Samenvatting vrijdagpreek 05 Jan 2023 – Uitgaven op de weg van Allah: Waqfe Jadid 2024

KJ-Summary-NL-20240105          KJ-Summary-UR-20240105

KJ-Summary-BN-20240105

 

Samenvatting vrijdagpreek 5 Januari 2024
Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

Huzoor-e-Anwar (aba) reciteerde verzen 11 tot 13 van Surah As-Saff.

Huzoor Anwar (aba) vertelde dat de Beloofde Messias (as) ook zei: “Ik ben gezonden als de Messias van Mozes, en net zoals Jezus Christus (as) compassie en vergeving heeft onderwezen, ben ik ook gezonden als de Messias na Muhammad (sa) met de Islamitische leer van genade, vergeving, vrede en kalmte. Ik ben gekomen om alle religieuze oorlogen te beëindigen, en nu is het tijd voor de verspreiding van de leer van de Heilige Koran. Het is niet langer het tijdperk van de Jihad met het zwaard.”

Huzoor-e-Anwar (aba) verklaarde dat de jihad van de pen en de jihad van prediking van kracht zijn om de Islam te verspreiden. Om deze jihad voort te zetten, zijn opofferingen van leven, rijkdom, tijd en eer net zo noodzakelijk als tijdens het prille begin van de Islam. In deze tijden, waarin intensieve inspanningen worden geleverd om wereldse statussen te bereiken, zijn velen de religie vergeten en richten alle aandacht zich op wereldse vooruitgang, handel en het vergaren van materiële rijkdom. In dergelijke omstandigheden zijn opofferingen voor de verspreiding van de Islam inderdaad de middelen om de nabijheid van Allah te verkrijgen en een succesvolle transactie.

Huzoor-e-Anwar (aba) merkte op dat vandaag de dag alleen Ahmadi’s financiële opofferingen brengen, en Allah de Almachtige laat hun opofferingen niet zonder beloning. Huzoor verklaarde verder dat de Beloofde Messias (as) zo’n geest van opoffering in zijn Jama’at heeft ingeblazen dat we van zijn tijd tot op de dag van vandaag zien dat leden van de Jama’at hun persoonlijke behoeften terzijde schuiven en opofferingen brengen voor Jama’ati-eisen.

Daarna vernoemde Huzoor-e-Anwar (aba) Ahmadis van over de hele wereld die financieel bijdragen door opofferingen te doen, waarbij hij benadrukte hoe Allah de Almachtige hun opofferingen heeft beloond met Zijn beste beloningen. Huzoor (aba) benadrukte dat Allah de Almachtige ook deze opofferingen niet onbeloond zal laten en niet zal uitstellen met hun beloningen, waardoor deze opofferingen een middel worden voor toename van hun geloof.

Huzoor-e-Anwar (aba) merkte op dat de Beloofde Messias (as) heeft gezegd: “Mijn dierbare vrienden! Ik verzeker jullie dat ik ben gezegend door Allah de Almachtige met een oprechte passie voor jullie welzijn. En ware kennis is mij geschonken voor de toename van geloof en erkenning van jullie, mijn metgezellen. Jullie en jullie nakomelingen hebben behoefte aan deze Goddelijke Kennis en daarom sta ik er klaar voor dat jullie allemaal bijdragen vanuit jullie zuivere rijkdom voor religieuze initiatieven en laat niemand aarzelen om op te offeren wat Allah de Almachtige hem heeft geschonken in kracht en financiële mogelijkheden. En geef geen voorrang aan jullie rijkdom boven Allah de Almachtige en Zijn Boodschapper. En naar beste vermogen zal ik de kennis en zegeningen verspreiden in Aziatische en Europese landen, die Allah de Almachtige mij heeft geschonken.”

Huzoor-e-Anwar (aba) merkte op dat door deze opofferingen, de missie van de Beloofde Messias (as) voor de verspreiding van de Islam en die bedoeld was om te geschieden, inderdaad plaatsvindt. Huzoor-e-Anwar (aba) bad vervolgens voor allen die bijdragen leveren door opofferingen, zeggende: Moge Allah de Almachtige het geloof, de zekerheid, het vermogen en de zielen zegenen van allen die opofferingen brengen voor de gemeenschap in welke vorm dan ook. Moge Hij voortdurend Zijn zegeningen schenken aan degenen die er altijd klaar voor zijn.

Hierna kondigde Huzoor-e-Anwar (aba) het begin aan van het 67e jaar van de Waqf Jadid. Vorig jaar bracht de Jama’at Ahmadiyya offers ter waarde van £1.294.415, wat ongeveer £718.000 meer is dan het voorgaande jaar, wat overeenkomt met ongeveer 1,2 miljoen Canadese dollars. Alhamdolillah.

Huzoor-e-Anwar (aba) besprak de financiële bijdragen van verschillende landen en verklaarde dat het Verenigd Koninkrijk, wat bijdragen betreft, op de eerste plaats staat, gevolgd door Canada. Huzoor-e-Anwar (aba) erkende ook de toename van bijdragen en het aantal deelnemers uit Canada dit jaar.

Huzoor (aba) noemde vervolgens dat Duitsland op de derde plaats staat. Nadien volgen de Verenigde Staten, Pakistan, India, Australië, een Jama’at in het Midden-Oosten, Indonesië, nog een Jama’at in het Midden-Oosten en België respectievelijk.

Dit jaar sloten 44.000 nieuwe deelnemers zich aan, wat het totale aantal op 1.550.000 brengt. Wat betreft nieuwe deelnemers staat Canada op de eerste plaats, gevolgd door Tanzania, Kameroen, Gambia, Nigeria, Guinea-Bissau en Congo-Kinshasa. Aan het einde adviseerde Huzoor-e-Anwar (aba) opnieuw de Jama’at om te blijven bidden voor Palestina, dat Allah de Almachtige genade moge hebben voor de Palestijnen en genade moge tonen aan alle moslims. Moge Hij de moslims ook in staat stellen te luisteren naar de stem van de Imam van de tijd en deze te accepteren. Amin!