Samenvatting Vrijdagpreek 11 nov 2022 – Mensen van uitmuntenheid : Hazrat Abu Bakr (ra)

KJ-Summary-FR-20221111                 KJ-Summary-NL-20221111

KJ-Summary-EN-20221111                KJ-Summary-UR-20221111

 

Samenvatting vrijdagpreek 11 November 2022

Uitgereikt door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

 

Na het reciteren van TashahhudTa‘awwuz en Surah al-Fatihah, zei Zijne

Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) dat hij verder zou gaan met de incidenten uit het leven van Hazrat Abu Bakr (ra).

Huzur (aba) zei, volgens overleveringen was Hazrat Abu Bakr (ra) competent in zijn kennis over de geschiedenis van Arabische stammen, in het bijzonder die van de Quresh. Mensen die later in dit domein experten werden, schreven hun opleiding in het veld toe aan Hazrat Abu Bakr (ra), omdat hij de meest uitgebreidekennis had over het onderwerp. Hij kende zowel de positeve als de negatieve aspecten van stammen maar zou de negatieve aspecten niet vermelden.

Huzur (aba) zei dat de Heilige Profeet (vzzh) ooit Hazrat Hassan bin Thabit (ra) adviseerde om Hazrat Abu Bakr (ra)eerst te raadplegen over de genealogie, voor hij poëzie zou schrijven over de Quresh. Het zou voor de luisteraars evident zijn dat het geschreven werd met de overwegingvan Hazrat Abu Bakr (ra).

Huzur (aba) zei, dat het opgetekend staat dat hoewel Hazrat Abu Bakr (ra) niet als een dichter zou worden beschouwd, hij zeker interesse had in poëzie. Scholieren en historici verschillen hierover van mening, of Hazrat Abu Bakr (ra) ooit zelf poëzie schreef. Er zijn die beweren dat er een compilatie van gedichten bestaat, geschreven door  Hazrat Abu Bakr (ra), dat teruggevonden kan worden in Turkije.

Bij het overlijden van de Heilige Profeet Muhmmad (vzzh), reciteerde Hazrat Abu Bakr (ra) een aantalverzen na zijn begrafenis. De vertaling is als volgt:

O gij oog! Zweer bij God op uw recht om te huilen voor de Profeet

Je mag blijven huilen en mogen je tranen nooit drogen

O oog! Huil om de wonderbaarlijkste zoon van de Quresh-stam die vanavond in zijn graf is verborgen

Dus Darood en zegeningen voor jou van de Koning der Koningen, van de Heer van alle schepselen, van de God van degenen die Hem aanbidden

Wat is dit leven na vervreemd te zijn van Zijn geliefde

Wat is het nut van enige versiering na de scheiding van deze persoon die tien universums sierde

Ik wou dat de dood ons allemaal samen had overspoeld

Net zoals we samen in het leven waren.

Huzur (aba) zei dat Hazrat Abu Bakr (ra) heel opmerkzaam was. Er wodt gezegd dat de Heilige Profeet (vzzh) ooit zei dat God een persoon de keuze gaf tussen wat er in de wereld is en water bij Hem is en de persoon koos dat gene wat bij God is. Hierop begon Hazrat Abu Bakr (ra) te huilen, hetgeen leidde bij sommige mensen tot verwarring, omdat bleek dat de Heilige Profeet (vzzh) over een bepaalde persoon aan het spreken was. Ze zouden achteraf inzien dat Hazrat Abu Bakr (ra) had begrepen dat het over de Heilige Profeet (vzzh) ging. De Heilige Profeet (vzzh) zeiHazrat Abu Bakr (ra) om niet te huilen, omdat hij de voornaamste was in deugdzaamheid en het opofferen van rijkdom. Hij zei dat als hij een khalil, een dichte vriend kon hebben, zou het Hazrat Abu Bakr (ra) zijn.

Huzur (aba) zei dat Hazrat Abu Bakr (ra) een grote perspectief en begrip had van de Heilige Koran. Bijvoorbeeld, bij het vers “Nu heb Ik uw godsdienst voor u vervolmaakt, Mijn gunst aan u voltooid en de Islam voor u als godsdienst gekozen. (5:4)”  begon hij te huilen. Hij voelde alsof dit betekende dat de dood van de Heilige Profeet (vzzh) naderde. De Beloofde Messias (as) legde uit dat profeten naar de wereld gestuurd worden met een misie, en wanneer deze voldaan werd,werd het ook tijd voor hen om te vertrekken. Hazrat Abu Bakr (ra) begreep dit en leidde dit uit het vers.

De Beloofde Messias (as) zei dat het vers “Alyoma Akmalto Lakum Deen Akum(5:4)” twee betekenissen heeft. Een, dat je nu gezuiverd bent en het tweede, dat de Heilige Boek nu compleet is. Het is een geverifieerde feit dat wanneer een taak vervolledigd is, de prestatie zelf symboliseert de dood (het eind).

De Beloofde Messias (as) zei dat Hazrat Abubakar Siddique (ra) tot de ervaren en geleerde mensen van zijn tijd behoorde. Hij was getuige geweest van verscheidene ingewikkeldesituaties en had de ontberingen ervan geleden. Hij had deelgenomen aanmeerdere veldslagen. Hij observeerde de wendingen van gevechten en oorlogen. Hij had vele woestijnen en bergen betreden, ging gedurfd talloze plaatsen van gevaar en dood tegemoet, herstelde veel nalatigheden, leidde en intervenieerde in verschillende oorlogen. Hij sloeg opstanden neer en overwon zoveel verschillende stadia van moeilijkheden dat hij uiteindelijk een man met grote gevoeligheid en ervaring werd.

Hij trotseerde arbeid en zwoegen met geduld en standvastigheid. Allah verkoos hem als voorbeeld voor Zijn vers, een metgezel voor de Heilige Profeet (vzzh) en Hij prees hem voor zijn trouw en standvastigheid. Het was een teken dat Hazrat Abubakar Siddique (ra) de meest geliefde was onder de geliefden van de Heilige Profeet (vzzh). Hij werd geschapen met een ziel van moed en zijn trouw werd ingeprent. Hij werd hierdoor gekozen in een tijd van vreselijke en schrikwekkende gebeurtenissen. Allah is Al-Wetend en Al-Machtig. Hij plant en voert zaken uitovereenkomstighun vereisten.Hij zegende Ibne-abi-Qahaffa met Zijn bijzondere gratie en maakte van hem een unieke persoonlijkheid.

Huzur (aba) zei dat Hazrat Abu Bakr (ra) ook heel bekwaam was in het interpreterenvan dromen in het tijdperk van de Heilige Profeet (vzzh).

Huzur (aba) zei dat Hazrat Abu Bakr (ra) ook behoorde tot degenen die vereerd werden door en gelukkig genoeg waren om aangesteld te worden door de Heilige Profet (vzzh) om gebeden te mogen leiden in zijn moskee.