Samenvatting vrijdagpreek 2 feb 2018 – De manieren te zoeken om Allah’s bescherming te krijgen

Samenvatting Vrijdagpreek 2 Februari 2018

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van Soerah Al-fatehareciteerde Huzur-e-anwar Ayatul Kursialsook enkele verzen van Soerah Al-Momin. Hij zei, in deze verzen wordt de grootsheid van Allah en Zijn kwaliteiten beschreven. Het werd overgeleverd door Hazrat Abu Hurairah (ra) dat  De Heilige Profeet VZMH zei,degene die van” Ha Mim “- tot -” ilaihil maser “reciteert van Soerah Al-Mu’min en Ayatul Kursi in de avond, tot in de ochtend, beschermd zal worden en wie ditin de ochtend reciteert, tot avond beschermd zal worden. De Beloofde Messias gaf uitleg over het woord Hamd en zei dat er nog een betekenis , zoals Allah stelt:-

‘O Mijn schepping, herken Mij door Mijn kwaliteiten en erken Mij door Mijn wonderen. Ik ben geen gemeen wezen. Mijn lof verdient hoger dan de meest overdreven lofzangen die door iedereen gezongen worden en je zult geen enkel kenmerk vinden dat in de lucht en op aarde waardig is en dat niet in Mijn wezen te vinden is. En als je Mijn kwaliteiten wilt tellen, zullen ze ontelbaar en onmetelijk blijven, ook al kijk je met al je kracht na en lijd je eindeloos in deze zoektocht. Denk goed na! Zie je een kenmerk dat niet in Mij is gevonden? Ziet u een eminentie die buiten uw bereik ligt? Als je je dat zo voorstelt, dan heb je Me niet herkend en ben je een van de blinden … ‘

Allah is groots. Hij is extreem lofwaardig en van de hoogste pracht. Er is geen grens aan Zijn majesteit dus men moet bij het reciteren van deze vers ook hulde brengen aan al deze attributen van Allah.

Allah is Majeed, de eerbiedwaardige en de nobele. Allah de Verhevene is de meest geprezen en verhevene, waarvan de hoogte door geen enkele persoon kan worden bereikt. Er is geen grens aan Zijn zegeningen.

Hij is Aziz, de Machtige. Het is onmogelijk om Hem te verslaan. Alle waardigheid behoort tot Hem. Zijn waardigheid kent geen grenzen.

Hij isAleem, alwetend en Bezitter van kennis. Hij is bewust van alles wat er gebeurd is en alles wat gaat gebeuren in het toekomst. Hij is de God die de Heilige Koraan heeft geschonken en de kennis en noden van elk tijdperk (er) aan heeft toegevoegd.

Hij is Ghafiruz zamb, Vergever van zonden. We moeten om Zijn vergiffenis vragen.

Huzur zei dat men aan tegenslaglijdt. Ahmadi’s worden geconfronteerd met moeilijkheden. We moeten aandacht besteden aan gebed. Onze gebeden worden verhoord wanneer wij onze plichten naleven. Alleen dan zal Allah’s zikr (gedachtenis) gevolgen hebben.

Allah schenkt vergiffenis aan degene die Hem om vergiffenis smeekt. Voorwaar, Allah schenkt vriendschap aan degene die om Zijn vergiffenis smeekt en die naar vroomheid verlangt. Deze vers vertelt ons dat Allah van degenen houdt die om Zijn vergiffenis smeken maar dat we ook zien dat nederigheid en vroomheid voorwaardelijk zijn aan ernstige gebeden. Het is noodzakelijk om alle soort vuiligheid en onzedelijkheid te vermijden.

Huzur-e-anwar zei dat er een Hadith is die Hazrat Abu Huraira r.a. citeert, dat alles een hoogtepunt heeft. En het epitome van de Heilige Koraan is Soerah Al-Baqarah. Een van haar verzen is de “commandant” en dat is AyatulKoersi. De Beloofde Messias a.s. zei, We moeten weten dat Allah twee namen heeft vermeld in de Heilige Koraan: ‘Al-Hayye‘ en ‘AlQayyum’. Al-Hayye betekent levend zijn en leven geven aan anderen. Al-Qayyum betekent in ontstaan zijn en het reden zijn voor andermans bestaan.

Hij zei: er zijn twee vaste doelen voor de Deen (religie). Het eerste is van God te houden en het andere is om van God’s schepping te houden in zo verre dat je jouw medemens zijn verdriet en benarde toestand als uw eigen beschouwt en dat je voor hem bidt, wat ‘Shafa’at’ wordt genoemd.

Dit is het punt dat sympathie versterkt tussen de mensheid. Men moet aardig zijn voor iedereen maar helaas zijn Moslims tegenwoordig bloedorstig tegenover elkaar.

De Beloofde Messias a.s. zei: Allah Taa’la Zegt over Ayatul Koersi dat het de Hemel en aarde omvat en ze heeft verheven. Alles is in tegenstelling minderwaardig. Dit is de vermelding van ‘koersi’ die ons verteld dat heel de aarde en de hemel Zijn bezit zijn.

Huzur-e-anwar zei, Dit is dus de Magnifieke God die alles heeft omhuld. Alleen wanneer men dit begrijpt en deze verzen met begrip bestudeert kan men dichter komen tot Allah. Men moet zijn verplichtingen tegenover God en de mensheid naleven en dit blijven doen. Huzur zei dat mensen de betekenis van deze verzen bestuderen en dat het niet genoeg is om ze alleen te lezen, ze moeten er ook begrip van krijgen. Moge Allah ons in staat stellen om te leven volgens de leer van de Heilige Profeet VZMH en de Beloofde Messias a.s.

Op het einde kondigde Huzur-e-anwar de gebed in afwezigheid aan voor Mukarrama Abida Begum Sahiba.