Samenvatting vrijdagpreek 20 Jan 2023 – De martelaren in Burkina Faso: sterren van Ahmadiyyat

KJ-Summary-FR-20230120                 KJ-Summary-NL-20230120

KJ-Summary-UR-20230120                 KJ-Summary-EN-20230120

 

Samenvatting vrijdagpreek 20 Januari 2023

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

 

En zeg niet van degenen die voor de zaak van Allah zijn gedood, dat zij dood zijn. En Wij zullen u beproeven met iets van vrees en honger en verlies van bezittingen en levens en vruchten, maar verkondig blijde tijdingen aan de geduldigen. Die, wanneer een tegenslag hen overkomt, zeggen: “Aan Allah behoren wij toe en tot Hem zullen wij terugkeren. Dezen zijn het over wie zegeningen van hun Heer en barmhartigheid komen en dezen zijn het die goed geleid worden. [2:155-158]

In de Jama’at begon het offer van iemands leven met het offer van Hazrat Sahibzada Abdul Latif Shaheedra. Over het algemeen beperkte het zich tot het leven van Ahmadi’s in Pakistan en het subcontinent. In Afrika bracht een Ahmadi in 2005 in Congo het offer van zijn leven ter wille van de Jama’at. Maar een paar dagen geleden, kwam het verbazingwekkende voorbeeld van oprechtheid van geloof en overtuiging van de leer van Ahmadi’s in Burkina Faso. Een opmerkelijk land in Afrika. Zij kregen de kans om hun leven te redden door het waarheidsgehalte van de Beloofde Messias (as) te verwerpen. Maar zij onderhandelden niet over hun leven om zichzelf te redden en de een na de ander bracht dit ultieme offer. Na het offer van Sahibzada Sahib hebben zij door hun offers een nieuw mijlpaal gezet in de wereld van Ahmadiyyat. Zij hebben het eeuwige leven bereikt door hun wereldse leven op te offeren. Zij die, toen zij de belofte deden om hun leven, rijkdom en tijd op te offeren, deze ook vervulden en degenen die voor hen kwamen achterlieten. Moge Allah de Almachtige, ieder van hen de ontvanger maken van de blijde tijding die God geeft aan hen die offers brengen voor Zijn zaak.

Op 11 Januari drongen in Mahdi Abad Jama’at in Dori, een stad in Burkina Faso, 8 terroristen tijdens het Isha-gebed de moskee binnen en martelden één voor één 9 Ahmadi’s omdat zij Ahmadiyyat niet verwierpen. De terroristen stelden enkele vragen over de Jama’at en verdeelden vervolgens de leden in groepen op basis van hun leeftijd. Vervolgens namen zij de Ansar-leden mee naar de binnenplaats van de moskee en vroegen hen de Jama’at te verwerpen. Toen zij niet op hun eis ingingen, martelden zij eerst Imam Sahib en daarna de anderen één voor één. Er waren ook tweelingbroers onder de martelaren. Op het laatst toen de jongste onder de Ansar een kans kreeg om te weigeren, trad hij ook in de voetsporen van zijn oudsten waarop hij ook werd gemarteld. De terroristen bleven ongeveer anderhalf uur in de moskee. Na dit incident heerste er zo’n angstige sfeer in de stad dat de lichamen van de martelaren tot de ochtend in de Moskee bleven en de begrafenis van de martelaren de volgende dag plaatsvond.

Hierna presenteerde Huzoor Anwar (aba) een introductie van alle martelaren. En noemde ook de omstandigheden van de aanvaarding van Ahmadiyyat van Imam Ibrahim Bidga Sahib. Hij was een moedig persoon en had veel studenten. Twee van de martelaren waren tweelingbroers Hasan Agmali en Hussain Agmali. Zij waren ook bij Imam Sahib toen zij op onderzoek uitgingen naar de Jama’at voordat zij Ahmadi’s werden. Zij kwamen samen naar deze wereld en vertrokken ook samen. Aguma Abdur Rahman Sahib Shaheed was de jongste onder hen en was ook de Na’ib Imam. Moge Allah ook hun kinderen en families vermeerderen in geloof en oprechtheid. Moge Allah alle rouwende families geduld en kracht schenken. Ameen!

Om in de behoeften van de families van de martelaren te voorzien, is in Khilafat Rabia een Bilal fonds opgericht. Als iemand iets wil schenken voor de getroffen families, moeten ze dat via dit fonds doen.

Naast deze martelaren noemde Huzoor Anwar (aba) ook twee overleden leden van USA Jama’at. Dr. Karimullah Zervi Sahib en zijn vrouw die twee dagen na het overlijden van haar man, overleed. Zij was de dochter van Malik Saifur Rahman Sahib. Moge Allah de overledenen genadig zijn en hen vergiffenis schenken. Ameen!