Samenvatting vrijdagpreek 15 Sep 2023 – Sahibzadi Amatul Qudoos Begum Sahiba: Een ware dienaar van Allah

KJ-Summary-NL-20230915            KJ-Summary-FR-20230915

 KJ-Summary-UR-20230915           KJ-Summary-BN-20230915

 

Samenvatting vrijdagpreek 15 September 2023
Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

➢ Het is de wet van Allah de Almachtige dat wie ook ter wereld komt, op een bepaald moment deze wereld moet verlaten. Maar gelukkig zijn er degenen die alleen het goede achterlaten; degenen die de mensheid ten goede komen, die een praktisch voorbeeld geven van het voorgaan van geloof boven wereldse zaken, zij die streven om de bevelen van Allah en Zijn Boodschapper (sa) op te volgen, zij die leven volgens de eed van trouw aan de Beloofde Messias (as), die echt loyaal blijven aan Khilafat-e Ahmadiyya, die voortdurend streven naar het behagen van Allah en die de rechten van medemensen vervullen.

➢ Voor deze mensen gebruikt men alleen lovende woorden, en volgens de uitspraak van de Heilige Profeet (sa) zijn zij de mensen van het paradijs. Op dit moment wil ik zo’n persoonlijkheid noemen, de achtenswaardige Amatul Qudoos Sahiba, die de dochter was van Hazrat Dr. Muhammad Isma’il Sahib (ra) en de vrouw van Sahibzada Mirza Wasim Ahmad Sahib. Ze was de schoondochter van Hazrat Musleh Maud (ra). Ze woonde in Qadian maar verbleef enige tijd bij haar dochters in Rabwah. Ze overleed op 96-jarige leeftijd.

➢ Door de genade van Allah de Almachtige was zij een Musia van een negende deel. Ter gelegenheid van de Jalsa van 1951, voltrok Hazrat Musleh Maud (ra) haar huwelijk met Mirza Wasim Ahmad Sahib. Allah de Almachtige zegende haar met drie dochters en één zoon. Na het huwelijk regelde Mirza Wasim Ahmad Sahib de nodige documenten voor zijn vrouw, zodat hij haar mee kon nemen naar Qadian. Op dat ogenblik zei Hazrat Musleh Maud (ra) tegen hem dat de documenten zouden worden voorbereid, maar het noodzakelijk was dat hij onmiddellijk zou terugkeren. Als een lid van de familie van de Beloofde Messias (as) niet aanwezig is in Qadian en geen opofferingen doet, hoe zullen dan de anderen opofferingen brengen?

➢ Zo, na enkele dagen huwelijk, scheidde ze van haar man. Zowel man als vrouw brachten opofferingen in deze periode en gaven voorrang aan religie boven het wereldse. Over Hazrat Musleh Maud (ra) wordt vermeld dat hij naar de luchthaven van Lahore kwam om Mirza Wasim Ahmad Sahib uit te zwaaien. En tot het vliegtuig niet meer zichtbaar was, bleef hij oprecht bidden. Een jaar later ging Amatul Qudoos Sahiba naar Qadian. Daar werkte ze ijverig met de vrouwen van de Darweshan-familie.

➢ Na te zijn geëmigreerd naar Londen deed Hazrat Khalifatul Masih IV (rh) in zijn eerste preek een oproep aan Ahmadi’s om opofferingen te brengen om Jama’at centra in Europa te vestigen. Ze was de voorzitster van de Lajna Imaillah (Vrouwenhulporganisatie) in India. In haar verslag werd vermeld dat Lajna Imaillah actief had deelgenomen aan het schema van Huzoor en dat al het beschikbare geld en juwelen werden bijgedragen. Ze offreerde ook haar eigen juwelen. Ze diende de Jamaat gedurende 46 jaar.

➢ Haar dochters hebben over haar geschreven dat ze op latere leeftijd haar gezichtsvermogen en gehoor verloor, maar dat ze altijd haar leven beleefde met vreugde en dankbaarheid. Wanneer iemand vroeg hoe het met haar ging, zou ze zeggen ‘Alhamdulillah’ (Lof zij aan Allah). Telkens als er een campagne werd gestart door Hazrat Khalifatul Masih, zou de eerste chanda, of financiële bijdrage,  in Qadian afkomstig zijn van Mirza Wasim Ahmad Sahib en zijn vrouw. Ze was altijd bereid om iemand te helpen in Qadian. Ze raadde de kinderen aan om hun gebeden zo vroeg mogelijk te verrichten, omdat de eerste verantwoording met betrekking tot gebeden zou zijn. Hazrat Khalifatul Masih (aba) vertelde veel van haar deugdzame eigenschappen en andere gebeurtenissen uit haar leven.