Samanvatting vrijdagpreek 19 Apr 2019 NL/FR – Heren van uitmuntendheid

Résumé du Sermon du vendredi 19 avril 2019

SamenvattingVrijdagpreek 19 april 2019

Gegeven doorHazratKhalifatulMasih Al-Khamis (a.b.a.)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van Soerah Al-Fatehah, zei Huzur-e-Anwar:

De BadriSahabbi (metgezel van de Heilige Profeet VZMH) die ik vandaag zal bespreken is HazratUsman-bin-Mazounr.a. Zijn moeder heette Suhailabint Ambas. Huzur-e-Anwar beschreef later de gebeurtenis van HazratUsman-bin-Mazoun’s aanvaarding van de Islam.

HazratMuslehMaoudr.a zegt dat de Heilige Profeet VZMH in de vroege periode van de Islamveel metgezellen had gevonden die geen schrik hadden om hun bloed te vergieten voor zijn zaak. Bij een andere gelegenheid, bij het bespreken vande niet-gelovigen in Mekka, zei HazratMuslehMaoudr.a. dat hun harten elk moment met passie aan het branden waren. Er was geen enkele invloedrijke familie waarvan de jonge mannen geen volgelingen van de Heilige Profeet VZMH waren geworden. HazratUmar, Khalid-bin-Waleed, HazratTalha en duizend anderen waren vijanden van de Islam maar hun nakomelingen waren heel hun leven lang onderdanig aan de Heilige Profeet VZMH en zwaaiden hun zwaarden naar hun voorouders op het slagveld.

HazratUsman-bin-Mazounr.a. behoorde tot de eersten die de Islam aanvaardden. Hij was de 13de om het geloof te aanvaarden. Hij was ook aanwezig bij de eerste migratie naarHabsha, samen met zijn zoon Sa’ib. Nadat er in Mekkavalse geruchten werden verspreid door niet-gelovigen, kwam hij terug en bleef. Hij verbleef in het begin onder de bescherming van Waleed-bin-Mugheera, maar nadathij het lijden van de Heilige Profeet VZMH en zijn metgezellen zag keerde hij niet terug naar de bescherming van Waleed-bin-Mugheera enWaleedverkondigde het openlijk. Hierna sprak Huzur-e-Anwar over de details van de migratie naar Habsha. De liefde van HazratUsman-bin-Mazounr.a.’s voor de de Heilige Profeet VZMH blijkt evident uit het voorval: bij het overlijden van HazratUsman-bin-Mazounr.a. kuste de Heilige Profeet VZMH hem en tranen vloeiden uitzijn ogen.

MianBashirSahib schrijft over HazratUsman-bin-Mazounr.a, dat hij een zeer heilige persoon was. Hij had al tijdens zijn dagen van onwetendheid de drank afgezegd en na het aanvaarden van de Islam wou hij als kluizenaar leven. De Heilige Profeet VZMH liet dit niet toe en zei dat de Islam isolatie en uitsluiting niet toeliet.

HazratUsmanr.a. was de eerste migrant die in Medinaoverleden was in 2 AH. Hij was de eerste om begraven te worden in ‘JannatulBaqee’ (begraafplaats voor Moslims). Huzur-e-Anwar zei dat er veel meer over hem te vertellen viel en dat hij in de toekomst verder over hem zou spreken. Insha’allah.