Samenvatting vrijdagpreek 27 dec 2019 – Heren van uitmuntenheid

Résumé du Sermon du vendredi 27 décembre 2019

Samenvatting vrijdagspreek 27th December 2019

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

 

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van Soerah al-Fateha ging Huzur-e-Anwar voort met zijn vertelling over de Badri Sahabba (metgezellen van de Heilige Profeet vzmh).

Het verhaal van Hazrat Saad-bin-Abada r.a. wordt vervolgd van de preek van de vorige vrijdagspreek. Hij had Islam aanvaardt bij de gelegenheid van Bait-e-Aqba in mekka. Hij was befaamd voor zijn vrijgevigheid.

Wanneer de Heilige Profeet vzmh in Medina aankwam, zou Hazrat Saad r.a. hem dagelijk een kom met vlees sturen. Volgens de geschiedenis waren er dagen wanneer er niets gekookt werd in het huis van de Profeet vzmh. Het is mogelijk dat de Heilige Profeet vzmh het vlees verder ditribueerde naar de armen toe ofdat Hazrat Saad r.a. alleen in de vroege dagen iets stuurde. Het is ook terug te vinden in de geschiedenis dat wanneer de Heilige Profeet vzmh in de eerste wevende maanden bij het huis van  Hazrat Ayub r.a. verbleef, hij dagelijks een kom vlees zou ontvangen van Hazrat Saad r.a.

Eens ging de Heilige Profeet vzmh naar het huis van Hazrat saad r.a. en zei ‘Assalamalaikum’. Hazrat Saad r.a. antwoordde in een heel lage stem die de Profeet vzmh niet kon horen. Hij zei drie keer Salaam en Hazrat Saad r.a. antwoordde op hetzelfde manier. Wanneer de Heilige profeet vzmh aan het vertrekken was zei Hazrta Saad r.a., “O Profeet van Allah, moge mijn ouders opgeooferd worden voor u. Ik antwoordde u elke keer maar mijn stem bereikte u niet. Ik wenste dat u voor onze levens zou blijven bidden.” Dan bood hij de Heilige Profeet vzmh een maaltijd aan in zijn huis en de Profeet vzmh at zijn eten en bad voor Hazrat Saad r.a. en zijn nakomelingen. Dan zei hij, “Moge vrome mensen jou eten blijven eten en moge de Engelen altijd aardig zijn voor jou.” Er wordt ook gezegd over Hazrat Saad r.a. dat hij aan 80 Ehl-e-Saffa (volk van Saffa) eten zou aanbieden.

Er wordt verhaald dat de Heilige Profeet vzmh een kompaan om advies vroeg bij de gelegenheid van de Slag van Badr. Hazrat Abubakar r.a. and Hazrat Umar r.a. wooden advies geven maar de Heilige Profeet vzmh hield hen tegen. Hierop zei Hazrat Saad r.a. “O Profeet van Allah u vraagt ons, het volk van Medina om advies, ik zweer tot Allah, als u ons beveelt om de zee te betreden op onze paarden zullen we het zeker doen.” Op gelijk wijze wordt er geciteerd over de Slag van Ahud dat Hazrat Saad a.s. één van de metgezellen was die aangesteld werd om bij de Heilige Profeet vzmh te blijven voor zijn bescherming. Na het slag, wanneer de Profeet vzmh gewond terugkeerde naar Medina werd hij geholpen door Hazrat Saad-bin-Abada r.a. en Hazrat Saad-bin-Muaaz om van zijn paard af te klimmen.