Samenvatting vrijdagpreek 11 jan 2019 [NL/FR] – Heren van uitmuntendheid

Résumé du Sermon du vendredi 11 janvier 2019

Samenvatting Vrijdagpreek 11 januari 2019

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis(aba)

Na Tashahhud, Taa’wwaz en recitatie van Soerah al Fatehah zei Huzur-e-Anwar:

Hazrat Khalaad-bin-Umru-bin-Aljamuuh ra was een Badri Sahabbi (Metgezel van de Heilige Profeet VZMH). Hij had deelgenomen aan de Slag van Badr met zijn broers en alle drie hebben het martelaarschap omarmd. Er wordt gezegd over Hazrat Abu Aimen ra dat hij geen echte broer was maar een slaaf die bevrijd werd door hun vader. De vader wou deelnemen aan de Slag van Badr maar kon niet. De zonen van Umru-bin-Aljumuuh ra hadden hem tegengehouden, ze zeiden dat hijtoelating van God had. Wanneer de tijd van de Slag van Ahad was aangebroken, zei hij dat hij zou gaan en zou deelnemen. Wanneer zijn zonen hem wilden tegenhouden bood hij zichzelf aan bij de Heilige Profeet VZMH en zei dat, mijn zonen willen me weghouden van Jihad (strijd om het geloof) maar ik wil deelnemen en hopen dat Allah mij het martelaarschap zal schenken. De Heilige Profeet VZMH antwoordde: “Inderdaad, Allah accepteert uw invaliditeit en Jihad is niet verplicht voor u.” Tegelijkertijd zei hij VZMH tegen de zonen: “hou hem niet tegen van een goede daad. Allah kan hem het martelaarschap gunnen.”Aldus vertrok hij naar de Jihad met een gebed en stierf een martelaarsdood. Hij werd begraven in Ahad.

De andere Sahabbi waarover wij zullen spreken is Hazrat Aqba-bin-Amir ra. Zijn moeder had ook de Islam aanvaard. Hij behoorde tot de zes Ansaar van de Heilige Profeet VZMH die de Islam in Mekak hadden aanvaard en later de Bait-e-Aqbi Ulah hadden bijgewoond. Mirza Bashir Ahmad Sahib heeft hierover in meer detail geschreven.

Hazrat Aqba-bin-Amir ra had deelgenomen aan alle veldslagen. Hij was herkenbaar in de Slag van Ahad omwille van zijn helm en groene kledij. Hij stierf een martelaarsdoodtijdens de Slag van Yamama. Hij zei: “ik heb mijn zoon meegenomen, die heel jong was en mezelf gepresenteerd aan de Heilige Profeet VZMH en hem gevraagd om mijn zoon een gebed aan te leren dat hij voor God kan reciteren en hem zou zegenen. De Heilige Profeet VZMH stelde: “O kind! Reciteer [Arabisch] wat betekent ‘O Allah! Ik zoek gezondheid van U in de staat van een gelovige te zijn en bid oprecht voor mededogen en bid voor succes na het bereiken van deugd.” Moge Allah de rangen van deze Sahaba blijven verhogen. Amin.

Op het einde sprak Huzur-e-Anwar over een dame uit Amerika, Aliya Shaheed Sahiba, en bad dat Allah haar rang zou verhogen en dezelfde geestdrift en enthousiasme (als haar) zou schenken. Amin.