Samenvatting Vrijdagpreek 27 Nov 2020 – Heren van uitmuntenheid : Hazrat Ali (ra)

Résumé du Sermon du vendredi 27 novembre 2020

KJ-Summary-EN-20201127           KJ-Summary-UR-20201127

Samenvatting Vrijdagpreek 27 november 2020

Gegeven door Hazrat KhalifatulMasih Al-Khamis (a.b.a.)

 

Na Tashahhud, Ta’awwaz en de recitatie van Soerah Al-Fatehah, vermeldde Hazrat Khalifatul Masih (aba) Hazrat Ali (ra) en zei:

Vanaf vandaag zal ik beginnen vertellen over de vier rechschapen Kaliefen, beginnende met Hazrat Ali (ra). Hij werdtienjaar voor aanvang van het profeetschap geboren. Zijn vader heette Hazrat Abu Talib. Hij kwam onder de voogdij van de Heilige Profeet (vzmh) op zes- of zeven-jarige leeftijd.

Dit vond plaats als gevolg van een hongersnood in Mekka. Hazrat Abu Talib had een omvangrijke familie. De Heilige Profeet (vzmh) zei daarom tegen zijn andere oom Hazrat Abbas, “wij zouden de last van mijn oom Abu Talib moeten verlichten door twee van zijn zonen te adopteren”.  Met de toestemming van Hazrat Abu Talib heeft de Heilige Profeet (vzmh) Hazrat Ali (ra) onder zijn hoede genomen,terwijl Hazrat Abbas Hazrat Jafar meegenomen had. Daarna bleef Hazrat Ali (ra) bij de Heilige Profeet (vzmh) tot aan diensprofeetschap en aanvaardde hem als een profeet van Allah. Hazrat Ali (ra) aanvaardde de Islam een dag na Hazrat Khadija (ra). Hij zag de Heilige Profeet (vzmh) naast Hazrat Khadija (ra)bidden. Toen hij de Heilige Profeet (vzmh) hierover vroeg, zei de Heilige Profeet (vzmh) dat, “dit is het geloof van Allah dat Hij voor ons heeft verkozen. Ik nodig je daarom uit totdit goddelijke geloof en nodig je uit om de aanbidding van Laat en Uzza (namen van idolen) te ontkennen”.

Hazrat Ali wou overleggen met zijn vader Hazrat Abu Talib. De Heilige Profeet wou echter zijn roeping niet bekendmaken en adviseerde Hazrat Ali (ra) dus hiertegen. Dezelfde nacht zorgde Allah ervoor dat de Islam het hart van Hazrat Ali (ra) binnentrad en hij werd de volgende dag Moslim. Hij was ongeveer 13 jaar oud.

Sommige historici hebben gedebatteerd over wie de eerste was na Hazrat Khadija (ra)om de Islam te aanvaarden. Sommigen hebben deze discussie opgelost door te stellen dat Hazrat Abu Bakr (ra) de eerste volwassene was om de islam te aanvaarden, Hazrat Ali (ra) de eerste onder de jeugd en Hazrat Zaid (ra) de eerste onder de slaven. Hazrat Musleh Maud (ra) stelt over Hazrat Khadija (ra) dat zij de eerste was om de Heilige Profeet (vzmh) te omarmen, zijn vrouw van wie hij zielsveel hield. Hazrat Musa (ra) bad tot Allah en werd Hazrat Harun (ra) geschonken, maar zij werd als helper aan de Heilige Profeet (vzmh) geschonken, zelfs zonder gebed.

In het begin zou de Heilige Profeet (vzmh)samen met Hazrat Ali (ra) naar de buitenwijken van Mekka trekken om zijn gebed aan te bieden. Bij één van deze gelegenheden zag Hazrat Abu Talib hen en vroeg zijn neef (de Heilige Profeet vzmh) over zijn nieuwe geloof. De Heilige Profeet (vzmh) introduceerde hem tot de Islam en nodigde hem uit om de Islam te aanvaarden. Hazrat Abu Talib was niet bereid om het geloof van zijn voorouders op te geven maar moedigde zijn zoon Hazrat Ali (ra) aan om bij de Heilige Profeet (vzmh)te blijven,zeggende dat, “ik ben zeker dat hij jou tot niets anders dan goedheid zal roepen”. Hazrat Abu Talib had ook gezworen om zijn neef, de Heilige Profeet (vzmh),tegen de Mekkanen te beschermen.

Geschiedkundige verslagen tonen aan dat de Heilige Profeet (vzmh) zijn familieleden wenste uit te nodigen om de Islam te aanvaarden en had Hazrat Ali (ra) daarom gevraagd om een feest te organiseren. Toen het feest aan de gang was verstoorde Abu Lahab echter de bijeenkomst en liet de Heilige Profeet (vzmh) niet aan het woord. Er werd daarom een tweede feest georganiseerd door Hazrat Ali (ra), waarbij de Heilige Profeet (vzmh) hen uitnodigde tot de eenheid van Allah. Mensen bleven stil. Hazrat Ali (ra) stond toen op en zei, “al ben ik de jongste, ik zal uw helper zijn”. Anderen sloegen geen acht.

Hazrat Khalifatul Masih (aba) vertelde een voorval met betrekking tot Hazrat Ali (ra) en zijn migratie, moed en opoffering. De Mekkanen waren van plan om de Heilige Profeet (vzmh) te doden. De Heilige Profeet (vzmh) dwarsboomdeechter hun plannen door vroeger te migreren en Hazrat Ali (ra) in zijn bed achter te laten. Toen de Mekkanen Hazrat Ali (ra) vonden hadden ze hem mishandeld. Drie dagen later migreerde hij om zich bij de Heilige Profeet (vzmh) aan te sluiten.