Samenvatting vrijdagpreek 27 Jan 2023 – Mannen van uitmuntendheid: Abu Lubabah (ra); Ansa (ra); Marsad bin Abi Marsad (ra)

KJ-Summary-FR-202301207                 KJ-Summary-NL-20230127

KJ-Summary-UR-20230127                 KJ-Summary-EN-20230127

 

Samenvatting vrijdagpreek 27 Januari 2023
Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

De Badri Metgezellen vermeldend in de Vrijdagpreek van vandaag, noemde Huzoor Anwar (aba) eerst Hazrat Abu Lubaba bin Abdul Munzir. Hazrat Abu Lubaba werd achtergelaten ten tijde van de Slag om Tabuk samen met de andere Metgezellen. Waarna hij zich schaamde en berouw toonde voor God Almachtig.

Vervolgens begaf Hazrat Abu Zia zich, samen met de Heilige Profeet (vzzh), naar de slag bij Badr. Maar vanwege een verwonding aan zijn scheenbeen keerde hij terug maar de Boodschapper van Allah, vrede en zegeningen zij met hem, en behield zijn aandeel. Huzoor Anwar (aba) noemde vervolgens enkele andere Metgezellen.

Hazrat Abu Marsad (ra) was even oud en een bondgenoot van Hazrat Hamza (ra). Zijn zoon Marsad werd gemarteld in Be’r Ma’una. Zijn kleinzoon Ibn Marsad behoorde ook tot de metgezellen van de Heilige Profeet (vzzh).

Hazrat Salid bin Qays (ra) nam deel aan de slag bij Jasr tijdens het kalifaat van Hazrat Umar (ra). De slag bij Jasr heeft vele namen. Tweeduizend Iraniërs werden gedood in deze slag en zesduizend volgens anderen. Ongeveer 1800 moslims werden gemarteld en vierduizend volgens andere bronnen. Volgens overleveringen was Salid de laatste martelaar van de slag bij Jasr. Sommige zeggen dat hij geen nakomelingen had ,anderen zeggen dat Abdullah bin Salid zijn zoon was en een overlevering van zijn vader heeft verteld. Volgens sommigen had hij ook een dochter.

Huzoor (aba) noemde het voorval van Hazrat Rafa bin Rafe’s aanvaarding van de Islam. Een pijl trof zijn oog tijdens de slag van Badr waarop de Heilige Profeet (vzzh) zijn speeksel aanbracht en zijn pijn verminderde. Hij vermeldde een overlevering van de Heilige Profeet (vzzh) dat iemands gebed niet compleet is totdat hij de ablutie naar behoren verricht zoals God heeft bevolen en dan tevreden het gebed verricht.

Onder degenen die van Mekka naar Madina migreerden, was Abu Salama bin Abd Asad de eerste die aankwam. In die tijd verbleef hij bij Abu Munzir in Quba. Om Banu Asad te onderdrukken stuurde de Heilige Profeet (vzzh) hem als Amir. Hij nam deel aan de veldslagen bij Badr en Uhud. Hij raakte gewond maar leek daarna in orde. Maar toen hij (later) op expeditie ging en na 10 dagen terugkeerde, verslechterde de toestand van zijn wond en werd hij juist door deze wond gemarteld.

Hazrat Khatib bin Abi Baltaa (ra) stierf in 30 Hijri. Hij verkocht ooit dadels op de markt. Hazrat Umar (as) vroeg hoe hij ze verkocht. Hij antwoordde: twee porties voor één Dirham. Hierop zei Hazrat Umar (ra) hem om ofwel zijn prijs te verhogen of naar huis te gaan en ze te verkopen. Uit dit voorval blijkt duidelijk dat er op de markt één tarief moest gelden zodat er bij niemand kwade intenties voorkwam. Maar als iemand op individueel niveau verkoopt, is er geen beperking. In een Islamitisch land moet de regering de koers bepalen zodat niemand verlies lijdt. De rest zal in de toekomst worden gepresenteerd, Insha’Allah!