Samenvatting vrijdagpreek 22 Mar 2024 – Ramadan en de Heilige Koran

KJ-Summary-NL-20240322          KJ-Summary-FR-20240322

KJ-Summary-UR-20240322         KJ-Summary-BN-20240322

 

Samenvatting vrijdagpreek 22 Maart 2024
Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

Een belangrijk aspect van de gezegende maand Ramadan is dat Allah de Almachtige de volledige Sharia heeft geopenbaard tijdens deze maand. In dit boek worden we onderwezen over de verplichting van het vasten en de manieren van aanbidding. Als we alleen begrijpen dat Ramadan belangrijk is vanwege het verplichte vasten en de openbaring van de Koran, is dat niet voldoende. Totdat we het belang van deze complete leiding begrijpen en het dan in ons dagelijks leven opnemen, is de vervulling van deze maand niet voldoende.

Als Ahmadi’s zijn we gezegend omdat de Beloofde Messias (as) ons bewust heeft gemaakt van dit feit. Daarom is het noodzakelijk voor ons om ook zijn boeken en commentaren te lezen, zodat we door het begrijpen van deze grote verhandeling en leidraad, ernaar kunnen handelen. Morgen is ook Yaum-e-Masih Mau’ud, waarbij we bijeenkomsten houden en spreken over de komst van de Beloofde Messias volgens de voorspellingen van de Heilige Profeet Mohammed (sa) en de beloften van Allah. Echter, alleen vooruitgang boeken in geloof tot dat niveau is niet voldoende. Het is inderdaad van cruciaal belang om te lezen en te handelen naar wat de Beloofde Messias (as) ons heeft geschonken uit de schatten van de Heilige Koran. Het integreren ervan in ons leven is even essentieel, zonder hetwelk ons geloof niet compleet kan zijn. Iedereen zou moeten streven om dagelijks ten minste een deel van de Koran te reciteren, zodat ze tijdens Ramadan minstens één volledige lezing van de Koran kunnen voltooien. De Beloofde Messias (as) heeft ons talloze instructies en geschriften nagelaten om ons te tonen hoe we zegeningen kunnen putten uit de Koran.

Door ze te lezen en ernaar te handelen, kunnen we werkelijk begunstigden worden van de zegeningen van de Koran.

De Beloofde Messias (as) verklaart: “Ik heb nagedacht over het woord Koran, en het werd me duidelijk dat in dit gezegende woord een prachtige profetie schuilt. Dat wil zeggen, deze Koran, wat betekent het boek dat het waard is om te lezen, zal in een andere tijd nog meer de moeite waard zijn om te lezen, terwijl andere boeken ook samen hiermee worden gelezen. Op dat moment zal dit het boek zijn dat het waard is om te lezen om de waardigheid van de islam te behouden en onwaarheid uit te roeien, en andere boeken zullen zeker terzijde worden gelegd.”

Evenzo heeft Huzoor-e-Anwar (aba) enkele verdere instructies en geschriften gepresenteerd van de Beloofde Messias (as)met betrekking tot de Koran. Hij benadrukte dat we er nog meer aandacht aan moeten besteden en het belang ervan doorheen onze toekomstige generaties moeten inprenten.

De Beloofde Messias (as) verklaart: “De ware filosofie van verlossing is degene die de Nobele Koran ons duidelijk heeft gemaakt. Accepteer het als je wilt.”

Dus houd je aan de geboden van Allah de Almachtige, streef naar volledig vertrouwen in deze geboden, want daarin ligt verlossing. Anders is het inderdaad erg moeilijk.

De Beloofde Messias (as) verklaart: “Gezegend zijn zij die strijden tegen hun eigen zelf omwille van God, en bedroevend zijn zij die oorlog voeren tegen God omwille van hun eigen zelf en zich niet aan Hem onderwerpen. Wie Gods gebod verwerpt omwille van hun eigen verlangens zal nooit de Hemel binnengaan. Dus doe je best, zodat zelfs niet één punt of stip van de Koran getuigt tegen jou, opdat je niet verantwoordelijk wordt gehouden voor zelfs de kleinste misdaad.”

Moge Allah de Almachtige ons de mogelijkheid geven om de leer van de Koran in hun ware essentie te begrijpen en ernaar te handelen. Mogen we altijd dankbaar zijn jegens Allah de Almachtige en genieten van de leiding die Hij heeft gegeven. Moge Allah ons geloof, zekerheid en vrees voor Hem vergroten. Mogen we niet alleen de Koran tijdens Ramadan volgen, maar gedurende ons hele leven. Alleen dan kunnen we zeggen dat we ons hebben ingezet om de eed van trouw aan De Beloofde Messias (as) te vervullen.” Onthoud ook de Palestijnen in je gebeden. Naast oorlog worden levens verloren aan honger en ziekten. Bid ook voor de mensen in Soedan. Ook daar sterven mensen door honger en ziekte. Op dezelfde manier worden veel andere moslimlanden geconfronteerd met vergelijkbare situaties. Blijf bidden voor de Ahmadi-gevangenen in Pakistan en Jemen. Moge Allah de Almachtige de Ahmadi’s overal veilig houden.