Samenvatting vrijdagpreek 13 Oct 2023 – Mohammed (sa): Het grote voorbeeld

KJ-Summary-NL-20231013            KJ-Summary-FR-20231013

KJ-Summary-UR-20231013            KJ-Summary-BN-20231013

 

Samenvatting vrijdagpreek 13 October 2023
Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

➢ De gebeurtenissen rond de slag bij Badr, uit het gezegende leven van de Heilige Profeet Mohammed (sa), worden verder behandeld. In deze periode trouwde de Heilige Profeet (sa) met Hazrat Aisha (ra). De details zijn als volgt: Na het overlijden van Hazrat Khadijah (ra) suggereerde de vrouw van Hazrat Usman bin Maz’un, Hazrat Khawla (ra), dat de Heilige Profeet (sa) hij opnieuw zou moeten trouwen. De Heilige Profeet (sa) aanvaardde haar advies en stuurde haar met een huwelijksaanzoek naar het huis van Hazrat Abu Bakr (ra). Enkele jaren later, na de migratie naar Medina en op verzoek van Hazrat Abu Bakr (ra), trouwde de Heilige Profeet (sa) met Hazrat Aisha (ra).

➢ Er wordt verteld door Hazrat Aisha (ra) dat de Heilige Profeet (sa) na het huwelijk tegen haar zei dat hij haar twee keer in een droom had gezien voordat ze trouwden en dat hem werd geopenbaard dat zij zijn vrouw zou zijn. Bij het horen hiervan dacht Hazrat Aisha (ra) dat als deze droom van Allah is, Hij ervoor zal zorgen dat het werkelijkheid wordt.

➢ Er is enige onenigheid onder de geleerden over de leeftijd van Hazrat Aisha (ra) op het moment van haar huwelijk. Critici van de islam hebben hier veel bezwaren tegen geuit. Het is echter fundamenteel belangrijk op te merken dat er destijds geen verzuchtingen waren tegen haar huwelijk. Als er iets buitengewoons of aanstootgevends was geweest, zou dit zijn gebruikt door de vijanden en huichelaars van de Heilige Profeet (sa). Maar hiervan zijn geen sporen gevonden in historische verslagen.

➢ Over Hazrat Aisha (ra) is gezegd dat ze ondanks haar jonge leeftijd zeer verstandig was en een uitstekende geheugen had. Met de begeleiding van de Heilige Profeet Mohammed (sa) boekte ze opmerkelijke vooruitgang. Het was de intentie van de Heilige Profeet (sa) dat ze vanaf het begin onderwijs zou krijgen, zodat Hazrat Aisha (ra) met succes de rol van de vrouw van de Heilige Profeet (sa) zou kunnen vervullen. De Heilige Profeet Mohammed (sa) slaagde in zijn intentie. Dusdoende speelde Hazrat Aisha (ra) een belangrijke rol in het onderwijs van moslimvrouwen. Een groot aantal Ahadith werd door haar opgegeven.

➢ In het tweede deel van de preek deed Hazrat Khalifatul Masih V (aba) volgde een oproep om te bidden voor de huidige toestand in de wereld. In het aanhoudende conflict tussen Israël en Hamas worden onschuldige burgers, waaronder kinderen, vrouwen en ouderen, aan beide zijden gehavend. De islam verwerpt doelwitten als kinderen, vrouwen of niet-strijders in tijden van oorlog. Ongeacht het feit dat het Israëlische leger al vele jaren bij dergelijke daden betrokken is, moeten moslims zich nog steeds houden aan islamitisch onderricht en oorlogvoering zou alleen tegen de strijdkrachten mogen gericht zijn.

➢ De reactie van de Israëlische regering is zeer destructief. Er is opgeroepen tot de evacuatie van een miljoen mensen uit Gaza. Dit werd ook veroordeeld door de Verenigde Naties, zij het slechts als een bescheiden verzoek en niet met dwang. Feit blijft dat de wereld onschuldige burgers in Gaza even onschuldig zou moeten beschouwen als Israëlische kinderen en vrouwen. We moeten oprecht bidden voor allen die door dit conflict zijn getroffen.

➢ Verwijzend naar een interview met een Palestijnse vertegenwoordiger, zei Huzoor (aba) dat de vertegenwoordiger gelijk had toen hij zei dat als echte gerechtigheid zou worden toegepast en de machtige naties geen dubbele standaarden hadden, deze situatie niet zou bestaan. Huzoor (aba) benadrukte dat hij al geruime tijd vergelijkbare zaken zegt. Hoewel mensen de waarheid in deze uitspraken erkennen, zijn ze niet bereid ernaar te handelen. Het lijkt erop dat diegenen die machtsposities genieten, niet geïnteresseerd zijn in het voorkomen van conflicten.

➢ In zulke tijden zouden moslimlanden tot bezinning moeten komen en hun geschillen opzij zetten. Voor Ahmadi-moslims is gebed ons krachtigste wapen. Sommige Ahmadi-gezinnen behoren ook tot de getroffenen in Gaza. Moge Allah hen beschermen en alle onderdrukte en onschuldige mensen veilig houden. Ameen.