Samenvatting vrijdagpreek 21 Apr 2023 – Het streven om Taqwa te bereiken

KJ-Summary-FR-20230421                KJ-Summary-NL-20230421

KJ-Summary-UR-20230421

 

Samenvatting vrijdagpreek 21 April 2023
Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

De maand van Ramadan is voorbij en er zullen veel mensen zijn die plannen hadden gemaakt om te bidden en bijzondere veranderingen tijdens Ramadan door te voeren en dit niet konden uitvoeren zoals ze hadden gehoopt. Dus als de dagen van Ramadan niet zijn verlopen zoals we wilden of zoals de dagen van een gelovige zouden moeten zijn, dan zouden we moeten bidden tot Allah de Almachtige dat Hij onze zwaktes doorziet, genade aan ons toont en ons de kans geeft om ons leven te leiden op de manier die vereist is door Allah de Almachtige.

Als we vandaag in onze gebeden ons toewijden om de standaard van onze vroomheid te blijven verhogen en zelfs na de Ramadan ernaar streven en blijven streven naar de nabijheid van Allah de Almachtige. Ook van de ene vrijdag tot de volgende blijven trachten om de tijd daartussen te verfraaien met onze gebeden en goede daden. Ons geloof voorrang te geven op wereldse zaken en tot de volgende maand van Ramadan blijven trachten om de verwachtingen dat we in deze Ramadan hadden, met name om een zuivere verandering in onszelf te creëren, te vervullen. Dit zijn de handelingen die echte vroomheid voortbrengen.

En wanneer we onze gebeden doen en goede daden verrichten omwille van Allah Ta’ala, dan zal Allah Ta’ala, die de meest welwillende, de meest genadige, de meest barmhartige is, ons blijven zegenen met de zegeningen die Hij ons tijdens deze maand Ramadan heeft geschonken.

Dus het echte doel is vroomheid. Het belangrijkste is om de geboden van Allah systematisch te volgen. Het belangrijkste is om Allah te vrezen en Zijn zegen te verkrijgen. Het bereiken van dit doel moet te allen tijde voor elke Ahmadi een prioriteit blijven.

Door de genade van Allah de Almachtige hebben we ons verbonden aan de Imam van dit tijdperk en de ware dienaar van de Heilige Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem). De Beloofde Messias (vrede zij met hem) heeft ons aangeraden om een revolutie in ons leven te creëren die niet slechts een revolutie van één maand per jaar is.

De Beloofde Messias (vrede zij met hem) is gezonden om de normen van vroomheid te verhogen en ons te hervormen. En hij heeft ons herhaaldelijk aangezet om dit te doen. Op een gegeven moment zei hij (vrede zij met hem): “Ik ben gezonden zodat de tijd van waarheid en geloof opnieuw zal komen en vroomheid in harten zal worden geboren.”

Ware geloof in Allah en oprechte aanbidding moeten zodanig zijn dat het invloed heeft op zowel ons lichaam als onze ziel. En wanneer deze normen aanwezig zijn, komt de mens in toevlucht tot Allah tegen allerlei aanvallen van Satan en Dajjal.

In de hadith wordt vermeld dat gebed de kern van verering is. Oppervlakkige gebeden hebben geen zin. Onze gebeden en verering moeten gericht zijn op het verkrijgen van het genoegen van Allah Ta’ala. Als we dit doel bereiken, hebben we voldaan aan het recht van onze trouw.

Hij zei: “Het moet worden onthouden dat Namaz het ding is dat alle moeilijkheden verlicht en alle rampen verwijdert. Namaz betekent echter niet de Namaz die gewone mensen als ritueel bidden, maar de Namaz waar naar wordt verwezen, is deze dat het hart van een persoon doet smelten op de drempel van God. Gebed is iets dat de wereld en het geloof verlicht.

Bid ook voor de Ahmadis van Pakistan. Moge Allah hen beschermen tegen het kwaad van de tegenstanders. Moge hun kwaad op hen worden teruggeworpen. Bid voor Burkina Faso, Bangladesh, Algerije en elke Ahmadi in de wereld. Moge Allah elke Ahmadi beschermen tegen het kwaad van de vijand. Amin.