Samenvatting vrijdagpreek 5 Mei 2023 – Gerechtigheid, vriendelijkheid en verwantschap – Schalen van de drie niveaus van goedheid

KJ-Summary-FR-20230505               KJ-Summary-NL-20230505

KJ-Summary-UR-20230505

 

Samenvatting vrijdagpreek 5 Mei 2023
Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

اِنَّ اللّٰہَ یَاۡمُرُ بِالۡعَدۡلِ وَالۡاِحۡسَانِ وَاِیۡتَآیِٔ ذِی الۡقُرۡبٰی وَیَنۡہٰی عَنِ الۡفَحۡشَآءِ وَالۡمُنۡکَرِ

 وَالۡبَغیِ ۚ یَعِظُکُمۡ لَعَلَّکُمۡ تَذَکَّرُوۡنَ ﴿۹۱﴾

Voorwaar, Allah beveelt rechtvaardigheid en het doen van goeds aan anderen en het geven van gelijken en verbiedt onbetamelijkheid en duidelijk kwaad en onrechtmatige overtreding. Hij heeft u vermaand, opdat gij er lering uit moogt trekken. [16:91]

Na het reciteren van dit vers tijdens de vrijdagpreek van vandaag, presenteerde Huzoor Anwar (aba) enkele citaten van de Beloofde Messias (as) over hoe we ons kunnen hechten aan God Almachtig en ook de aandacht kunnen vestigen op het vervullen van de rechten van elkaar. En op hun beurt zo’n mooie samenleving creëren die mensen leidt naar de rechten van Allah en de rechten van Zijn schepping.

De Beloofde Messias (as) zegt dat God jullie heeft opgedragen rechtvaardig met Hem en Zijn schepping om te gaan. Dat wil zeggen, de rechten van Allah en de rechten van Zijn schepping te vervullen, en als het mogelijk is om meer te doen dan dat, om niet alleen rechtvaardig te zijn, maar om goed te doen ten aanzien van anderen. Dat wil zeggen, verder gaan dan wat verplicht is en God dienen met zo’n moraal alsof je Hem ziet. En ga met mensen om met meer vriendelijkheid dan wat hun verschuldigd is en aanbid God en dien de schepping van God zonder verstand en onbaatzuchtigheid zoals men doet met de ijver van verwantschap. (Ruhani Khazain Vol. 2 blz. 361, 362)

In het commentaar op dit vers zegt hij: Allereerst is de betekenis van dit vers dat jullie de weg van rechtvaardigheid moeten volgen in gehoorzaamheid aan jullie Schepper en niet onrechtvaardig moeten zijn. Want voorwaar, niemand is aanbidding waardig behalve Hij. Niemand is liefde en vertrouwen waardig dan Hij. Want door de vermogens van schepping en soevereiniteit behoort elk recht Hem toe. Als je dan verder wilt komen, dan is er een niveau van vriendelijkheid en dat is dat je zo overtuigd raakt van Zijn grootheid en zo berouwvol wordt in je aanbidding voor Hem en verloren gaat in Zijn liefde alsof je Zijn majesteit en glorie en Zijn eeuwige schoonheid hebt gezien. Daarna volgt de rang van ‘Ita’i Dhi al-Qurba’.

Dan is de betekenis van dit vers over mededogen met de mensheid dat je rechtvaardig bent voor je broeders en de mensheid en hen niet meer vermaant dan hun rechten en je houdt aan de rechtvaardigheid. En als jullie op dit niveau willen vorderen, ga dan verder. Er is een niveau van welwillendheid, en dat is dat je goed moet doen tegenover het kwaad van je broeder, en in ruil voor zijn pijn moet je hem verlichting schenken, en je moet hem met liefde en vriendelijkheid behandelen. Daarna volgt de rang van ‘Ita’i Dhi al-Qurba’.

De Beloofde Messias (as) zegt: Er zijn drie niveaus van aanbidding. Ten eerste aanbidding omwille van het vragen, vervolgens aanbidding van Allah door hem of haar die Hem als alles beschouwt, tenslotte nog meer aanbidding met een persoonlijke band, waaraan de dienaar een bijzonder genoegen ontleent. Daarom heeft de Edele Koran als hoogste niveau van aanbidding van God en rechtvaardige daden geplaatst dat de liefde voor God en het zoeken van Gods welbehagen voortkomt uit een oprecht hart.

Vervolgens schrijft hij dat het laagste niveau van rechtvaardigheid is om evenveel te geven als je neemt. Als hij daaruit voortkomt, is er het niveau van vriendelijkheid. Meer dan dat is de status van Ita’i Dhi al-Qurba, dat is het goed doen aan anderen op dezelfde manier als een moeder van nature van haar kind houdt zonder enige intentie tot compensatie.

Dus zegt Allah de Verhevene: “Ga verder dan het niveau van vriendelijkheid en ga verder naar het niveau van Ita’i Dhi-ul-Qurba en doe goed aan de schepping van Allah met een natuurlijk enthousiasme zonder enige gedachte aan beloning of winst of verdienste. Je goedheid aan de schepping van Allah moet zodanig zijn dat er geen verzinsel of kunstmatigheid in zit. Niet alleen met de eigen relaties, maar ook vriendelijkheid jegens anderen is geboden.  En dit is zo’n kwaliteit van de Islam dat geen enkele andere religie een dergelijke leer preekt.

Moge Allah ons het vermogen schenken om ons leven dienovereenkomstig te beleven. Moge Allah ons het vermogen schenken om de rechten van onze trouw te vervullen samen met de rechten van Allah en de rechten van Zijn dienaren. Moge Allah een duidelijk onderscheid maken tussen ons en anderen. Bid ook voor de situatie in Pakistan. Bid voor de veiligheid van uw geloof. Moge Allah de middelen scheppen voor de vernietiging van onze vijanden. Ameen!