Samenvatting vrijdagpreek 17 Nov 2023 – Mohammed (sa): Het grote voorbeeld

KJ-Summary-NL-20231117            KJ-Summary-FR-20231117

KJ-Summary-UR-20231117           KJ-Summary-BN-20231117

 

Samenvatting vrijdagpreek 17 November 2023
Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

“In de vorige preek werd gesproken over de gevangenneming van Farat bin Hayyan. Huzoor-e-Anwar (aba) vertelde over zijn acceptatie van de islam, waarbij Farat bin Hayyan, die van Mekka naar Irak reisde via de route door Najd, werd onderschept door het leger van Hazrat Zaid bin Harithah (ra). Toen de moslimtroepen de ongelovigen aanvielen, vluchtte een groot aantal, maar enkelen werden gevangengenomen, waaronder Farat bin Hayyan. Dit was de tweede keer dat hij gevangen werd genomen. In Medina sprak hij met Hazrat Abu Bakr (ra) en zei dat als hij vrijgelaten zou worden, hij niet opnieuw in handen van de Heilige Profeet (sa) ging vallen. Hazrat Abu Bakr (ra) antwoordde dat hij dan moslim moest worden. Daarop ging Farat bin Hayyan naar de Heilige Profeet (sa). De Profeet (sa) liet hem vrij en liet zijn geloof aan Allah de Almachtige over.

Vervolgens werd de moord op Ka’b bin Ashraf besproken: Hij was een Jood in Medina die een verbond had gesloten met de Heilige Profeet (sa), maar dat verbrak. De Profeet (sa) vroeg: “Wie zal er afrekenen met Ka’b bin Ashraf?” Muhammad bin Muslimah (ra) antwoordde: “Wilt u dat ik hem dood?” Vervolgens doodden ze Ka’b bin Ashraf. Ze bedachten een plan, regelden een ontmoeting met hem buiten, en Muhammad bin Na’ilah, Ka’b’s pleegbroer, sloot zich aan bij twee andere mannen. Strategisch benaderden ze hem en doodden hem. Dit incident staat gedetailleerd beschreven in Bukhari en het boek ‘Karakter van de Zegel der Profeten’.

Ka’b koesterde groeiende vijandigheid tegen de moslims. Vóór de Slag bij Badr dacht hij dat het enthousiasme van de moslims tijdelijk was, maar na de onverwachte overwinning in Badr nam zijn oppositie toe. Bij een bezoek aan Mekka wakkerde hij vijandigheid aan tegen de moslims door zijn poëzie. Bij terugkeer in Medina verspreidde hij gedichten die bedrieglijke uitspraken deden over moslimvrouwen. Hij beraamde een complot tegen de Heilige Profeet (sa) en probeerde hem te vermoorden. De Profeet (sa) achtte het noodzakelijk Ka’b te doden om verdere corruptie in Medina te voorkomen en benadrukte het belang van discreet handelen om Medina te redden van onrust.

De volgende dag klaagde een Joodse delegatie bij de Heilige Profeet (sa) over Ka’b’s moord. De Heilige Profeet (sa) legde de omstandigheden uit en sloot een nieuw vredesverdrag met de Joden. Historische verslagen bevestigen dat de Joden na dit incident niet meer over Ka’b’s moord spraken. Zijn dood was het gevolg van verraad, het aanzetten tot vijandigheid jegens de Heilige Profeet (sa) en betrokkenheid bij een moordcomplot. Om corruptie te voorkomen, was een discrete moord noodzakelijk ter bescherming van de staat.

Vervolgens werd gesproken over het huwelijk van Hazrat Hafsa bint Umar (ra). De echtgenoot van Hazrat Hafsa nam deel aan de Slag bij Badr en nadat hij terugkeerde, werd hij ziek en overleed hij. Op het moment van zijn overlijden was Hazrat Hafsa twintig jaar oud. Na verloop van tijd begon Hazrat Umar (ra) haar huwelijk te overwegen. Hij benaderde zowel Hazrat Uthman (ra) als Hazrat Abu Bakr (ra) afzonderlijk met een huwelijksaanzoek aan Hazrat Hafsa, maar zij wezen het af. Na enige tijd regelde de Heilige Profeet (sa) het huwelijk van zijn dochter, Hazrat Um Kulthum, met Hazrat Uthman (ra). Vervolgens stuurde de Heilige Profeet (sa) een huwelijksaanzoek naar Hazrat Umar (ra) voor zijn eigen huwelijk met Hazrat Hafsa (ra). Hazrat Umar (ra) accepteerde het aanzoek, en het huwelijk vond plaats.

Tijdens deze periode vond ook de geboorte van Hazrat Imam Hasan (ra) plaats. Hij werd geboren in het midden van de Ramadan in het 3e jaar van de Hijri-kalender. Hazrat Ali (ra) gaf hem eerst de naam “Harb,” maar de Heilige Profeet (sa) veranderde het in “Hasan.” Op de zevende dag werd zijn hoofd kaalgeschoren, waarbij de Heilige Profeet (sa) liefdadigheid gelijk aan het gewicht van zijn haar in zilver instrueerde. Hazrat Imam Hasan werd gevoed door Umm Fadl, de vrouw van Hazrat Abbas (ra).

Hazrat Bar’a (ra) vertelde dat hij de Heilige Profeet (sa) zag met Hazrat Hasan bin Ali (ra) op zijn schouders, terwijl hij bad: “O Allah, ik houd van hem, houd ook van hem.” Hazrat Hasan leek qua uiterlijk op de Heilige Profeet (sa), en daarom kreeg hij de titel van Sayyed. De Beloofde Messias (as) prees Hazrat Hasan (ra) voor zijn voorkeur voor vrede om de moslims te redden van interne conflicten en bloedvergieten. Aan de andere kant keurde Hazrat Imam Hussain (ra) het geven van trouw aan een overtreder af, omdat dit corruptie in de religie kon veroorzaken. Beiden hadden gelijk.

Huzoor-e-Anwar (aba) besprak de huidige situatie van conflict in Palestina, waarbij hij de nadruk legde op het belang van voortdurend gebed. Hij wenste eenheid onder de moslims en riep op tot moed en wijsheid onder de moslimleiders. Hoewel er stemmen zijn binnen de moslimgemeenschappen, lijken ze momenteel zwak. Moge Allah moed en wijsheid schenken aan alle moslims. Als het conflict blijft escaleren, bestaat zelfs het risico dat de VN wordt ontmanteld. Het lijkt erop dat de wereld haar eigen ondergang nadert. Moge degenen die na deze ondergang overleven, zich tot Allah wenden. Hoe dan ook, laten we bidden tot Allah om genade over de wereld. Ameen!