Samenvatting vrijdagpreek 29 maart 2019 NL/FR – Heren van Uitmuntendheid

Résumé du Sermon du vendredi 29 mars 2019

Vrijdagspreek 29 maart 2018

gegeven door Hazrat Khalifatul Masih al Khamis a.b.a.

Ook tijdens de vrijdagspreek vandaag sprak Huzur-e-Anwar over de metgezellen van de Heilige Profeet VZMh die meegevochten hadden in de slag van Badar. Een sahabbi hiervan was Hazrat Tulaib Bin Umair  ra. Hij was de zoon van de tante van de Heilige Profeet VZMH. Hij had Islam in de vroege dagen aanvaard en had ook deelgenomen in de Habsha migratie. Na zijn bekering tot Islam, toen hij zijn moeder erover vertelde, was ze zeer tevreden. Hij predikte zijn moeder ook toe om tot Islam te bekeren en een volger van één God te worden. Deze had ze aanvaard en zich bekeerd tot Islam. Hazrat Tulaib ra wordt beschouwd als één van de belangrijke Sahabba. Hij werd gemarteld op 35 jarige leeftijd.

Een andere metgezel was Hazrat Salim Maula Abi Huzaifa ra. Hij behoorde tot een Iraanse familie en was een bevrijdde slaaf van Hazrat Thubaita bint Ya’aa, vrouw van Hazrat Abu Huzaifa. Nadat hij bevrijd werd migreerde hij tot Medina. Hij zou ook als Imam het gebed leiden en bezat veel kennis over de Heilige Koraan. Hij wordt beschouwd als een geleerde over wie de Heilige Profeet VZMH had gezegd, als je Koraan wilt leren, leer dan van hem. Met deze voorbeeld kan u de schoonheid van Islam zien tegenover slaven en de hoge status die zij binnen de Islam hadden bereikt.

Er is een Hadith in verwijzing to Hazrat Salim ra waarin staat dat de Heilige Profeet VZMH had gezegd, op de Dag des Oordeels zal een natie voor Allah gebracht worden die bergenvol goede daden zullen verricht hebben. Maar Allah Zal hun goede daden wegwerpen en hen in het vuur werpen. Hazrat Salim had de Profeet VZMH gevraagd, wie zijn deze mensen? Hij antwoordde, deze zijn mensen net zoals jou, die vasten en salaat aanbieden en s’nachts bidden maar wanneer zij met verboden rijkdom geconfronteerd worden gebruiken zij het vrijelijk om wereldse wensen te vervullen en alle geboden van Allah aan te kant te zetten.

Een ander metgezel was Hazrat Itbaan bin Malik ra die in veel oorlogen deelgenomen had. Toen hij in zijn ouderdom zijn zicht verloor had hij aan de Heilige Profeet VZMH om toestemming gevraagd om thuis te kunnen bidden. De Profeet VZMH gaf zijn toestemming en zei, je kan thuis gezamelijk gebed aanbieden. Eens kwam de Heilige Profeet op zijn uitnodiging naar zijn huis toe om daar mee te bidden.

Huzur-e-Anwar zei, ik heb ook instructies gegeven dat waar er lange afstanden zijn of andere verplichtingen, moeten Ahmadi’s hun eigen huizen als centrum van salaat maken en sommige huizen kunnen  samenkomen en daar gebed aanbieden. Moge Allah ons in staat stellen om dit te doen. Amin. Op het einde kondigde Huzur-e-Anwar  het overlijden van Ghulam Mustafa Awan Sahib, overleden op 16 maart op 78 jarige leeftijd en Amtul Haye Sahib, overleden op 15 maart. Huzur sprak over hun opofferingen en bad voor hen en leidde hun gebed in afwezigheid aan.