Samenvatting Vrijdagpreek 20 Nov 2020 – Heren van uitmuntenheid : Auf bin Harith (ra); Abu Ayyub Ansari (ra)

Résumé du Sermon du vendredi 20 novembre 2020

KJ-Summary-EN-20201120           KJ-Summary-UR-20201120

 

Samenvatting Vrijdagpreek 20 november 2020

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (a.b.a.)

 

Na Tashahhud, Ta’awwaz en de recitatie van Soerah Al-Fatehah, begon Hazrat Khalifatul Masih (aba) over Hazrat ‘Auf bin Haris (ra) te spreken:

Hij behoorde tot de Ansaar van Medina. Hij was de broer van Hazrat Ma’az (ra) en Hazrat Mu’wiz (ra). Hij behoorde tot de eerste zes Ansaar die naar Mekka kwamen omeed af te leggen bij de Heilige Profeet (vzmh).

 

Er is een vertelling opgenomen ter gelegenheid van de Slag van Badr, dat Hazrat ‘Auf (ra) de Heilige Profeet (vzmh) had gevraagd wat het betekent om Allah tevreden te stellen? De Heilige Profeet (vzmh) zei dat, om Allah tevreden te stellen betekent dat men deelneemt aan de strijd en zelfs zonder wapenuitrusting met moed vecht. Er staat aldus opgenomen dat Hazrat ‘Auf (ra) moedig had gevochten in de strijd en een martelaarsdood stierf aan de handen van Abu Jahal.

 

Hierna heeft Hazrat KhalifatulMasih (aba) gesproken over Hazrat Abu Ayyub Ansari (ra). Hij behoorde tot de Khazraj stam uit Medina. Zijn echte naam was Khalid. Hij had de Islam samen met 70 andere individuen aanvaard bij de gelegenheid van de tweede Bait-e-Aqba in Mekka. Hij heeft samen met de Heilige Profeet (vzmh) deelgenomen aan alle veldslagen.

 

Na de migratie van de Heilige Profeet (vzmh) naar Medina, tot aan de verbouwing van zijn eigen huis, bleef hij in de residentie van Hazrat Ayyub (ra). In die tijd verlangden meerdere mensen dat de Heilige Profeet (vzmh) bij hen zou verblijven. Hazrat KhalifatulMasih (aba) vermeldde details over waarom en hoe Hazrat Abu Ayyub (ra) door de Heilige Profeet (vzmh) gekozen werd.

 

Hazrat Khalifatul Masih (aba) heeft daarbij ook gesproken over de gastvrijheid van Hazrat Abu Ayyub (ra) en hoe hij met de nodige zorgvuldigheid voor de Heilige Profeet (vzmh) heeft gezorgd gedurende zeven maanden. In het begin had de Heilige Profeet (vzmh) de voorkeur om op het gelijkvloers te verblijven,terwijl Hazrat Abu Ayyub (ra) opde eerste verdiepingverbleef. Hazrat Abu Ayyub (ra) had vanwege zijn liefde voor de Heilige Profeet (vzmh) en zijn wens om voor hem te zorgen, de Profeet (vzmh) verzocht om naar de bovenste verdieping te verhuizen.

 

Hazrat Khalifatul Masih (aba) verhaalde een incident met betrekking tot zijn liefde voor de Heilige Profeet (vzmh). Wanneer de Heilige Profeet (vzmh) met Hazrat Safiya (ra) ging trouwen, had Hazrat Abu Ayyub (ra) besloten om gedurende de nacht buiten het kamp de wacht te houden. Toen de Heilige Profeet (vzmh) hem ’s morgens zag, vroeg hij ernaar. Hazrat Abu Ayyub (ra) zei dat, “ik had vrees voor u met betrekking tot deze vrouw (Hazrat Safiya ra), aangezien haar familie en stam onlangs zijn verslagen”. Toen hij dit hoorde, bad de Heilige Profeet (vzmh): “O Allah, bescherm Abu Ayyub zoals hij mij de hele nacht beschermde”.

 

Hazrat Abu Ayyub (ra) heeft overgeleverd dat de Heilige Profeet (vzmh) heeft verklaard dat degene die in een toestand sterft waarin hij geen partners met Allah associeerde het paradijs zal binnengaan. Volgens een overlevering stierf Hazrat Abu Ayyub (ra) in 52 Hijrah terwijl hij deel uitmaakte van de expeditie van Yazeed bin Mu’awiya om Constantinopel te veroveren. Hij werd naar wens begraven in de buurt van de huidige stad Istanbul.