Samenvatting vrijdagpreek 13 Jan 2023 – Mannen van uitmuntendheid: Abdullah bin Jahsh (ra); Saleh Shuqraan (ra); Malik bin Dukhshum (ra)

KJ-Summary-FR-20230113                 KJ-Summary-NL-20230113

KJ-Summary-UR-20230113

 

Samenvatting vrijdagpreek 13 Jan 2023

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

 

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van Soerah Al-Fatehah vermeldde Huzoor e Anwar dat er enkele details van de metgezellen van de Heilige Profeet (vzmh) overgebleven zijn die ik vandaag zal presenteren. Ten eerste met betrekking tot Hazrat Abdullah bin Jahash (ra). Ter gelegenheid van een expeditie, waarbij hij tot Amir werd benoemd, zei de Heilige Profeet (vzmh): “Ik zal zo iemand tot Amir over jullie benoemen die wel is waar niet veel beter is dan jullie, maar hij is sterker dan jullie in het verdragen van honger en dorst.  In de verhalen staat dat in de Islam de allereerste vlag werd gehesen door Hazrat Abdullah bin Jahash en dat de allereerste oorlogsbuit door hem werd meegenomen en verdeeld.

Het zwaard van Hazrat Abdullah brak op de dag van Uhad. De Heilige Profeet (vzmh) gaf hem een tak van de Urjun dadelpalm en het werd als een zwaard in zijn hand en vanaf die dag werd hij bekend met de titel Urjun.

Abu Naeem zegt dat Abdullah bin Jahash placht te zweren bij zijn heer, plaats in zijn hart gaf aan de liefde voor God en de eerste was die de Islamitische vlag instelde.

De volgende vermelding is van Hazrat Saleh Shukran (ra). In vertellingen wordt vermeld dat hij een slaaf was en De Heilige Profeet (vzmh) bevrijdde hem na de slag bij Badr.

Hazrat Saleh Shukran behoorde ook tot de mensen die aanwezig waren om het gezegende lichaam van de Heilige Profeet (vzmh) te wassen.

Het is vermeld in de verhalen dat bij die gelegenheid Hazrat Ali (ra) het gezegende lichaam van de Heilige Profeet (vzmh) ondersteunde met zijn borst terwijl een paar leden zijn zijde veranderden en Hazrat Usama en Shukran water goten en Hazrat Ali het lichaam van de Heilige Profeet (vzmh) waste.

Het is vermeld in vertellingen dat Hazrat Umar (ra) de zoon van Hazrat Shukran naar Hazrat Abu Musa Ash’ari stuurde en zei: Ik stuur de zoon van een bevrijde slaaf van de Heilige Profeet (vzmh) naar je toe. Gedraag je met hem op een manier die rekening houdt met de status die zijn vader had bij de Heilige Profeet (vzmh) Hazrat Saleh Shukran overleed in het tijdperk van de Khilafat van Hazrat Umar (ra).

Het is overgeleverd door Hazrat Saleh Shukran dat hij eens de Heilige Profeet (vzmh) op een ezel zag rijden richting Khaibar terwijl de Heilige Profeet (vzmh) het gebed aan het verrichten was ter indicatie. Dat wil zeggen dat hij onderweg zijn gebed verrichtte. Huzoor vermeldde dat deze vraag ook wordt gesteld of Namaz kan worden aangeboden tijdens het reizen in een auto etc.

De volgende vermelding is van Hazrat Malik bin Dukhshan. Hij was getrouwd met de zus van Abdullah bin abiSalool, leider van de hypocrieten.

Met betrekking tot de krijgsgevangenen bij de slag van Badr, is er vermeld dat Hazrat Malik bin Dukhshan met een andere persoon naar de Heilige Profeet (vzmh) kwam en zei O Profeet van Allah, u had vermeld dat degene die een ander doodt in deze oorlog zoveel zal krijgen en degene die een ander gevangen neemt zoveel zal krijgen. Wij hebben er 70 gedood en 70 gevangen genomen. Toen hij dit hoorde, zei Hazrat Sa’ad bin Mu’az: O Profeet van Allah, wij hadden ook hetzelfde kunnen doen, maar we hebben het niet gedaan omdat we bezig waren met het beschermen van de moslims tegen de achterhoede. De buit is gering en de mensen zijn talrijk. Als jullie het verdelen volgens wat jullie beloofd hadden, zullen enkelen niets krijgen. Deze mensen bleven praten totdat Allah de Almachtige het volgende vers openbaarde:

Zij vragen u omtrent de oorlogsbuit. Zeg: “De buit behoort aan Allah en de boodschapper.

Toen noemde Huzoor Anwar ook nog een paar resterende details van Hazrat Kharija bin Zaid, Zyad bin Labeed, Khalid bin Buqair en Hazrat Ammar bin Yasir.

Aan het einde vermeldde Huzoor Anwar (aba) dat er ook droevig nieuws is dat 9 van onze Ahmadi’s zijn gemarteld in Burkina Faso. Het is een zeer triest voorval. Zij zijn op een zeer wrede manier gemarteld. Het was ook een test van hun geloof en zij bleven allen standvastig. Een paar details zijn binnengekomen, terwijl andere informatie nog binnenkomt. Daarom zal ik er in de volgende preek Insha’Allah in detail over spreken. Moge Allah hen allen genadig zijn en hun status in de hemel verhogen. Blijf bidden, want de terroristen dreigden ook dat als de moskee wordt geopend, ze terug zullen komen en opnieuw zullen aanvallen. Moge Allah de Ahmadi’s daar beschermen tegen hun onheil!