Samenvatting vrijdagpreek 29 Mar 2024 – Ramadan en gebeden

KJ-Summary-NL-20240329          KJ-Summary-FR-20240329

KJ-Summary-UR-20240329         KJ-Summary-BN-20240329

 

Samenvatting vrijdagpreek 29 Maart 2024
Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

En wanneer Mijn dienaren u over Mij vragen, zeg dan: “Ik ben nabij. Ik verhoor het gebed van de smekeling, wanneer hij Mij aanroept.” Daarom moeten zij naar Mij luisteren en in Mij geloven, opdat zij geleid zullen worden. (2:187)

Allah de Almachtige heeft deze vers geassocieerd met de verzen van Ramadan, hetgeen wijst op een speciale relatie tussen gebeden en smeekbeden tijdens Ramadan. In Ramadan ligt er een bijzondere nadruk op gebeden, Tahajjud en vrijwillige aanbidding. Wanneer Allah Zijn liefde uitstort over Zijn dienaren tijdens gewone dagen, wordt Ramadan een maand die puur gewijd is aan het dichterbij komen tot Allah. De hele sfeer leidt een persoon ertoe Allah te gedenken. En dus kunnen we zelfs niet schatten hoe genadig Allah de Almachtige zal zijn. De voorwaarde is echter dat al deze handelingen uit het diepst van het hart moeten komen, gegrond door een sterk geloof, niet alleen oppervlakkig.

De Heilige Profeet (sa) heeft prachtig het concept van Allah’s genade en vrijgevigheid jegens Zijn dienaren uitgedrukt. Hij (sa) benadrukte dat Allah zeer genadig en vrijgevig is. Wanneer een persoon beide handen opheft in smeekbede voor Hem, voelt Allah zich verlegen om ze leeg en onvervuld terug te geven. Hij wijst een oprecht smeekgebed dat vanuit het hart wordt gedaan niet af. Het is echter essentieel om oprecht berouw te tonen voor voorbije zonden en je te verbinden om toekomstige zonden te vermijden en aldus Allah met een zuiver hart te benaderen. Soms concluderen we haastig dat onze gebeden onbeantwoord blijven, maar we verzuimen de oprechtheid en waarachtigheid van onze smeekbeden te beoordelen. We moeten onszelf afvragen, hoeveel oprechtheid we tonen in het zoeken van vergeving voor gedane zonden en in het beloven om toekomstige te vermijden, terwijl we het pad volgen dat Allah heeft voorgeschreven? Allah kan niet bedrogen worden; Hij kent de ware staat van onze harten. Daarom moeten we aan alle voorwaarden van Zijn gunst voldoen om Zijn genade aan te trekken.

De grenzeloze genade van Allah de Almachtige manifesteert zich in het feit dat Hij ons elk jaar tijdens Ramadan een speciale gelegenheid biedt. Als we fouten hebben gemaakt tijdens gewone dagen, kunnen we nu, door te profiteren van de zegeningen van deze maand, ons tot Hem wenden en onder Zijn dienaren worden opgenomen. Allah de Almachtige wil Zijn speciale liefde op Zijn dienaren doen neerdalen tijdens deze dagen. Hij verlangt ernaar om degenen die zijn afgedwaald terug te leiden naar het juiste pad en de standaard van aanbidding onder Zijn dienaren te verhogen vanwege de bijzondere omgeving. In dit vers verwijst Allah met “dienaren van Allah” naar de mensen die oprecht streven om Zijn ware dienaren te worden, die echt berouw tonen en echte verandering verlangen. Daarom moeten we ons inspannen om deze oprechte dienaren te worden. Ramadan biedt een bijzondere omgeving om deze nabijheid te bereiken. We zullen pas echt Zijn dienaren worden als we streven naar meer liefde voor Hem. En wanneer deze staat is bereikt, dan zal Allah degene zijn die onze gebeden aanhoort en beantwoordt. Dusdanig, zouden we moeten bidden, niet voor persoonlijke belangen, maar om dichter bij Allah te komen.

De Beloofde Messias (as) verklaart: “Dat wil zeggen, wanneer mijn dienaren bewijs vragen van het bestaan van Allah, is het antwoord dat Ik heel dichtbij ben. Dat wil zeggen, er is geen behoefte aan significant bewijs. Mijn bestaan kan begrepen worden zonder moeite, en bewijs van mijn bestaan kan gemakkelijk worden gevonden. En dat bewijs is dat wanneer een smekeling mij aanroept, Ik naar hem luister en hem het goede nieuws van succes geef door middel van mijn inspiratie, wat niet alleen mijn bestaan bevestigt maar ook leidt tot zekerheid van mijn macht. Het is echter noodzakelijk dat mensen een sfeer van rechtvaardigheid en vrees voor God scheppen, zodat Ik hun stem kan horen. Bovendien moeten ze geloof in mij hebben, en zelfs daarvoor moeten ze erkennen dat God bestaat en alle macht en mogelijkheden bezit. Want wie gelooft, krijgt erkenning.” (Ayam al-Sulh, pagina 31, via Tafsir Hazrat Masih Ma’ood, Volume 1, pagina 649)

Leiding zal alleen worden verkregen wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan: (1) De staat van rechtvaardigheid en vrees voor God is gevestigd. (2) Er is volledig geloof dat Allah bestaat. (3) Er is volledige overtuiging dat Hij alle macht en mogelijkheden bezit. Degenen die over wanhoop spreken, moeten eerst evalueren of deze drie voorwaarden in henzelf bestaan. En wat de omstandigheden ook zijn, zouden ze daarin volharden? Na het bereiken van deze staat van geloof zal er geen twijfel meer zijn over Allah.

Wat betreft smeekgebed, verklaart de Beloofde Messias (as): “Gebed komt van God en keert terug naar God. Door gebed wordt God zo dicht bij jou als je eigen ziel tot jezelf. De eerste zegen van gebed is dat het een zuivering teweegbrengt binnen het individu. Dan, door deze transformatie, ondergaat God ook een verandering in Zijn eigenschappen, hoewel Zijn eigenschappen onveranderlijk zijn, toch is er voor het getransformeerde individu een duidelijke manifestatie van de eigenschappen van God waar de wereld zich niet van bewust is.” De Beloofde Messias (as) gaat verder met zijn uitleg: “Alsof, Hij een andere God is. Hoewel er geen andere God is, maar een nieuwe openbaring doet Hem op een nieuwe manier verschijnen. Het is voor dit getransformeerde wezen dat God werkt in een speciale openbaring die Hij niet voor anderen doet. Dit zijn de wonderen.”

De Beloofde Messias (as) legt de methode van smeekgebed als volgt uit: “De dichtstbijzijnde manier om genade te verkrijgen is door gebed. De fundementele componenten van gebed zijn nederigheid, angst en oprechtheid. Een gebed gevuld met hulpeloosheid, angst en een gebroken hart trekt de genade van Allah de Almachtige aan. Het bereikt zijn beoogde bestemming bij aanvaarding. De moeilijkheid ligt echter in het feit dat zelfs dit niet kan worden bereikt zonder de genade van Allah. Daarom is het geneesmiddel, blijven bidden, ongeacht hoe ontmoedigd of onverschillig men zich ook voelt. Zelfs als men moe is en zegt: ‘Het heeft geen zin,’ is ons advies dat er zegen is in dit volharden. Want uiteindelijk bereikt een persoon zijn doel. En de dag komt wanneer het hart in overeenstemming is met de tong, en dan worden de hulpeloosheid en nederigheid, die de fundamentele componenten van gebed zijn, geboren. Zelfs als iemand ’s nachts wakker wordt, maakt het niet uit hoeveel verstrooidheid of ongeduld men ook voelt, als men nog steeds bidt in een staat van ‘O Allah! Mijn hart is in Uw greep en controle, dus reinig het,’ en als, terwijl men in een staat van complete hulpeloosheid is, men expansie zoekt van Allah, dan zal expansie voortkomen uit die beperking, en gemak zal voortkomen uit die moeilijkheid. Dit is de tijd die bekend staat als het uur van acceptatie. Hij zal zien dat op dit moment de ziel naar de drempel van de Goddelijkheid stroomt. Het is alsof een druppel van boven naar beneden valt.” (Al-Hakam, Volume 7, Nummer 31, 24 augustus 1903, Pagina 3)

De Beloofde Messias (as) zegt: “Onthoud dat het voornaamste en hoogstnodige gebed is om te bidden voor zichzelf om gezuiverd te worden van zonden. De essentie van alle gebeden is dit gebed. Want wanneer dit gebed wordt aanvaard, en een persoon gezuiverd wordt van alle soorten onzindelijkheden en vuiligheid, en puur wordt in het zicht van Allah de Almachtige, dan zijn andere gebeden met betrekking tot fundementele behoeften zelfs niet nodig om te vragen.”

Hij vervolgt: “De grootste strijd en inspanning is om te bidden voor zichzelf om gezuiverd te worden van zonden.” (Malfoozat, Volume 3, Pagina 617)

De laatste tien dagen van Ramadan staan op het punt te beginnen, en gedurende deze tijd moeten we streven om de geboden van Allah te implementeren, ons geloof te versterken, en te streven naar nabijheid tot Hem. Dit, door neer te buigen in Zijn aanwezigheid tijdens de nachten, zodat we de leiding kunnen verkrijgen die Allah ons wil laten volgen. Ameen. Bid voor de vooruitgang van de Jama’at, de bevrijding van de onderdrukten, en ook voor de Palestijnen. Moge Allah verlossing schenken aan de onderdrukten door de onderdrukkers. Ameen.