Samenvatting vrijdagpreek 22 Sep 2023 – Mohammed (sa): Het grote voorbeeld

KJ-Summary-NL-20230922            KJ-Summary-FR-20230922

KJ-Summary-UR-20230922           KJ-Summary-BN-20230922

 

Samenvatting vrijdagpreek 22 September 2023
Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

In de vrijdagpreek van 22 September vermeldde Huzoor Anwar (aba) dat hij enige tijd geleden gebeurtenissen heeft verteld die verband hielden met de Slag bij Badr en in het bijzonder met betrekking tot de aanwezigheid van de Heilige Profeet (sa). Vandaag zal ik enkele relevante bijzonderheden en gebeurtenissen bespreken met betrekking tot Badr.

De Heilige Profeet (sa) verbleef drie dagen op het slagveld van Badr. Vanaf het slagveld stuurde hij Hazrat Abdullah bin Rawaha en Hazrat Zaid bin Haritha naar Medina om het goede nieuws te brengen van de overwinning bij Badr. Daarna begon de Heilige Profeet (sa) zijn reis terug naar Medina. Bij deze karavaan behoorden ook 70 gevangenen van de ongelovigen uit Mekka. De historische teksten vermelden dat er twee gevangenen onder hen onderweg werden terechtgesteld vanwege hun ernstige oorlogsmisdaden en overeenkomstig de geldende wet op dat moment. Er is echter geen consensus onder historici over deze kwestie.

Er zijn verschillende verslagen. Het kan niet definitief worden vastgelegd of die twee gevangenen daadwerkelijk werden terechtgesteld of niet. Allah weet het best wat waar is.

Bij het vermelden van deze overleveringen schreef Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib (ra) dat het zeker is dat in de islam er geen opdracht is om gevangenen te doden alleen omwille van het feit dat ze vijanden zouden geweest zijn of deelnamen aan de oorlog. En wat deze kwestie betreft, werd er later een specifiek bevel gegeven in de Heilige Koran. In de Slag bij Badr werden veel prominente leiders onder de polytheïsten, inclusief zeventig van hen, gedood door de moslims. En zeventig van de ongelovigen werden gevangengenomen. Er wordt vermeld dat de gevangenen onder de polytheïsten, die na de Slag bij Badr tot de islam zijn bekeerd, diep werden beïnvloed door de leer van de islam en het nobele karakter van de Metgezellen. Dit leidde uiteindelijk tot hun bekering tot de islam.

Er is een verband tussen de Slag bij Badr en de verovering van het Romeinse Rijk. In het vijfde jaar van het profeetschap werd Surah Ar-Rum geopenbaard, die een profetie bevatte over een overwinning door het Romeinse Rijk. De initiële verzen van Surah Ar-Rum werden in Mekka geopenbaard. De polytheïsten van Quraish in Mekka gaven de voorkeur aan de Perzen om de Romeinen te veroveren omdat beiden afgodendienaars waren. Aan de andere kant hoopten de moslims dat de Romeinen zouden zegevieren over de Perzen omdat de Romeinen Mensen van het Boek waren. Toen deze kwestie voor de Heilige Profeet Mohammed (sa) werd besproken, voorspelde hij dat de Romeinen inderdaad zouden zegevieren. Deze profetie werd vervuld toen de Romeinen de Perzen versloegen. En dit nieuws bereikte de moslims op de dag van de overwinning van Badr.

Huzoor-e-Anwar (aba) vermeldde vervolgens de details van deze profetie van de Heilige Koran en hoe deze werd vervuld. Huzoor vermeldde dat sommige jongeren en kinderen zich vragen stellen en manieren zoeken om de authenticiteit van de islam als de ware religie en de Profeet Mohammed (sa) als de ware Profeet te bevestigen. De omgeving waarin we vandaag de dag leven, heeft hen beïnvloed waardoor ze twijfels ontwikkelen met betrekking tot de waarachtigheid van de islam. In zo’n situatie is het belangrijk voor hen om de historische feiten en het bewijs te onderzoeken dat de waarachtigheid van de islam aantoont. Ze zouden eveneens de koranische voorspellingen die de toekomst behandelen en die werden vervuld, moeten bestuderen,. Ouders moeten actief de Koran lezen en deze profetieën en bewijzen met hun kinderen delen. Deze koranische profetieën zijn duidelijk bewijs van de waarachtigheid van de islam.

Hulporganisaties moeten ook een rol spelen in het voorlichten van mensen over deze aspecten van de islam.

Ten slotte kondigde Huzoor-e-Anwar (aba) het gebed ter nagedachtenis van de heer Faras Ali Abdul Wahid Sahib uit het VK. Huzoor-e-Anwar noemde enkele kwaliteiten van de overledene en bad dat Allah de Almachtige hem vergeeft, zijn status verheft en steun biedt aan zijn vrouw en dochter. Hij bad ook dat Allah de Jama’at zou zegenen met vergelijkbare deugdzame individuen! Amin.