Samenvatting vrijdagpreek 4 jan 2019 – Waqfe Jadid 2019

 

Samenvatting Vrijdagpreek 4 januari 2019

gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

Na Tashahhud, Taa’wwaz en recitatie van Soerah al Fatehah zei Huzur-e-Anwar:

Vandaag is het de eerste vrijdag van 2019. Moge Allah alle Ahmadi’s zegenen met Zijn genade. Formele felicitaties volstaan niet om Allah te behagen. Ware viering houdt in om moeite te doen om onszelf te bevrijden van onze zwakheden en innerlijke duisternis bij de intrede van een nieuw jaar. We moeten trachten om alle fouten en tekortkomingen van het jaar ervoor te overwinnen en zuivere veranderingen teweeg te brengen, waarvoor we de gelofte hebben afgelegd en een band hebben gesmeed met de Beloofde Messias a.s.

De Beloofde Messias a.s. vertelt ons welk soort mens men moet zijn. Hij zegt: Een mens kan niet simpelweg geloven, door het afleggen van een gelofte, dat dit de waarheid is en hij zegeningen zal verkrijgen alleen door zijn aanvaarding ervan. Deze dagen heerst deze plaag overal. Allah kan niet alleen door erkenning behaagd worden, tenzij dit gepaard gaat met goede daden. Men moet trachten, zodra men de Djamaat betreedt, om vroom en zuiver te worden en alle kwalen en overtredingen te vermijden. Breng de tijd door met gebed. Hij zei dat het bidden van Tahajjud bij de aanvang van een nieuw jaar het hele jaar niet omvat. Moge Allah ons in staat stellen om hiernaar te handelen en moge het nieuwe jaar talrijke zegeningen en uitzonderlijke vooruitgang meebrengen voor onze Djamaat.

De Waqf-e-Jadid begint in januari. Met de genade van Allah is financiële opoffering een unieke kwaliteit van onze Djamaat. En waarom niet? De Beloofde Messias heeft in ons een geest van financiële opoffering ingeprent, vanuit het perspectief van de instructies uit de Heilige Koran en van de Heilige Profeet VZMH. Hij heeft onze aandacht gevestigd op het uitgeven op het pad van Allah en het komt ons en de Djamaat collectief ten goede.

Allah schenkt dus overvloedig beloningen aan ons en het is in ons eigen voordeel. De Heilige Profeet VZMH zei: vermijd vrekkigheid. Het heeft vroege naties verwoest. Onze financiële opofferingen zullen ons altijd ten goede komen. De Beloofde Messias a.s. zegt dat je niet gelijkertijd van twee dingen kan houden. Het is niet mogelijk voor jou om van rijkdom en ook van Allah te houden. Je kan slechts één van beide liefhebben. Gelukkig is dus diegene die van Allah houdt. Als één van jullie van God houdt en zijn rijkdom uitgeeft voor Zijn liefde, geloof ik dat al zijn bezittingen gezegend zullen worden boven die van anderen omdat rijkdom niet vanzelf komt, maar door de wil van Allah. Dus diegene die een deel van zijn rijkdom opzij zet voor de zaak van Allah zal het zeker terugkrijgen. Maar diegene die van zijn rijkdom houdt en Allah niet dient zal het zeker verliezen.

Geloof niet dat jouw rijkdom door eigen moeite naar je toekomt. Zij komt van Allah. Denk ook niet dat door het opofferen van een deel van jouw rijkdom of door enige dienstverlening in een andere vorm jij een gunst doet aan Allah en Zijn Profeet. In feite is het Allah die Zijn gunsten aan jou schenkt door jou toe te staan om Hem te dienen.

Hierna verhaalde Huzur-e-Anwar enkele hartverwarmende incidenten van mensen die financiële opofferingen hadden gemaakt en op het einde presenteerde hij data van het vorige jaar. Hij bad dat Allah de levens en bezittingen van alle deelnemers uit alle landen zou zegenen en hen in staat zou stellen om in de toekomst uitzonderlijkere opofferingen te blijven maken. Amin.