Samenvatting Vrijdagpreek 28 Mei 2021 – Khilafat en onze verantwoordelijkheden

 

KJ-Summary-EN-20210528           KJ-Summary-UR-20210528

Samenvatting vrijdagpreek 28 mei 2021

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (a.b.a.)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en de recitatie van Soerah Al-Fatehah, heeft Huzur-e-Anwar verzen 56-57 van Soerah Nur gereciteerd met vertaling en zei dan verder:

Gisteren was het 27 mei, de dag die we ons herinneren als ‘Yaum-e-Khilafat’, de Dag van het Kalifaat. Verschillende jamaats houden hiervoor bijeenkomsten en vergaderingen om onze verantwoordelijkheden tegenover het kalifaat te onthouden en zodat we Allah de Almachtige kunnen loven en bedanken dat Hij ons de mogelijkheid heeft gegeven om Hazrat Masih-e-Maoud (as) en Imam Mehdi (as) te aanvaarden en ook de mogelijkheid heeft gegeven om het kalifaat te aanvaarden dat na hem begon.

Huzur-e-Anwar over het kalifaat dat Allah de Almachtige ons over meerdere giften heeft verteld in de zevers (die eerder werd gereciteerd). In de volgende vers heeft Allah de Almachtige ons ook verteld over drie verschillende zaken, om te bidden, financiële opoffering en de Heilige Profeet (vzmh) te gehoorzamen. Als wij deze drie voorwaarden niet vervullen kunnen we niet daadwerkelijk voordeel halen uit de giften van het kalifaat. We moeten dus naar onszelf kijken en zien of we wel of niet daadwerkelijke volgers worden van Allah de Almachtige. Huzur-e-Anwar zegt dat we moeten onthouden dat om de giften te ontvangen die beloofd zijn met het kalifaat, moeten we ware volgers worden van het kalifaat.Deze vereist volledige gehoorzaamheid en niet voorrang geven aan onze eigen opinie over zaken, onze eigen ego bevredigen en luisteren naar wat de Kalief van de tijd geïnstrueerd heeft. Dus, om voordelen te kunnen halen uitde giften die met het kalifaat beloofd zijn is het noodzakelijk dat we volledig gehoorzamen en luisteren naar het kalifaat.  Op deze manier zullen we beschermers worden van het kalifaat, het kalifaat zal onze beschermer worden en de gebeden van de Kalief zullen altijd bij ons zijn.

Huzur-e-Anwar las sommige geschriften van Hazrat Masih-e-Maoud (as) uit zijn boek ‘Al-Wassiyat’, waarin Hazrat Masih-e-Maoud (as) de jamaat het goed nieuws heeft gegeven in verband met het kalifaat. Huzur-e-Anwar zei, na de dood van Hazrat Masih-e-Maoud (as) hebben de vijanden van de Jamaat hun best gedaan om Jamaat-e-Ahmadiyyauit te roeien en de Ahmadis te bekeren. Allah de Almachtige heeft de jamaat beschermd door middel van de instelling van het kalifaatschap. Op deze manier heeft Hij Zijn belofte vervuld om de staat van angst te veranderen in een staat van vrede. Deze belofte wordt sindsdien vervuld door middel van het kalifaat.

Huzur-e-Anwar heeft niet alleen gesproken over de externe gevaren en vijanden maar ook de interne pogingen die de hypocrieten probeerden te maken in het verleden. Sommige officieren en elite van de anjumman zouden denken dat de administratie de jamaat zou moeten erven na Hazrat Masih-e-Maoud (as). Om deze pogingen uit te roeien, sprak Hazur-e-Anwar over alles wat Khalifatul Masih I probeerde en deed om de Jamaat van dit gevaar te redden.

Hierna besprak Huzur-e-Anwar verschillende dingen die bereikt werden tijdens de derde, vierde en vijfde kalifaatschap, met betrekking tot zaken die gedaan zijn voor de uitmuntendheid van de Jamaat. Huzur-e-Anwar legde ook uit hoe Allah de Almachtige elke keer de staat van angst veranderde in een staat van vrede. Gedurende de tijd van het vijfde (en huidige) kalifaat dachten mensen vroeger dat de jamaat nu in feite in zwakke handen is, maar weten deze mensen zelfs dat de daadwerkelijke kracht achter de hand van het kalifaat de hand van Allah de Almachtige is? Wanneer Allah de Almachtige bij iemand staat, versterkt Hij hem. Huzur-e-Anwar zei: ik ben een zwak mens. Alles wat je vandaag ziet, de jamaat die vooruitgaat, dit is niet vanwege één van mijn persoonlijke kwaliteiten maar dankzij de genade van Allah de Almachtige en vanwege de beloften die Hij gesloten heeft met Hazrat Masih-e-Maoud (as). Daarom is het belangrijk dat we altijd buigen voor Allah de Almachtige, het kalifaat gehoorzamen en altijd voorbereid zijn op allerlei soorten offers.