Samenvatting Vrijdagpreek 10 Jun 2022 – Mensen van uitmuntenheid : Hazrat Abu Bakr (ra)

KJ-Summary-FR-20220610                        KJ-Summary-NL-20220610

KJ-Summary-EN-20220610                        KJ-Summary-UR-20220610

 

Samenvatting vrijdagpreek 10 juni 2022

Geleverd door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

 

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Surah al-Fatihah, zei Huzoor, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) dat hij zou verder gaan met het behandelen van incidenten uit het leven van Hazrat Abu Bakr (ra) met betrekking tot de Slag bij Yamamah.

Het onderwerp van de slag bij Yamama werd besproken met betrekking tot Hazrat Abu Bakar (ra). Hazrat Abu Saeed Khuzri (ra) beweert dat Hazrat Abaad bin Bisher (ra) tegen hem zei: ‘O Abu Saeed, op de avond dat we klaar waren met ons werk in Buzakha, was ik getuige van een openbaring dat de hemel voor mij werd geopend en vervolgens voor mij werd gesloten. Dit is een teken van martelaarschap. Hazrat Abu Saeed zei: ‘Inshallah, wat er ook gebeurt, het zal het beste zijn.’ Hij zegt dat ‘op de dag van Yamama zag ik hem tot de Ansaar roepen en ongeveer vierhonderd mannen kwamen naar hem toe. Hazrat Abaad bin Bisher (ra) en Hazrat Braah bin Malik leidden mensen buiten de tuin. Hazrat Abaad bin Bisher (ra) behaalde bij deze gelegenheid het martelaarschap.

Huzoor (aba) zei dat Hazrat Umm-e-Ammarah (ra), bekend als een van de dapperste moslimvrouwen, ook deelnam aan de Slag bij Yamamah. Ze had ook deelgenomen aan de slag om Uhud, waar ze dapper water uitdeelde. Ze verdedigde ook de Heilige Profeet (vzzh) en schoot pijlen naar iedereen die hem probeerde te benaderen. Tijdens de Slag om Yamamah werd een van de armen van Hazrat Umm-e-Ammarah (ra) afgehakt. Ze vertelde dat het haar zoon was die Musailimah vermoordde. Dit was nadat een andere van haar zonen op brutale wijze was verminkt en verbrand op bevel van Musailimah. Dit was omdat hij hem niet als profeet wilde accepteren maar het profeetschap van de Heilige Profeet (sa) bevestigde. Toen Hazrat Umm-e-Ammarah (ra) hiervan hoorde, zwoer ze om Musailimah zelf onder ogen te zien en hem ofwel te doden of zelf de marteldood te sterven.

Huzoor (aba) zei dat ze met de toestemming van Hazrat Abu Bakr (ra) meevochtin de slag bij Yamamah samen met haar andere zoon Abdullah. Tijdens het gevecht doodde haar zoon Musailimah in een tuin. Ze liep tevens ook verwondingen op in deze strijd. Ze zei dat Hazrat Khalid Bin Walid (ra) na de slag naar haar toe kwam met een dokter die haar vervolgens behandelde. Ze herinnerde zich Hazrat Khalid Bin Walid (ra) als een zeer vriendelijke en rechtvaardige persoon.

Huzoor (aba) zei dat toen Hazrat Khalid (ra) naar Yamamah werd gestuurd, Hazrat Abu Bakr (ra) in een droom zag dat er enkele dadels aan hem werden aangeboden, en toen hij er een van at ontdekte hij dat het geen dadel was maar de pit ervan. Hij kauwde er een tijdje op en gooide het toen weg. Hij nam aan dat deze droom betekende dat Hazrat Khalid (ra) zware tegenstand zou ondervinden bij Yamamah, maar uiteindelijk zou zegevieren. Huzoor (aba) zei dat er is opgetekend dat er 10.000 afvalligen werden gedood.Terwijl andere overleveringen het aantal op 21.000 hebben gevestigd. Wat betreft de moslims, staat er vermeld dat 500tot600 moslims de marteldood stierven. Andere overleveringen hebben 700, 1200 en zefls 1700 vermeld. Tot deze martelaren behoorden ook vooraanstande metgezellen van de Heilige Profeet (sa).

Hazrat Musleh Maud (ra) stelt dat de redenen die hebben geleid tot de veldslagen tegen de ongelovigen niet waren vanwege de valse eisen van profeetschap, maar omdat ze in opstand kwamen tegen de moslims en openlijk oorlog tegen hen voerden.

Hazrat Masih Maud (as) vertelde: Hazrat Ayesha (ra) zei dat toen haar vader tot kalief werd benoemd, hij vanaf het begin te maken kreeg met ongelovigen, valse aanspraken tot het profeetschap door leugenaars en constante rellen en ontwrichtingen. Hij moest zoveel tegenslagen en rampen het hoofd bieden dat als ze op de bergen waren afgedaald, ze zouden zijn afgebrokkeld. Hij (haar vader) was echter gezegend met de standvastigheid en het doorzettingsvermogen van profeten tot wanneer Allah’s steun arriveerde. De leugenaars en bedriegers werden gedood, rampen verdwenen, Khilafat verd sterk gevestigd en de angst in de harten van de gelovigen werd omgezet in vrede en rust. Waarheid heerste doorheende hele natie en Allah stuurde hulp en succes voor Zijn schepping, Abubakar (ra).Beschouw dus hoe de belofte van Khilafat in zijn geheel werd vervuld door Hazrat Abu Bakar (ra).