Samenvatting vrijdagpreek 27 Oct 2023 – Mohammed (sa): Het grote voorbeeld

KJ-Summary-NL-20231027            KJ-Summary-FR-20231027

KJ-Summary-UR-20231027

 

Samenvatting vrijdagpreek 27 October 2023
Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

De vermelding van het gezegende leven van de Heilige Profeet Muhammad (sa) werd verder gezet. Na het huwelijk van Hazrat Fatimah (ra), de dochter van de Heilige Profeet (sa), met Hazrat Ali (ra), was er een voorval toen de Heilige Profeet (sa) hun huis bezocht en hen vroeg of ze het nachtgebed, Tahajjud, aanboden hadden.

Hazrat Ali (ra) antwoordde: “Ons leven ligt in de handen van Allah, en Hij verheft ons wanneer Hij wil.” De Heilige Profeet (sa) zei niets in antwoord en bij zijn vertrek reciteerde hij de volgende vers uit de Koran:

Deze vers betekent dat de mens het meest geneigd is tot onenigheid of ruzie. Hazrat Musleh Maud (ra) legt uit dat het doel bij het reciteren van deze vers, was om duidelijk te maken dat mensen vaak hun fouten niet gemakkelijk accepteren en verschillende excuses zoeken om zich te rechtvaardigen. Op subtiele wijze suggereerde de Heilige Profeet (sa) aan Hazrat Ali dat zijn reactie niet passend was.

Hazrat Musleh Maud (ra) legt uit dat uit deze hadith ook de volgende drie belangrijke punten duidelijk worden:

Ten eerste is het duidelijk dat de Heilige Profeet Muhammad (sa) zeer bezorgd was om het welzijn van zijn familie. Veel mensen kunnen vroom lijken en goed advies aan anderen geven, maar hun eigen huishoudens kunnen in wanorde zijn en ze kunnen niet in staat zijn om hun familieleden op een goede manier op te voeden.

Ten tweede wordt duidelijk dat de Heilige Profeet (sa) volledige vertrouwen had in zijn eigen leer. Als zijn openbaring niet van God was en, God verhoede, zijn doel alleen was om mensen te misleiden, dan zou het niet mogelijk zijn geweest voor hem om nachtgebeden te verrichten en zoveel zorg en aandacht voor zijn familie te tonen.

Ten derde blijkt uit deze hadith dat de Heilige Profeet (sa) het geduld en de tolerantie had om zaken aan mensen uit te leggen en in plaats van aan te vechten of te redetwisten, zou hij hun met liefde op hun fouten wijzen.

Dit incident benadrukt met name het belang van het verrichten van Tahajjud-gebeden. Onze missionarissen, levenslange toegewijden en kantoorhouders moeten hier vooral aandacht aan besteden. Het nachtgebed is een middel om de genade van Allah aan te roepen en moet regelmatig worden aangeboden. Hierna vertelde Hazrat Khalifatul Masih (aba) verdere gebeurtenissen uit het tweede jaar na de Hidjra.

Tot slot verklaarde Hazrat Khalifatul Masih (aba) met betrekking tot het conflict tussen Hamas en Israël dat de onschuldige levens van Palestijnse vrouwen en kinderen verloren gaan. En door het beleid van Israël en grotere naties is er potentieel voor een wereldoorlog.

Sommige moslimlanden, evenals China en Rusland, hebben hun bezorgdheid geuit over de escalatie van dit conflict. Daarom zijn speciale aandacht en gebeden nodig van Ahmadi-moslims. Het wordt aanbevolen dat ze ten minste tijdens één prosternatie in hun gebeden bidden voor vrede in de wereld.

Ahmadis moeten vermijden betrokken te raken in discussies over welke leider goed of slecht is. Zolang iemand geen oprechte inspanningen levert voor vrede en verzoening, zijn ze verantwoordelijk voor het leiden van de wereld naar vernietiging.

De reactie van Israël is buitensporig en verschillende vormen van onderdrukking vinden plaats. Om een einde te maken aan deze onderdrukking, moeten we ons inspannen binnen onze mogelijkheden en bidden voor haar stopzetting. Om het lijden van moslims te verlichten, moeten we een speciaal gevoel van pijn in ons hart hebben, ondanks de vervolging die we van hen ondergaan. De Beloofde Messias (as) heeft over hen gezegd in een Perzisch couplet:

“O hart, beschouw deze mensen, want uiteindelijk maken ze aanspraak op liefde voor mijn Profeet.”