Samenvatting vrijdagpreek 28 dec 2018 [NL/FR]– Heren van uitmuntendheid

Résumé du Sermon du vendredi 28 décembre 2018

Samenvatting Vrijdagpreek 28 november 2018

Gegeven door Hazrat Khalifatul Maseeh Al-Khamis (aba)

Huzur-e-Anwar vervolgde zijn vertelling over de Badri Sahaba (metgezellen van de Heilige Profeet VZMH) in zijn preek. Hij sprak over het leven van Hazrat Abdullah-bin-Rabee’ ra en Hazrat Sehel ra en beschreef gebeurtenissen. De Heilige Profeet VZMH zou de graven van de martelaars van Ahad jaarlijks bezoeken. Hij betrad de vallei van Ahad en bad voor hen allemaal. Na zijn overlijden zetten de Kaliefen dit ritueel verder. De Heilige Profeet VZMH zou zeggen, “Ik wou dat ik samen met dit bergvolk tot martelaar herleid was geweest”.

De Heilige Profeet VZMH passeerde ooit het graf van Hazrat Musa’b-bin-Umair ra en bad voor hem. Hij reciteerde dit vers:

Er zijn zulke mannen onder de Momins (gelovigen) die bewezen hebben wat ze Allah beloofd hadden. Dus onder degenen is hij die zijn eden vervult heeft en hij is ook aan het wachten. En zij hebben geen verandering gebracht aan hun toestand.” (Al-Ahzaab vers 24)

Dan zei de Heilige Profeet VZMH, “Ik getuig hierbij dat deze martelaars voor Allah zijn op de Dag des Oordeels. Je moet hun graven bezoeken en hen begroeten. En wie hen begroet, zal door hen op de Dag des Oordeels begroet worden.”

Een andere Sahabbi is Abdullah-bin-Jubairra. Tijdens de Slag van Badr nam hij Abulaasals gevangene, de schoonzoon van de Heilige Profeet VZMH die mee mocht met het volk van Mekka. De dochter van de Heilige Profeet VZMH, Hazrat Zainab ra had voor zijn bevrijding een aantal goederen gestuurd uit Mekka. Hierbij was ook een ketting die Hazrat Khateeja r.a. aan haar dochter had gegeven. Toen hij de ketting zag herinnerde de Heilige Profeet VZMH zich Hazrat Khateeja r.a. Hij vroeg de Sahaba om de goederen van Hazrat Zainab ra terug te geven als ze het zouden wensen. De goederen werden teruggestuurd aan Hazrat Zainab ra. De Heilige Profeet VZMH liet zijn schoonzoon vrij op voorwaarde dat hij zijn dochter zou terugsturen naar Mekka eens hij terug in Medina was. Zo geschiedde het en na een tijdje aanvaarde Abulaas, de man van Hazrat Zainab ra, de Islam en kwam hij naar Medina.

Hazrat Abdullah-bin-Jubair ra is dezelfde Sahabbi onder wiens leiderschap de Heilige Profeet VZMH 50 personen aanstelde om de doorgang te bewaken. Wanneer deze mensen zagen dat de Moslims de overwinning vierden en de goederen aan het redden waren, kwamen zij aansluiten. Hazrat Abdullah-bin-Jubair ra probeerde hen tegen te houden maar ze gehoorzaamden niet. Er bleven maar een aantal mensen over om de doorgang te bewaken. Toen zij de doorgangonbewaakt zagen viel de vijand hen langs achteren aan en dienden de Moslims grote verliezen toe.Ook de Heilige Profeet VZMH werd verwond.

Hazrat Musleh Maoud r.a. zegt dat deze tijdelijke nederlaag had plaatsgevonden omdat een aantal mensen de Heilige Profeet VZMH niet gehoorzaamd hadden. In plaats van de Profeet te gehoorzamen hadden zij voor eigen gewin gekozen. Dus allen die de geboden van Allah en de Heilige Profeet VZMH niet volgen en persoonlijke winst verkiezen zullen verliezen lijden. Ware winst ligt alleen involstrekte gehoorzaamheid.

Huzur-e-Anwar zei dat de toestand van Moslims tegenwoordigverslechterd is voor dezelfde redenen dat zij de bevelen van de Heilige Profeet VZMH niet gehoorzamen en de Beloofde Messias a.s. niet accepteren, zevolgen daarentegen hun eigen voorkeur. Op gelijke wijze is er ook voor Ahmadi’s een les, namelijk dat het belangrijk is om na de Bai’at (eedaflegging) alle voorwaarden van de Bai’at volledig te gehoorzamen. Moge Allah ons in staat stellen om dit te doen.

Op het einde kondigde Huzur-e-Anwar hetoverlijdensgebed in afwezigheid aan voor mukarram Nazir-u-Husni Shaib uit Canada.