Samenvatting vrijdagpreek 29 Sep 2023 – Mohammed (sa): Het grote voorbeeld

KJ-Summary-NL-20230929            KJ-Summary-FR-20230929

KJ-Summary-UR-20230929

 

Samenvatting vrijdagpreek 29 September 2023
Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

Na de Slag bij Badr, en bij het bespreken van de daaropvolgende gebeurtenissen, vernoemde Huzoor-e-Anwar (aba) Wahb bin ‘Umair, één van de krijgsgevangenen van de slag bij Badr. Safwan bin Umayyah nam de verantwoordelijkheid op zich om te zorgen voor de kinderen van Umair zodat deze naar Medina kon gaan om de Profeet Mohammed (sa) te vermoorden. Hij bereidde een vergiftigd zwaard voor en betrad de moskee van de Heilige Profeet. Daar arresteerde Hazrat Umar (ra) hem en bracht hem voor de Heilige Profeet (sa). Daarop vroeg hij om verzachting van de omstandigheden van zijn gevangen zoon. De Heilige Profeet (sa) vroeg naar zijn ware bedoelingen en zei: “Vertel de waarheid, wat is je bedoeling om hier te komen?” Hij repliceerde met hetzelfde antwoord. Echter, de Heilige Profeet (sa), nadat hij een openbaring van Allah had ontvangen, somde alle gesprekken tussen Umair en Safwan op. Hierop accepteerde Umair de islam. Hem werd vervolgens toestemming gegeven om naar Mekka te gaan om tot de mensen te prediken. Toen Safwan in Mekka hoorde dat Umair moslim was geworden, zwoer hij om niet meer met hem te spreken. Umair keerde terug naar huis en informeerde zijn familie over zijn bekering tot de islam. Vervolgens ging hij naar Safwan om hem tot de islam uit te nodigen. Maar Safwan gaf geen antwoord.

Na de Slag bij Badr waren er enkele huichelaars onder degenen die de islam hadden omarmd. Abdullah bin Ubayy bin Salul was er een van. Hij accepteerde de islam uit haat en vijandschap. Maar toen de islam sterker werd in Medina, werd zijn leiderschap van hem afgenomen. Enkele dagen na de Slag bij Badr waren de stammen Banu Salim en Banu Ghatfan voorbereidingen aan het treffen om een aanval op Medina te beginnen. Toen de Heilige Profeet (sa) deze informatie ontving, verzamelde hij ongeveer 300 van zijn metgezellen en trok in hun richting. Toen de vijand hoorde over het naderende islamitische leger, vluchtten ze naar de bergen. De Heilige Profeet (sa) stuurde een detachement naar de hoger gelegen grond en ging zelf naar de vallei. Daar nam hij de kamelen in beslag die ze voor de oorlog hadden meegebracht. Drie nachten lang bleven ze daar, klaar voor de strijd, maar de vijand durfde het gevecht niet aan te gaan. Uiteindelijk werd de herder van de kamelen, die later de islam omarmde, vrijgelaten,

Nadat het vasten tijdens de Ramadan verplicht werd, begon de Heilige Profeet (sa), geïnspireerd door goddelijke leiding, met de beweging voor “Sadaqatul-Fitr” dat het doel diende om wezen en behoeftigen te voorzien. Op de vreugdevolle gelegenheid van Eid adviseerde hij ook om gebeden opnieuw aan te bieden. In wezen heeft de islam een Eid geplaatst aan het einde van elke belangrijke congregatie van aanbidding. Daarom markeert Eid al-Fitr het einde van het vasten in de Ramadan; Eid al-Adha is het Eid van de bedevaart; en Jumu’ah is het Eid van de dagelijkse gebeden. Zo heeft de islam elk aspect van het menselijk leven verbonden met de herinnering aan God. Huzoor-e-Anwar (aba) vermelde verschillende verhalen met betrekking tot de moord op Asma bint Marwan. Hazrat Umair bin Adi, de eerste moslim van de Banu Khatmi-stam en wiens gezichtsvermogen zwak was, wordt geassocieerd met haar dood. De nauwkeurigheid van dit verhaal heeft veel vragen opgeroepen, omdat er discrepanties zijn in de verslagen en omdat er niet veel meer is dan verzonnen verhalen. Op dezelfde manier zijn er andere incidenten die lijken te worden omgeven door onzekerheid dewelke, Insha’Allah, in de toekomst zullen worden behandeld.