Samenvatting vrijdagpreek 10 Nov 2023 – Mohammed (sa): Het grote voorbeeld

KJ-Summary-NL-20231110            KJ-Summary-UR-20231110

KJ-Summary-BN-20231110

 

Samenvatting vrijdagpreek 10 November 2023
Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

Terwijl Huzoor-e-Anwar (aba) sprak over de omstandigheden na de Slag bij Badr, had Huzoor-e-Anwar (aba) het ook over de oprichting van Jannatul-Baqi. In Medina had elke stam zijn eigen begraafplaats, waaronder Baqi al Gharqad als oudste en meest bekende. De Heilige Profeet (sa) koos het als de begraafplaats voor de moslims. Hazrat Uthman bin Maz’un (ra) was de eerste die daar werd begraven. Daarna en telkens wanneer een moslim overleed, werden de moslims daar begraven. Deze begraafplaats staat ook bekend als Jannatul-Baqi. Abdul Hamid Qadri vermeldde in zijn commentaar dat Arabieren hun begraafplaatsen vaak “Jannat” (Tuin) noemen. Deze begraafplaats staat ook bekend als Maqabir al-Baqi.

Hazrat Uthman bin Maz’un (ra) vroeg toestemming om zijn leven te wijden aan aanbidding en zich af te wenden van wereldse aangelegenheden. Maar de Heilige Profeet (sa) verbood het hem en zei dat hij de rechten van zijn familie en zichzelf moest vervullen, zoals voorgeschreven door God. Zo leerde de Heilige Profeet (sa) om uitersten te vermijden en een gebalanceerde benadering in het leven te handhaven.

Huzoor-e-Anwar (aba) sprak over de Slag bij Banu Ghatafan en vervolgens Banu Tha’labah. De Heilige Profeet (sa) bereikte een bron genaamd Zee Amr, waar het zwaar regende. Om zijn kleren te drogen, legde de Heilige Profeet (sa) ze op een tak van een boom. Onder de schaduw van een boom ging hij liggen om te rusten. Op deze plek werd een aanslag op zijn leven gepleegd. De vijand, die zich verborgen hield in het bergachtige terrein, werd aangestuurd door hun leider Dusur. Hij naderde de Heilige Profeet (sa) met een getrokken zwaard en vroeg: “Wie zal je nu redden?” De Heilige Profeet (sa) antwoordde: “Allah zal mij redden.” Het zwaard viel uit de hand van Dusur. De Heilige Profeet (sa) pakte het zwaard op, richtte het op Dusur en vroeg: “Nu, wie zal jou redden van mij?” Hierop getuigde Dusur van de waarheid van de islam en accepteerde het.

Tijdens de Slag bij Badr had de Heilige Profeet (sa) Hazrat Uthman (ra) achtergelaten bij zijn dochter Hazrat Ruqayyah (ra). Na haar overlijden regelde de Heilige Profeet (sa) het huwelijk van zijn andere dochter, Hazrat Umm Kulthum (ra), met Hazrat Uthman (ra). Helaas overleed Hazrat Umm Kulthum (ra) in het jaar 9 AH aan een ziekte. Volgens een overlevering merkte de Heilige Profeet (sa) op dat als hij een derde dochter had gehad, hij haar ook aan Hazrat Uthman (ra) zou hebben uitgehuwelijkt.

De mensen van Banu Sulaim hadden zich verzameld in de regio van Bahrān met de intentie om de Heilige Profeet (sa) te confronteren. Toen het nieuws van de komst van de Heilige Profeet (sa) hen bereikte, sloegen ze op de vlucht. Aan de ene kant waren er vijanden uit Mekka, en aan de andere kant waren er wilde Arabische stammen die altijd klaar stonden om aanvallen op de Heilige Profeet (sa) te voeren. Daarnaast waren er binnen Medina huichelaars en verraders met diepgewortelde en wijdverspreide vijandigheid. De metgezellen wapenden zich ’s nachts en bleven overdag waakzaam, vrezend voor mogelijke aanvallen uit elke richting.

De Mekkanen kozen ervoor om de beroemde handelsroute via Syrië te verlaten en kozen voor de route naar Irak. Safwan bin Umayyah bereidde een handelskaravaan voor, vergezeld door Abu Sufyan en verschillende andere leiders van de Quraysh. Onder leiding van Hazrat Zaid bin Harithah (ra) stuurde de Heilige Profeet (sa) een expeditie naar deze karavaan. Sommige individuen werden gevangen genomen, en goederen werden in beslag genomen. De Heilige Profeet (sa) haalde de khums (een vijfde deel) uit de buit en verdeelde de rest onder de overgebleven leden van het leger.

Huzoor Anwar (aba) herinnerde ons eraan om te blijven bidden voor de onderdrukten in Palestina. Nu hebben sommige heersers en bepaalde fracties onder de Joden hun stemmen hiertegen verheven. Hoewel heersers hun eigen belangen kunnen hebben, moeten ze onthouden dat er gevolgen voor hen kunnen zijn in het hiernamaals. Desalniettemin moeten we blijven de klemtoon zetten op de kracht van gebeden in deze situatie.