Samenvatting vrijdagpreek 20 Oct 2023 – Mohammed (sa): Het grote voorbeeld

KJ-Summary-NL-20231020            KJ-Summary-FR-20231020

KJ-Summary-UR-20231020            KJ-Summary-BN-20231020

 

Samenvatting vrijdagpreek 20 October 2023
Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

➢ De gebeurtenissen uit het gezegende leven van de Heilige Profeet (sa) worden verder behandeld. Huzoor-e-Anwar (aba) vertelde hoe de schoonzoon van de Heilige Profeet (sa), Abu al-As ibn Rabi, de islam aanvaardde. Hij was de neef van Hazrat Khadijah (ra). Na zijn huwelijk met Hazrat Zainab, de dochter van de Profeet (sa), was hun relatie harmonieus en de Profeet (sa) was tevreden met hen.

➢ Aanvankelijk had Abu al-As ibn Rabi de islam niet aanvaard. Na de Slag bij Badr werd hij gevangengenomen en voor de Heilige Profeet (sa) gebracht. Omdat hij de islam nog niet had geaccepteerd, stemde de Heilige Profeet (sa) ermee in om hem vrij te laten onder de voorwaarde dat hij Hazrat Zainab naar Medina zou sturen. Abu al-As ibn Rabi hield zich aan deze overeenkomst.

➢ In het 6e jaar van de Hijra (migratie naar Medina) stuurde de Heilige Profeet (sa) Hazrat Zaid ibn Harithah (ra) een groep van 70 metgezellen uit om een Quraishi-karavaan te onderscheppen die op de weg terug was uit Syrië. De moslimtroepen onderschepten de karavaan, namen de goederen in beslag en namen enkele personen gevangen, die ze meebrachten naar Medina. Een van deze gevangenen was Abu al-As ibn Rabi. Toen Hazrat Zainab hoorde dat haar man gevangen was genomen, verklaarde ze dat ze bescherming aan hem verleende. Toen de Heilige Profeet (sa) hiervan op de hoogte raakte, zei hij tegen zijn metgezellen (ra) dat ze hadden gehoord wat Zainab had gezegd en benadrukte hij het belang van het respecteren van de bescherming die een moslim aan een niet-moslim biedt.

➢ Na enige tijd werd Abu al-As moslim en kwam naar Medina om bij Hazrat Zainab te zijn. Twee jaar later, in het 8e jaar van de Hijra, overleed Hazrat Zainab (ra), en vier jaar later overleed Hazrat Abu al-As (ra).

➢ Hierna legde Huzoor-e-Anwar (aba) de details uit van het huwelijk van Hazrat Fatimah (ra). Haar huwelijk vond plaats in het jaar 2 AH. Hazrat Ali vroeg de hand van Hazrat Fatimah en werd aanvaard door de Heilige Profeet (sa). Volgens de leiding van de Heilige Profeet (sa) betaalde Hazrat Ali de bruidsschat. Een deel van deze bruidsschat werd gebruikt door de Heilige Profeet (sa) voor de huwelijkskosten. Huzoor-e-Anwar (aba) zette deze traditie uitéén en zei dat het mogelijk was om de bruidsschat op deze manier te besteden.

➢ Op instructie van de Heilige Profeet (sa) regelde Hazrat Ali een woonplaats, waarna het huwelijk plaatsvond. Het huwelijk en de walima werden met de grootst mogelijke eenvoud uitgevoerd. Na het huwelijk ging de Heilige Profeet (sa) naar het huis van Hazrat Ali en Hazrat Fatimah. De Heilige Profeet (sa) besprenkelde wat water over Hazrat Fatimah en bad: “O Allah, ik geef haar en haar nakomelingen in Uw bescherming tegen Satan, de verworpene.”

➢ Op dezelfde manier bad de Heilige Profeet (sa) voor het pas getrouwde paar: “O Allah, schenk Uw zegeningen in hun relatie, zegen hen enorm en hun nakomelingen.” Huzoor-e-Anwar (aba) verklaarde dat ouders tegenwoordig deze gebeden voor hun kinderen op hun trouwdag zouden moeten aanbieden. Als koppels de huwelijksproblemen willen vermijden die zich tegenwoordig veel voordoen, moeten ze religie boven wereldse zaken stellen en proberen hun relatie met Allah te versterken.

➢ Hazrat Ali en Hazrat Fatimah leefden in de grootst mogelijke eenvoud. Op een gegeven moment werden er enkele dienaren naar de Heilige Profeet (sa) gebracht. Vanwege pijn in haar hand vroeg Hazrat Fatimah de Heilige Profeet (sa) om een dienaar. De Heilige Profeet (sa) weigerde echter en adviseerde zowel Hazrat Ali als Hazrat Fatimah met deze woorden: “Zal ik jullie iets vertellen wat beter is dan dit? Wanneer jullie ’s nachts gaan liggen, zeg dan 34 keer ‘Allahu Akbar’, 33 keer ‘Alhamdulillah’ en 33 keer ‘Subhanallah’.”

➢ Bij het vertellen van dit verhaal zei Hazrat Musleh Maud (ra) dat dit aangeeft dat de Helige Profeet (sa) grote zorg besteedde aan de verdeling van rijkdom. Ondanks zijn recht op dienaren, gaf de Heilige Profeet (sa) ze niet. Het was mogelijk dat toekomstige heersers en leiders er misbruik van zouden maken en de middelen verkeerd zouden gebruiken voor henzelf en hun familie.

➢ Aan het einde riep Hazrat Khalifatul Masih V (aba) op tot gebeden met betrekking tot de huidige situatie in de wereld. Hij verklaarde dat er inspanningen moeten worden geleverd voor vrede en voor een wapenstilstand gesteund door Amerika. Terwijl het er naar uitziet dat ze proberen het conflict te escaleren. Moslimlanden zouden zich moeten verenigen en met één stem moeten spreken. Alleen dan zullen hun woorden impact hebben. Laten we bidden tot Allah om een einde te maken aan deze oorlog, de onderdrukte Palestijnen te beschermen en onrecht vanuit alle hoeken te elimineren.