Samenvatting Vrijdagpreek 26 januari 2018 [NL/FR] – De kracht van het gebed

Resume du Sermon du vendredi 26 janvier 2018

Samenvatting Vrijdagpreek 26 Januari 2018

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

Na Tashahhud en recitatie van Soerah Al-Fateha zei Huzur-e-anwar dat, wanneer een zuigeling voor melk huilt produceert zijn moeder melk met grote kracht. Kan onze gehuil dan geen gelijkaardige reactie van God teweeg brengen? Jawel. Elk respons komt. Maar de dwazen en filosofen van vandaag begrijpen dit niet. Huzur-e-anwar zei dat het Allah’s zegening is, dat de meeste Ahmadi’s geloven dat als ze ernstig tot God bidden, Hij onze gebeden zal verhoren en toekennen. Er zijn tal van voorbeelden en vandaag stel ik er een aantal voor.

De Amir (voorzitter) van Hoshiyarpur informeerde ons dat de dorpelingen enkele jaren gelden grote zorgen hadden door het gebrek aan regen. De meerderheid hiervan bestond uit Hindoes. Ze hadden een Ahmadi scholier verzocht om te bidden. Hij legde eerst de filosofie van het gebed uit en heeft daarna gebeden. Binnen twee tot drie uren begon het zwaar te regenen en dit heeft een zeer positieve effect nagelaten op de dorpelingen. Zij hebben openlijk verklaard dat dit het gevolg was van de gebeden van de Ahmadi’s.

De Amir van Fiji schrijft dat de Moerabbi (religieuze geleerde) van Tuvalu tegen hem vertelde dat er voor een lange tijd geen regen was geweest. Wanneer hij deze plek bezocht waren de mensen heel bezorgd. Hij kondigde aan voor Isha’a gebed dat ze tijdens de laatste Sajda (buigen van het hoofd tot de grond) allemaal voor regen moesten bidden. Dus Allah heeft hun gebeden toegekend, het regende dezelfde nacht en nog een aantal keren ook wanneer er geen voorspelling was voor regen. Alle mensen waaronder ook een Katholieke priester erkenden en aprecieerden het feit dat dit te danken was aan de genade van Allah en de gebeden van  Jamaat-e-Ahmadiyya.

In sommige instanties is het ophouden van regen  ook een oorzaak voor hernieuwde geloof. De muballigh (prediker) van Guinea Bissau schrijft dat hij naar een bepaalde plek was gegaan om te bidden maar het begon zwaar te regenen en zijn stem kon niet gehoord worden door het volk die hij aan het toespreken was. Hierdoor begonnen de mensen te vetrekken. Hij zei, ik bad tot God dat de regen van Hem gekomen was en de boodschap kwam ook van Hem maar mensen konden niets horen door de regen. Hij zei dat de regen onmiddelijk ophield en hij kon tot 150 mensen prediken waarna ze allemaal de eed hebben afgelegd.

Dus het was niet alleen onze prediker maar ook al deze andere mensen die een teken van Allah hebben gezien. Nu vragen mensen zich af hoe Allah zichtbaar kan zijn. Het is door middel van deze mirakels dat God Zichzelf toont aan ons.

Een prediker uit Benin schrijft dat een nieuwe Ahmadi bekeerling naar mij was gekomen  en vroeg me om zijn huis te bezoeken. De prediker heeft de uitnodiging aanvaardt en is met zijn vrouw  gegaan. De geboorte van het kind was nabijna maar de moeder had hoge koorts en het was heel moeilijk aan het worden voor haar. De nieuwe Ahmadi vertelde de prediker dat dit de vorige twee keren ook had plaatsgevonden en telkens moesten ze het kind opofferen om de moeder te redden. De prediker zei dat wij in zulke tijden ook moeten bidden bij het geven van medecijnen en ook de Imam schrijven om gebeden. Dus begon hij te bidden en hij blies op het water die hij daarna aan de moeder gaf om te drinken. Dit heeft hij tot drie keren herhaald. Na de derde keer kwam de echtgenoot  gelukkig  om hem te informeren dat Allah zowel zijn vrouw als kind had gered en hem een zoon had geschonken. Dus werd het geloof van de bekeerling ook versterkd en hij begon ernstig te bidden.

Verder heft een prediker uit belgië geschreven dat een Ahmadi vriend ernstig ziek was geworden. Zijn lever functioneerde niet meer en hij leed aan een hartaanval waardoor hij op een defibrilator werd gezet. Zijn familie verzocht de Djamaat om begrafenisarrangementen te regelen. De prediker schrijf ook naar mij om te bidden en hij bad zelf ook. Hij zegt dat de volgende dag de dokters hem informeerden dat er een mirakel had plaatsgenomen. De medecijnen die zij eerder hadden gegeven werden door zijn lichaam afgestoten maar er waren goede gevolgen/effecten zichtbaar. Hij zei dat hij tegen de dokter had verteld dat dit allemaal te danken was aan de zegeningen van het gebed.

De Beloofde Messias a.s. zegt dat Allah levende voorbeelden van het toekennen van gebed aantoont in elk tijdperk. Als je hiervan een deel wilt zijn moet je eerst de voorwaarden ervan moeten naleven. De eerste voorwaarde is dat je morele waarden en geloof moet aannemen. Degene die dit niet doet is Allah op de proef aan het stellen. Het is noodzakelijk dat de rechten van Allah en Zijn volk erkent worden. Wanneer dit gebeurt zal Allah naar uw gebeden Luisteren.

Huzur-e-Anwar kondigde de gebeden in afwezigheid aan van twee personen, Mukarram Choudhry Naimatullah Sahib, voormalige Nazim Jaidad (“eigendom”) Sadar Anjuman Pakistan. Hij heeft de Djamaat voor een zeerlange tijd gediend. De andere overledenen is Mukarram Zafarullah Khan Sahib , voorzitter van de Sheikhupura Djamaat in Pakistan voor een heel lange tijd. Hij was een zeer vroom iemand en heeft zijn kinderen uitstekend opgevoed. Moge Allah zijn daden van vroomheid voortzetten door zijn nageslacht. Amin.