Samenvatting vrijdagpreek 28 Apr 2023 – Geduld, gebeden, standvastigheid en nederigheid

KJ-Summary-FR-20230428                KJ-Summary-NL-20230428

KJ-Summary-UR-20230428

 

Samenvatting vrijdagpreek 28 April 2023
Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

In de vrijdagpreek van vandaag heeft Huzoor Anwar (aa) gezegd dat sommige mensen vinden dat de Gemeenschap moet reageren in bepaalde situaties in plaats van alleen maar geduld te tonen. Ze zeggen: we hebben lang genoeg geduld gehad en er worden voorbeelden gegeven van Hazrat Musleh Maud (ra) waaruit blijkt dat deze reactie in zijn tijd werd getoond. Maar mensen vergissen zich in het begrijpen van deze gebeurtenissen.

Hazrat Musleh Maud (ra) heeft gezegd dat de taken van de volgers van profeten geduld en gehoorzaamheid aan de wet, zijn. En hoe kon het zijn dat hij iets zou zeggen dat in strijd is met de leer van de islam en de leer van de Beloofde Messias (as). En de Beloofde Messias heeft zijn Gemeenschap op vele gelegenheden geadviseerd om geduldig te zijn en te bidden. Het is deze geduld dat de eenheid van de Gemeenschap in de wereld heeft gevestigd. Degenen die ons onderdrukken, zijn juist de mensen die zich bij de Gemeenschap hebben aangesloten. We hebben de Imam van het tijdperk geloofd die heeft geleerd dat om vrede te bewaren en de gunsten van Allah te erven, we geduldig moeten zijn en om zijn rechten te behalen, moet men inspanningen leveren terwijl we binnen de grenzen van de wet blijven.

Dit is de geschiedenis van de profeten en dit is de leer van de Beloofde Messias (as). Hazrat Musleh Maud (ra) beschreef geduld als iets heel belangrijk en zei dat het een van de belangrijkste en eerste taken is van de volgers van profeten, zonder dewelke geen Gemeenschap kan vooruitgaan. Er zijn drie betekenissen van geduld die in het woordenboek worden beschreven volgens de Heilige Koran: 1. Het vermijden van zonde en zichzelf ervan weerhouden. 2. Vasthouden aan goede daden. 3. Het vermijden van gevolgen. Tegenstanders willen dat we ons geduld opgeven en soortgelijke acties uitvoeren zodat ze kunnen slagen in hun doelen. Allah de Almachtige zegt in de Heilige Koran:

واسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوَةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ –

En zoek hulp met geduld en gebed; en dit is zeker moeilijk, behalve voor de nederigen van geest, (2:46). Maar het moet worden onthouden dat geduld niet gebonden is aan enige zwakte, noch te wijten is aan enige wereldse angst, maar alleen omwille van het genoegen van God de Almachtige. Dan zal het ware geduld zijn dat de zegeningen van God de Almachtige aantrekt. In dergelijke situaties in het verleden, als er een soort van reactie was, verslechterde de situatie ook. Er zijn verschillende van dergelijke incidenten in de geschiedenis van de Gemeenschap die hebben geleid tot verlies in plaats van enig voordeel. Maar wanneer geduld wordt beoefend en inspanningen worden gedaan om de omstandigheden te verbeteren, bleek dit voor veel gelegenheden voordelig te zijn. Het heeft een goede impact op veel mensen.

Sommige mensen zeggen ook dat de Beloofde Messias (as) enkele harde woorden in zijn boeken heeft gebruikt. Dus kunnen we hetzelfde doen. Dergelijke mensen moeten zich herinneren dat God de Almachtige en Zijn Profeten een andere status hebben. Zoals we in wereldse voorbeelden zien. Als een rechter de beschuldigde een dief noemt, dan is dat zijn taak en zijn recht en op basis daarvan straft hij hem en probeert hij hem te hervormen. Maar het is niet de taak van eender wie om anderen dieven en criminelen te noemen. Als de Beloofde Messias (as) de zwaktes van mensen bloot legt en aangeeft, is dat ter correctie en om mensen te redden van deze verwerpelijke opvattingen.

Hazrat Musleh Mau’ud ra vertelt het verhaal dat toen de Beloofde Messias (as) ooit in een koets naar Lahore ging, schurken van de stad begonnen stenen naar hem te gooien die zijn koets raakten. Het was een koets getrokken door paarden. Zelfs niet één spoor van minachting zou op het voorhoofd van de Beloofde Messias (as) te zien zijn. Sommige stenen braken het raam en kwamen in de koets terecht. En dit was het effect van zijn geduld dat honderden van die mensen lid werden van de Gemeenschap.

Dus dit zijn de morele waarden die we zelfs vandaag moeten laten zien. God de Almachtige is degene die wraak neemt, op voorwaarde dat we handelen met geduld en gebeden. Terwijl hij de Gemeenschap aanspoorde om geduldig te zijn, zegt de Beloofde Messias (as):

Geduld is wat harten overwint. Ik voel me erg verdrietig als ik hoor dat iemand van deze Gemeenschap met iemand heeft gevochten. Ik hou helemaal niet van deze methode, en God Almachtig wil geen Gemeenschap die een voorbeeld zal zijn in de wereld om een pad te kiezen dat niet het pad van vroomheid is. Maar ik wil jullie ook laten weten dat als een persoon geen geduld en verdraagzaamheid vertoont terwijl hij in deze Gemeenschap is, hij moet onthouden dat hij niet bij deze Gemeenschap hoort.

Geduld is ook een daad van aanbidding. God de Almachtige zegt dat degenen die geduldig zijn beloningen zullen ontvangen die niet te berekenen zijn…We zijn door Allah aangezet om geduld uit te oefenen.

Dit zijn de dingen die de basis vormen van ons succes en vooruitgang. Als we blijven streven naar vergeving, berouw, religieuze kennis en het op de juiste manier uitvoeren van de vijf dagelijkse gebeden, dan zullen we slagen. Hoe meer de vijand in opstand komt, hoe meer we ons moeten buigen voor Allah de Almachtige, en dit is wat de Beloofde Messias (as) herhaaldelijk heeft geadviseerd, namelijk om op geen enkele manier te reageren. Ons succes is hoe dan ook voorbestemd. Insha’Allah!

Moge Allah ons geduld en smeekbeden schenken en ons de mogelijkheid geven om deze dingen te volgen om Zijn genoegen te bereiken. Ameen.