Samenvatting vrijdagpreek 3 mei 2019 NL/FR – Heren van uitmuntendheid

Résumé du Sermon du vendredi 3 mai 2019

Samenvatting Vrijdagpreek 3 mei 2019

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (a.b.a.)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van Soerah al-Fateha, zei Huzur-e-Anwar:

De eerste naam van de Badri Sahaba (metgezellen van de Heilige Profeet VZMH) die ik vandaag zal vermelden is HazratUbaid-bin-Abu Ubaidr.a. Hij had samen met de Heilige Profeet VZMH deelgenomen aan de slagen van Badr, UhadenKhandaq.

De volgende is Hazrat Abdullah-bin-Na’maan-bin-Baldma r.a. Hij behoorde tot de Bano Khammas familie uit Khazraj. Hij was de vaderlijke neef van Abu-Qatadah en hij had ook de eer om deel te nemen aan de slagen van Badr en Uhad.

Hazrat Abdullah-bin-Umair r.a. is nog een Sahabbi. Hij behoorde tot de Bano Jazarah stam. Hij had deelgenomen aan de Slag van Badr. Vervolgens is er Hazrat Umarwa-bin-Haris r.a. Hij behoorde tot de Bano Haris. Hij stond ook bekend alsAmir. Hij had de Islam in Mekka geaccepteerd. Nog een Sahabbi is Hazrat Abdullah Ka’ab r.a. Zijn vader was Ka’ab-bin-Umarwa. Hij werd als verantwoordelijke aangesteld voor de aanvoer van goederen tijdens de Slag van Badr en ook meerdere keren voor ‘Amwal-e-Khams’ . Hij is overleden op 33 Hijri tijdens het Kalifaat van HazratUsmaanr.a.

De volgende is Hazrat Abdullah-bin-Qais r.a. die behoorde tot de Bano Najjaar stam. Hij had deelgenomen aan de slagen van Badr en Uhad en volgens één referentie zelfs aan alle slagen. Hij is overleden tijdens het Kalifaat van Hazrat Usmaan r.a.

Nog een andere Sahabbi is Hazrat Salma-bin-Aslamr.a. die behoorde tot de Bano Harisa. Hij had aan meerder slagen deelgenomen, waaronder ook de slagen van Badr, Khandaq en Uhad. Hij had Saad en Naman gevangengenomen tijdens de Slag van Badr. Hij stierf een martelaarsdood tijdens de Jisr oorlog tussen de Moslims en de Perzen, tijdens het Kalifaat van Hazrat Umar r.a. Jisr betekent brug. Er werd namelijk een brug gebouwd tussen de Moslims en Iran voor de oorlog en de Moslims hadden deze gebruikt om het land binnen te treden.

Huzur-e-Anwar besprak de details zoals gegeven door Mirza Bashir Ahmed, over het complot van Abu-Safyan om de Heilige Profeet VZMH te doden, maar Allah had hem tegen hen beschermd.

Aqbi-bin-Usman r.a. was ook een Sahabbi. Zijn moeder heette Umme-Jamil. Zijn broer was Hazrat Saad-bin-Usmaan. Hij had de eer om deel te nemen aan de slagen van Badr en Uhad.

Hazrat Abdullah-bin-Sehel r.a. (en de namen van Zaid en Rafae worden ook vermeld) was de broer van Hazrat Rafae-bin-Sehel r.a. Zijn  broer had samen met hem gevochten in de slagen van Uhad en Khandaq. Hazrat Adullah r.a. stierf een martelaarsdood tijdens de Slag van Khandaq.

Hierna beschreef Huzur-e-Anwar de details van de Slag van Hamra-al-Asad, zoals verteld door HazratMirzaBashirAhmad. Daarna sprak hij over de Sahabbi Hazrat Aqbi-bin-Rabbea r.a.

Op het einde sprak Huzur-e-Anwar over Mukarrama Sahibzadi Sabiha Begum Sahiba, kleindochter van Hazrat Mirza Bashir Ahmad en vrouw van Mirza Anwar Ahmad Sahib. Hij sprak over haar dood en kondigde haar gebed in absentia aan.