Samenvatting Vrijdagpreek 28 okt 2022 – Mensen van uitmuntenheid : Hazrat Abu Bakr (ra)

KJ-Summary-FR-20221028                 KJ-Summary-NL-20221028

KJ-Summary-EN-20221028                KJ-Summary-UR-20221028

 

Samenvatting vrijdagpreek 28 oktober 2022

Uitgesproken door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

Verder gaande met de Badri metgezellen, vernoemde Hazrat Khalifatul Masih (aba) het leven van Hazrat Abu Bakr (ra) in de preek van vandaag.

Tijdens de Mekkaanse periode bezocht de Heilige Profeet (vzzh) zijn huis één of twee keer per dag. Onder het volk was hij het meest geliefd bij de Heilige Profeet (vzzh). De Heilige Profeet (vzzh) placht te zeggen dat ‘Abu Bakr (ra) de meest vriendelijke en barmhartige onder mijn Oemmah is’.

Hazrat Abu Huraira (ra) verhaalt dat de Heilige Profeet (vzzh) ooit zei dat ‘wij elke gunst die ons door iemand is verleend hebben terugbetaald, behalve aan Abu Bakr. Hij heeft mij een gunst bewezen die Allah op de Dag des Oordeels zal terugbetalen’.

Tijdens zijn laatste ziekte zei de Heilige Profeet (vzzh) dat ‘niemand onder het volk mij meer heeft geholpen met zijn zelf en rijkdom dan Abu Bakr. Als ik een Khalil (een goede vriend) zou moeten aannemen, dan zou het Abu Bakr zijn. Maar mijn kameraadschap en verlangen naar Islam is boven al het andere. Sluit alle ramen van mijn moskee behalve deze van Hazrat Abu Bakr. Abu Bakr is van mij en ik ben van Abu Bakr. Hij is mijn broer in deze wereld en in het Hiernamaals en zij het zo dat Abu Bakr en Umar de leiders van het paradijs zijn’.

Eens was de Heilige Profeet (vzzh) onder zijn metgezellen. Hazrat Abu Bakr (ra) en Hazrat Umar (ra) stonden aan zijn zijden. Hij hield beide hun handen vast en zei dat dit is hoe wij zullen worden opgewekt op de Dag des Oordeels. Op een ander moment noemde hij hen als zijn ogen en oren. Hij verklaarde: ‘iedere profeet heeft twee helpers in de hemel en op aarde. In de hemel zijn mijn twee helpers de engelen Gabriël en Michaël. In deze wereld zijn mijn helpers Abu Bakr en Umar’. Hij (vzzh) gaf hen het goede nieuws van het paradijs.

Ooit beklom de Heilige Profeet (vzzh) samen met Hazrat Abu Bakr (ra), Hazrat Umar (ra) en Hazrat Usman (ra) de berg van Uhud. De berg begon te schudden. De Heilige Profeet (vzzh) zei: ‘O Uhud, blijf stil staan want er is niemand op jou behalve een profeet, Siddiq (waarheidslievend) en twee Shaheed (martelaren)’.

Behalve de Ashra Mubashra is er ongeveer vijftig personen die blijde tijdingen van het paradijs kregen. Verder kregen degenen die deelnamen aan verschillende Ghazwat (Jihad) ook het goede nieuws van het paradijs.

Eens, toen de Heilige Profeet (vzzh) het paradijs noemde, vroeg Hazrat Abu Bakr (ra) hem om te bidden dat ik ook bij jou ben. De Heilige Profeet (vzzh) zei dat hij dat zeker hoopte en ook ervoor zou bidden. Toen hij verschillende vormenvan aanbidding tot God vernoemde, zei de Heilige Profeet (vzzh) dat degenen die deze daden van aanbidding verrichten het paradijs via zeven verschillende deuren zullen binnengaan. Hazrat Abu Bakr (ra) vroeg naar zulke mensen die aandacht besteedden aan alle verschillende vormenvan aanbidding. De Heilige Profeet (vzzh) zei dat zo iemand door alle zeven deuren naar het paradijs zal worden gebracht en O Abu Bakr, ik hoop dat jij tot hen behoort.