Samenvatting vrijdagpreek 12 Jan 2023 – Mohammed (sa): Het grote voorbeeld

KJ-Summary-NL-20240112          KJ-Summary-FR-20240112

KJ-Summary-BN-20240112

 

Samenvatting vrijdagpreek 12 Januari 2024

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

In de vrijdagpreek van 12/01/2024 werd de Slag bij Uhud behandeld. Huzoor (aba) verklaarde dat de Boodschapper van Allah (sa) het dichtst bij de vijand stond onder de mensen, vergezeld door 15 metgezellen. Onder hen waren acht Ansar (helpers) en zeven Muhajireen (migranten). Verschillende overleveringen vermelden andere aantallen.

Op deze dag legden acht individuen trouw af aan de Heilige Profeet (sa) tot hun dood. Hazrat Zubair (ra) bleef standvastig bij de Heilige Profeet (sa). De metgezellen (ra) verzamelden zich als motten om de Heilige Profeet (sa) heen, bereid om hun leven op te offeren voor zijn bescherming.

Ondanks hevige aanvallen van de ongelovigen, zouden ze soms kortstondig uiteengaan, maar zich spoedig daarna weer verenigen.

Voor degenen die de Heilige Profeet (sa) beschuldigen van Toriah (bewust de waarheid verbergen of figuurlijk spreken met dubbele betekenis), hun beweringen worden weerlegd door de Beloofde Messias (as) in zijn geschriften. Hij vermeldt dat er geen bewijs is in het leven van de Heilige Profeet (sa) om dergelijke beschuldigingen te ondersteunen. Hij (as) benadrukte dat degenen die op Allah vertrouwen, geen lafheid tonen in welke situatie dan ook. Zelfs in zijn eenzame situatie tijdens de Slag bij Uhud, stond de Heilige Profeet (sa) voor de vijand en verklaarde: “Ik ben Muhammad, ik ben de Profeet van Allah, ik ben de zoon van Abdullah.”

Het martelaarschap van Hazrat Ziyad bin Sakan (ra) en Hazrat Mus’ab bin Umair (ra) werd ook vermeld. In de Slag bij Uhud droeg Hazrat Mus’ab (ra) de vlag van de moslims. Ibn Qami’ah viel hem herhaaldelijk aan, en omdat het uiterlijk van Hazrat Mus’ab op dat van de Heilige Profeet (sa) leek, verklaarde Ibn Qami’ah na de martelaarschap: “Ik heb Muhammad gedood.” Na het martelaarschap van Hazrat Mus’ab (ra) nam Abu Rum bin Umair (ra) de vlag over uit zijn handen en hield deze vast totdat de moslims terugkeerden van de strijd. Volgens sommige overleveringen gaf de Heilige Profeet (sa) de vlag over aan Hazrat Ali (ra).

Op de dag van de Slag bij Uhud, tijdens de oorlog, werd vrede opgeroepen over de metgezellen (moge Allah tevreden met hen zijn).

De term die wordt gebruikt voor deze toestand is “Nu’aas”, verwijzend naar een toestand die rust vertegenwoordigt, vergelijkbaar met slaap maar met bewuste controle.

De staat van rust over het hele leger tijdens de strijd was geen toeval, maar eerder een wonderbaarlijke gebeurtenis van God, die vrede schonk aan de metgezellen (moge Allah tevreden met hen zijn) ondanks de uitdagende omstandigheden van de oorlog.

Degene die naast de Heilige Profeet (sa) vocht werd beschouwd als de dapperste in de strijd. Dit aangezien de Heilige Profeet (sa) zich begaf in de meest intense en kritieke gebieden. Ibn Qami’ah viel de Heilige Profeet (sa) aan, richtte zich op zijn nek. Hoewel de wond niet ernstig was, werd een krachtige klap toegebracht aan zijn nek. Tegelijkertijd werden stenen naar de Heilige Profeet (sa) geworpen en tijdens deze periode werden de tanden van de Heilige Profeet (sa) gebroken, en viel hij in een greppel die gegraven werd door de vijand. Volgens sommige verslagen liep de Heilige Profeet (sa) 70 wonden op. Verdere details zullen in de toekomst gegeven worden, als God het wil.

Israël valt nu ook Libanon aan en het conflict escaleert. Daarom is er grote behoefte aan gebeden. Moge Allah de Almachtige de mensheid wijsheid en begrip schenken. Ameen.