah de Almachtige hen met Zijn genade behandelde.

De missionaris van Guinee Conakry schrijft dat hij de aandacht van de leden vestigde op financiële offers. Een Ahmadi presenteerde een donatie van het geld dat hij had voor voedsel. Een paar dagen later belde dezelfde persoon op en zei dat God zijn offer had aanvaard omdat hij een contract voor 5 jaar heeft gekregen met een aanzienlijk salaris.

Iemand uit Rusland verhoogde zijn toezegging van het voorgaande jaar ondanks de moeilijke omstandigheden in de regio en betaalde zijn toezegging in juli volledig. Daarna heeft hij ook dagelijks donaties overhandigd omdat Allah de Almachtige zijn bedrijf veelvuldig heeft gezegend.

Een persoon uit India verhoogde, nadat hij zijn belofte had betaald, zijn donatie twee keer op verzoek van secretaris Sahib en zei dat Allah de Almachtige in een paar dagen tijd een grote moeilijkheid bij hem heeft weggenomen.

Een lid van Lajna uit Canada schreef dat zij te maken had met financiële beperkingen. Ze had goede voornemens maar zag geen mogelijkheden (om haar belofte te betalen) toen ze op een dag, terwijl ze iets zocht, een oude portemonnee tegenkwam waarin wat geld zat van een reis naar de VS en die ze helemaal vergeten was. Het bedrag was precies gelijk aan haar gelofte.

Het 88e jaar van Tahrik Jadid is afgesloten en het 89e jaar is begonnen. Dit jaar kon de Jama’at een offer van 16,4 Miljoen Pond in Tahrik Jadid aanbieden. Alhamdolillah! Ondanks de verstoring van de financiële toestand, is er een stijging van 1,1 Miljoen ten opzichte van het voorgaande jaar.

Moge Allah de rijkdom en de personen van allen die offers brachten, verhogen.