Samenvatting Vrijdagpreek 3 Juni 2022 – Mensen van uitmuntenheid : Hazrat Abu Bakr (ra)

KJ-Summary-FR-20220603                        KJ-Summary-NL-20220603

KJ-Summary-EN-20220603                        KJ-Summary-UR-20220603

 

Samenvatting vrijdagpreek 3 Juni 2022

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

 

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Soerah al-Fatihah zei Hazoor, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba), dat hij verder zou gaan met het bespreken van het leven van Hazrat Abu Bakr (ra) en diensstrijd tegende hypocrieten na de dood van de Heilige Profeet (sa).

 

Hazoor (aba) zei dat hij eerder had gesproken over de strijd tussen Hazrat Khalid Bin Walid (ra) en Musailimah. De vlaggendragers uit verscheidene bataljons toonden voorbeeldige normen van moed. Gedurend deze strijd was Hazrat Thabit bin Qais (ra) de vlaggendrager voor de Ansar. Hazrat Zaid bin Khattab (ra) was de vlaggendrager voor de Muhajirin. Hazrat Zaid bin Khattab (ra) moedigde de moslims aan om zonder vrees te vechten en zwoer dat hij niet zou spreken tot de vijand verslagen was of dat hij gemarteld werd. Na zijn marteldood werd Maula Abi Huzaifa (ra) de vlaggendrager.

Huzoor (aba) legde uit dat Zaid bin Khattab (ra) de broer was van Hazrat Umar bin Khattab (ra). Wanneer Hazrat Umar (ra) over het martelaarschap van Zaid (ra) hoorde, zei hij dat zijn broer hem in twee opzichten had overtroffen. De eerste dat hij de islam aanvaardde voordat hij dat deed, en de tweede, dat hij het martelaarschap bereikte voordat hij dat deed.

Hazoor (aba) zei dat Musailimah en zijn leger standvastig bleven tijdens de Slag van Yamamah. Het was duidelijk dat de strijd niet zou eindigen tot Musailimah gedood werd. Toen riep Hazrat Khalid (ra) individuen uit Musailimah’s legerom tegen hem te vechten en hij versloeg hen allemaal. Hierna riep hij Musailimah naar de strijd. Angezien Hazrat Khalid (ra) zichtelijk aan het zege vieren was, vluchtte Musailimah. Zijn volk volgde hem. Hazrat Khalid (ra) moedigde de moslims aan om hen niet te laten gaan en zij gingenhen achterna. De hypocriten zochten hun toevlucht in een tuin die de moslims belegerden. Zij konden geen weg naar binnen vinden en Hazrat Bara’ bin Malik (ra) suggereerde dat hij over de tuinmuur opgeheven moest worden zodat hij de deur van binnenuit kon opendoen. Hoewel de moslims aarzelden om een vooraanstaande metgezel te sturen, stemden ze hem na zijn aandringen. Hazrat Bara’ (ra) vocht dan moedig zijn weg naar de deur die hij vervolgens opende.

De moslims vochtten en versloegen veel van de hypocrieten en Wahshi lanceerde dezelfde speer naar Musailimah die hij gebruikt had om Hazrat Hamzah (ra) te martelen in de Slag van Uhud. Nadien vermoordde Abu DujanahSimak bin Kharshah Musailimah met zijn eigen zwaard. Hazoor (aba) zei dat er verschillende verhalenzijn over wie uiteindlijk Musailimah had gedood en of het al dan niet een gezamenlijke inspanning was.

Hazoor (aba) zei dat nadat Wahshi, Hazrat Hamzah (ra) had gemarteld, hij wat later de Islam aanvaardde. Wanneer hij naar de Heilige Profeet (sa) was gegaanvroeg hij hoe hij Hazrat Hamzah (ra) gemarteld had. Daarna vroeg de Heilige Profeet (sa) aan Wahshi of het mogelijk zou zijn voor hem om niet voor hem te verschijnen. Hierop vertrok Wahshi . Later zag Wahshi tijdens de Slag van Yamamah de mogelijkheid om Musailimah te doden als boetedoening voor het martelaarschap van Hazrat Hamzah (ra).

Hazoor (aba) zei dat wanneer de Heilige Profeet (sa) Wahshi vroeg om niet voor hem te komen, het eerder een soort verzoekwas en niet een bevel. Hazrat Syed Zain ul Abideen Wali Ullah Shah legde dit uit en zei dat dit eigenlijk de extreem hoge moraal aantoont van de Heilige Profeet (sa).

Hazoor (aba) zei dat hij in toekomstige preken deze incidenten zou blijven bespreken.

Hazoor (aba) instrueerde de gemeenschap om te bidden voor Pakistan, waar het land over het algemeen in beroering is. Ze blijven desondankshun toevlucht nemen door het toebrengen van ontberingen aan ahmadis. De oppositie blijft groeien en isnu begonnen met de wrede praktijk van het opgraven van oude graven. Hazoor (aba) vestigde ook de aandacht op gebeden voor ahmadis in Algerije en Afghanistan.

Op het einde sprak Hazoor (aba) over sommige overledenen, waaronder Mukarram Nasim Mehdi sahib, Azizam Mohammad Ahmad Sharam en Mukarrama Salimah Qamar sahiba, en kondigde hun begravenisgebed in hun afwezighied aan.