Samenvatting vrijdagpreek 26 april 2019 – Heren van uitmuntendheid

Samenvatting Vrijdagpreek 26 april 2019

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van Soerah al-Fateha zei Huzur-e-Anwar:

Ik heb mijn vorige preek afgesloten met tevermelden dat HazratUsman-bin-Mazounr.a.de eerste was om begraven te worden in de begraafplaats ’Jannat-ul-Baqee’. Hierna beschreef Huzur de details van het ontstaan van de begraafplaats en de grondslag ervan.

Huzur zegt: Zoals ik eerder zei, was de eerste om daar begraven te worden HazratUsman-bin-Mazounr.a. De Heilige Profeet VZMH had als symbool een steen geplaatst aan het hoofd van zijn graf en zei “Hij is ons voorgegaan”. Hazrat Salem-bin-Abdullah verwijst naar zijn vader die dit zou zeggen wanneer iemand overleden was. De Heilige Profeet VZMH zou zeggen, “Stuur hem voort naar diegenen van ons volk die al zijn doorgegaan” en “Usman-bin-Mazoun was een goede voorgangervoor mijn volgelingen”. Er wordt gezegd door HazratIbneAbbasr.a. dat wanneer Hazrat Usman r.a. overleden was, de Heilige Profeet VZMH zijn lichaam naderde en driekeer over hem boog, zijn hoofd ophief en zei “O Abu-Saaib, moge Allah vriendelijk en vergevensgezind zijn jegens jou. Je hebt deze wereld verlaten in een toestand waarin er geen stipje van wereldse onreinheid op je zit”. Toen Ibrahim, de zoon van de Profeet, overleden was zei hij VZMH, “Salf-Saleh, ga en sluit je aan bij  Usman-bin-Mazoun”.

Hierna beschreef Huzur-e-Anwar de omstandigheden van het overlijden van Hazrat Usman-bin-Mazoun r.a.  in detail met verwijzing naar de geschriften van Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib r.a.

Huzur-e-Anwar sprak over de volgende Sahabbi (metgezel van de Heilige Profeet VZMH), Hazrat Wahab r.a. bin-Saad-bin-Abi Sarah. Zijn vader heette Sa’ad en hij behoorde tot de Bano Amir-bin-Louii stam. Hij was de broer van Hazrat Abdullah-bin-Saaad-bin-Abi Sarah. Zijn moeder heette Mahana bint Jabir en zij behoorde tot de Ash’ari stam. Zijn broer was een schrijver van openbaringen die hij later had verworpen. Ter gelegenheid van de overwinning van Mekka was Abdullah-bin-Abi-bin-Sarah één van de mannen aan wie de Heilige Profeet VZMH geboden had om gedood te worden, maar HazratUsnam r.a. gaf hem onderdak. Later stelde hij zich voor aan de Heilige Profeet VZMH en hij accepteerdede Islam. Huzur-e-Anwar zei dat Hazrat Wahab r.a. deelgenomen had aan de slagen van Badr, Khandaq, Hudaibia en Khyber. Hij stierf een martelaarsdood in de Slag van Mota’ in Jamadiul-Awwal, 8 Hijri. Op de dag van zijn martelaarschap was hij 40 jaar oud. Moge Allah de rangen van deze Sahabar.a. blijven verhogen. Amin.

Op het einde sprak Huzur-e-Anwar over de mensen die recent overleden waren en besprak hun dienst aan de Djamaat. Deze waren Mukarram Malik Muhammad Akram Sahib, religieuze geleerde uit Manchester, Mukarram Choudhry Abdul Shakoor Sahib, religieuze geleerde van de Djamaat, Muhammad Saleh Muhamad sahib, Moesi en leerkracht vanWaqf-e-Jadid, MukarramMuwaishayJumaaSahibuit Tanzania, Moesi. Inna LillahWainnailahirajioon.

Na het Vrijdaggebed bad Huzur-e-Anwar het begrafenisgebed van Mukarram Malik Muhammad AkramSahib, religieuze geleerde van de Djamaat , en verkondigde begrafenisgebeden in absentia voor de drie eerde vermelde zielen die waren heengegaan.