Samenvatting vrijdagpreek 03 Nov 2023 – Geloof en financiële opoffering: lancering van Tehrik Jadid Jaar 2023

KJ-Summary-NL-20231103            KJ-Summary-FR-20231103

KJ-Summary-UR-20231103

 

Samenvatting vrijdagpreek 3 November 2023
Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)


Je zult nooit rechtvaardigheid bereiken, tenzij je geeft van datgene wat je liefhebt; en wat je ook geeft, Allah weet het zeker goed. (3:93)

In deze vers heeft Allah de Almachtige duidelijk gemaakt dat hoge normen van deugdzaamheid alleen worden bereikt wanneer je geeft van wat je liefhebt op de weg van Allah om het genoegen van Allah te verkrijgen.

De Beloofde Messias (as) zei: “Je kunt de ware goedheid die leidt tot verlossing niet vinden, tenzij je je rijkdom en dierbare bezittingen op de weg van God opoffert.”

De weg naar goedheid is nauw. De Beloofde Messias (as) schreef: ‘Bereikten de geachte metgezellen het niveau dat ze bereikten zonder kosten? Er worden veel uitgaven en problemen doorstaan om wereldse titels te verkrijgen, en uiteindelijk wordt een gewone titel behaald die geen gemoedsrust en kalmte kan brengen. Stel je dan voor, hebben ze gemakkelijk de titel van [moge Allah tevreden met hen zijn] bereikt, een teken zijnde van vrede en rust van hart en geest en het genoegen van de Edele Heer?’ Hij zei ook: ‘Het feit is dat Gods genoegen niet wordt bereikt totdat tijdelijke moeilijkheden worden doorstaan. God kan niet worden bedrogen. Gezegend zijn zij die zich niet bekommeren om moeilijkheden om Gods genoegen te verkrijgen. Dit komt omdat een gelovige eeuwig geluk vindt en het licht van blijvend comfort na tijdelijke moeilijkheden. ‘Dit is het begrip van rijkdom besteden dat de Beloofde Messias (as) in ons wil inboezemen. Door de genade van Allah begrijpt elke Ahmadi dit en dusdanig zijn rijkdom aanbiedt om te besteden aan religieuze behoeften. Er zijn duizenden voorbeelden in de Jama’at van leden die hun eigen behoeften opzij zetten en zich opofferen voor religieuze noden.

In de eerste preek van november wordt het nieuwe jaar van Tahrik Jadid aangekondigd. Huzoor-e-Anwar (aba) vernoemde verschillende incidenten in dit verband.

Er is een lange lijst van vrouwen die hun sieraden hebben aangeboden. Toen Hazrat Musleh Mu’aud (ra) Tahrik Jadid aankondigde was een van de eisen die hij toen stelde dat vrouwen geen of minder sieraden moesten maken en offers moesten brengen. Huzoor-e-Anwar (aba) zei dat het offeren van sieraden een groter offer is dan zich te onthouden van het maken van sieraden. Het is erg moeilijk om te geven wat voor je ligt. Dus Ahmadi-vrouwen offerden destijds en offeren nog steeds vandaag. Zelfs in deze westerse landen zijn er vrouwen die hun sieraden schenken. Omdat, zoals de Beloofde Messias (as) zei, ze eeuwig en blijvend geluk willen bereiken dat nooit of te nimmer kan worden verkregen zonder opoffering.

Muballigh Sahib van de Ivoorkust schrijft dat hij een oproep deed in een dorp om donaties voor Tahrik Jadid te ontvangen. Een oude man die erg arm was en overeenkomstig zijn financiële status werd er aangenomen dat als hij tweehonderd of driehonderd frank gaf, dat dit een grote opoffering voor hem zou zijn. Hij stond op en ging naar huis en bracht niet alleen het donatiegeld zelf, maar bracht ook zijn zoon mee die ook bijdroeg en gaf veel meer dan zijn status deed vermoeden.

Na het vertellen van enkele gebeurtenissen, verwees Huzoor-e-Anwar (aba) naar de historische achtergrond van het begin van Tahrik Jadid. Destijds had de Ahrar dit motto opgeheven dusdoende Ahmadiyyat te zullen uitroeien en de naam en het merk van Qadian te zullen uitwissen. In deze omstandigheden gaf Hazrat Musleh Maud (ra) een programma aan de Jama’at waarin hij ook de aandacht vestigde op financiële opoffering. Dit was in 1934. In November hield hij enkele preken over het waarom hij Tahrik wilde starten. Vandaag heeft Huzoor-e-Anwar (aba) ook de opening van het 6e kantoor van Tahrik Jadid aangekondigd en zei dat elke 19 jaar een nieuw kantoor wordt aangekondigd. Nu zullen nieuwe leden zich bij dit kantoor aansluiten. Duitsland staat opnieuw aan de leiding en behoudt haar toppositie. Dan volgt het Verenigd Koninkrijk, gevolgd door Canada, dat nu op de derde plaats staat. De Verenigde Staten zijn naar de vierde plaats gezakt. De vijfde plaats is een Jama’at in het Midden-Oosten.

Denk altijd aan de Palestijnen in je gebeden, vergeet ze niet. Vrouwen en kinderen worden onderdrukt; Moge Allah hun spoedig verlichting schenken. Ameen!