Samenvatting vrijdagpreek 29 Dec 2023 – Mohammed (sa): Het grote voorbeeld

KJ-Summary-NL-20231229            KJ-Summary-FR-20231229

KJ-Summary-UR-20231229           KJ-Summary-BN-20231229

 

Samenvatting vrijdagpreek 29 December 2023
Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

“Tijdens het bespreken van de Slag bij Uhud, legde Huzoor-e-Anwar (aba) uit dat vanwege het verlaten van de pas, de ongelovigen een hevige aanval lanceerden. De verraste metgezellen,  konden zichzelf niet bij elkaar houden en raakten in verwarring, verspreid. Niettegenstaande omringd door vijanden, bleef de Heilige Profeet Mohammed (sa) standvastig en riep hij zijn metgezellen naar zich toe. Maar door de chaos kon zijn stem hen niet bereiken en in een staat van verwarring begonnen moslims elkaar aan te vallen. En de overwinning veranderde in een nederlaag.

Hazrat Musleh Maud (ra) beschreef deze omstandigheden in de interpretatie van een vers uit Surah An-Nur en de interpretatie van Surah Al-Kauthar. Hazrat Musleh Maud (ra) vermeldde dat bij de pas sommige moslims een verkeerde beoordeling maakten en aldus de pas verlieten. Khalid bin Walid, profiterend van de achtergelaten pas, viel met zijn troepen de moslims van achteren aan.

De moslims verwachtten dit niet en dus werden ze verrast en raakten gedesoriënteerd door de plotselinge aanval. Een aantal moslims verzamelde zich rond de Heilige Profeet Mohammed (sa) in de nasleep. Maar al snel bleef de Heilige Profeet Mohammed (sa) alleen achter en verloor hij door een verwonding het bewustzijn. Hij viel in een loopgraaf, door de vijand gegraven en verhuld als onderdeel van een oorlogsstrategie. Enkele metgezellen vielen als martelaren rondom hem. Enkele momenten later verzamelden zich andere metgezellen opnieuw om hem heen en trokken hem uit de loopgraaf. Bij deze aanval brak de Heilige Profeet Mohammed (sa) twee tanden. De Heilige Profeet (sa) raakte ook gewond en verloor het bewustzijn. Het nieuws verspreidde zich onder de ongelovigen dat, God verhoede, de Boodschapper van Allah (sa) gedood was. Dit ontmoedigde ook de metgezellen enorm, en de situatie werd moeilijker. Maar Allah is de Beste Planner. Terwijl het nieuws zich verspreidde, nam de aanval van de vijand in hevigheid af. Zij wilden snel naar Mekka gaan met dit nieuws om het te vieren.

Er werden van alle kanten pijlen afgeschoten op de Heilige Profeet Mohammed (sa), terwijl Talha (ra) de Heilige Profeet Mohammed (sa) beschermde met zijn lichaam. Ondanks dat hij door de vijand was omringd, bleef de Heilige Profeet Mohammed (sa) zijn profeetschap verkondigen en mensen naar zijn zijde roepen. Huzoor-e-Anwar (aba) zei dat de rest van het verhaal Insha’Allah in toekomstige preken zal worden voortgezet.