samenvatting vrijdagpreek 12 april 2019 – Heren van Uitmuntendheid – ‘Wassae Makanaka’

Samenvatting Vrijdagpreek 12 april 2019

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis (aba)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van Soerah al Fateha zei Huzur-e-Anwar:

De eerste Badri Sahaba (metgezellen van de Heilige profeet VZMH) die ik vandaag zal bespreken is Hazrat Hussain-bin-Harris r.a. Zijn moeder behoorde tot de Bano Matlab-bin-Abdul Manaf stam. Hij migreerde naar Madina met zijn twee broers, Hazrat Tufail en Hazrat Ubaidah. De Heilige Profeet VZMH had hen met Abdullah–bin-Jubair r.a. gevestigd in Medina. Hazrat Hussain-bin-Harris had deelgenomen aan alle slagen. Hij is gestorven in 32 Hijri.

De volgende metgezel is Hazrat Safwan-bin-Wahub-bin-Rabeeya r.a. Zijn paternalistische naam was Abu-Umar. Hij behoorde tot de Bano Harris stam. Hij is ook gekend als Ibne-Baiza.  Zijn broers waren Sehel en Suhail. De Heilige Profeet VZMH had hem gevestigd bij  Rafae-bin-Ma’ala en volgens sommige bronnen, Rafae-bin-Ajlaan. Er is wat controversie over zijn sterfdatum omdat 3 verschillende data vermeld worden, namelijk 18, 30 en 38 Hijri.

Verder sprak Huzur-e-Anwar over de Badri metgezellen Hazrat Mubashar-bin-Abdil Munzir r.a., Hazrat Warqa bin Ayas r.a. and Hazrat Muhriz bin Nadhlah  r.a.

Vervolgens drukte Huzur-e-Anwar zijn wens uit om een openbaring van de Beloofde Messias,  ‘Wasseya Makanaka’, te willen bespreken. Hij zei, wanneer Allah iets door een openbaring beveelt, creeërt Hij ook de nodige middelen daarvoor en verleent Hij Zijn steun voor de voltooiing ervan.  Dit is altijd onze ervaring geweest. Hij zei dat, nadat het Kalifaat naar Europa gemigreerd was, huizen en hun vermogen om mensen te huisvesten steeds groter werden. Wanneer Hazrat Khalifatul Masih al Rabey naar dit land emigreerde, had Allah Zijn steun en hulp onmiddellijk getoond.

De Jamaat-e-Ahmadiyya heeft 25 hectaren grond kunnen kopen in Islamabad (Engeland), waar onze jaarlijkse bijeenkomst  (Jalsa Salana) vroeger werd  gehouden. Nu bevinden zich hier kantoren, een moskee, residentie en werden er huizen gebouwd. Op dit ogenblik worden meerdere huizen tijdelijk gebruikts als kantoorruimte om administratieve taken uit te voeren, gezien er een extreem tekort aan ruimte was. Er werden geen plannen gemaakt op voorhand voor het huidige project om kantoren te bouwen, maar door de genade en met de steun van Allah hebben wij eensklaps een centrale vestiging en nog gebouwen voor de jamaat verworven. Bid dat Allah Zijn zegeningen schenkt aan onze gezamelijke kantoren op één centrale plek.

Ik zal ook van London naar Islamabad verhuizen Insha’allah.  Moge Allah meer succes en uitbreiding schenken aan de prediking van de Islam vanuit Islamabad. Moge deze uitbreiding aan al onze projecten toegekend worden en niet alleen aan onze huisvesting. Amin.