Samenvatting Vrijdagpreek 21 okt 2022 – De VS Tour 2022

KJ-Summary-FR-20221021                 KJ-Summary-NL-20221021

KJ-Summary-EN-20221021                KJ-Summary-UR-20221021

 

Samenvatting vrijdagpreek 21 Oktober 2022

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

 

Na recitatie van TashahhudTa’awwuz en Surah al-Fatihah zei Zijne Heiligheid, Hazrat Khalifatul Masih V (aba) dat hij recent de Verenigde Staten had bezocht en dat dankzij de genade van Allah alles goed is verlopen.

Huzur (aba) zei dat gemeenschapsleden het nieuws ontvingen door middel van MTA en andere digitalemedia, alsook via verschillende andere nieuwszendingen. De zegeningen van Allah de Almachtige waren bij elke beurt van deze toer te zien. Het zorgde voor een positieve impact op niet alleen ahmadis, maar ook andere mensen.

Huzur (aba) zei dat er overal grote groepen van mannen, vrouwen en kinderen vergaderd waren voor het gebed. Hun uitgedrukte emoties en sentimenten waren duidelijk wanneer Huzur (aba) heen en weer stapte van en naar de moskee, en wees op hun ware liefde voor de Kalifaat. Mensen zouden urenlang in rijen staan om in de moskee te kunnen geraken voor het gebed. Dit toont duidelijk aan dat mensen door de genade van Allah, liefde hebben voor hun geloof en de Kalifaat. Kinderen zouden urenlang in een rij staan omdat er verschillende controles uitgevoerd werden. Maar niemand klaagde. Een genodigdein Zion merkte op hoe soepel alles liep. Ondanks de verschillende controles, klaagde niemand.

Huzur (aba) zei dat er ongeveer 161 moslims en niet-moslim gasten aanwezig waren bij de inhuldiging van de grote moskee in Zion. Huzur (aba) deelde de indrukken van verschillende andere gasten uit Zion, waaronder ook verkozen ambtenaren, leraren, hulpverleners en anderen die hun verbazinguitdrukten over Huzur (aba) en de boodschap die hij communiceerde.

Huzur (aba) zei dat de Baitul Ikram Moskee ingehuldigd werd in Dallas en het werd bijgewoond door 140 gasten. Carl Clemencich, lid van de Gemeenteraad van Allen offreerde aan Huzur (aba) een sleutel tot de stad. Hij drukte zijn waardering uit over het humanitaire werk verricht door de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. Hij zei dat de stad van Allen gelukkig was om een dergelijke vreedzame en humanitaire gemeenschap te hebben in de stad.

Huzur (aba) zei dat er een tentoonstelling in Zion was met betrekking tot het gebedsduel. Huzur (aba) zei dat de Beloofde Messias (as) vermeldde dat hij op de hoogte was van 32 kranten die het gebedsduel hadden gepubliceerd, maar zei erbij dat hij zeker was dat er veel meer waren. Na verdere onderzoek heeft de Gemeenschap in de VS nog 128 krantenknipsels gevonden ten tijde van de Beloofde Messias (as). Het zijn er in totaal nu 160. Al deze kranten zijn zichtbaar bij de tentoonstelling en ook beschikbaar in digitale formaat. Huzur (aba) zei dat de Amerikaans media ook nieuws uitbrachten over zijn bezoek.

Huzur sprak over een nieuwe bekeerling, de heer Christopher en zij dat zijn intrede een grote indruk heeft gehad op alle oudere en geïmmigreerde ahmadis, die een kans kregen om aanwezig te zijn en deel te nemen samen met hem op zijn inwijdingsproces. Dit evenement heeft een heel emotionele sfeer geschapen. Huzur (aba) zei dat dit bezoekmet de genade van Allah, ook vol was van Zijn zegeningen en hij bad dat, de zegeningen van Allah op hen mogen blijven neerdalen.