Samenvatting vrijdagpreek 26 Jan 2023 – Mohammed (sa): Het grote voorbeeld

KJ-Summary-NL-20240126          KJ-Summary-FR-20240126

KJ-Summary-UR-20240126          KJ-Summary-BN-20240126

 

Samenvatting vrijdagpreek 26 Januari 2024
Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

In de voortzetting van de voortgang van de Slag bij Uhud, beschreef Huzoor-e-Anwar (aba) in de preek van 26/01/2024 de wonden die de Heilige Profeet (sa) opliep tijdens deze slag. Hij zei dat de daders de straf van Allah verdienden voor het verwonden van de Profeet van Allah. Maar de Heilige Profeet (sa) was overweldigd door de genade van Allah. Zelfs in deze toestand bad hij voor hun vergeving en zei: “O mijn Allah! Vergeef mijn volk, want zij hebben deze fout gemaakt uit onwetendheid en weten het niet.”Alhoewel Hazrat Fatima (ra) zijn wonden waste, wilde het bloeden niet stoppen. Aldus, verbrandde ze een mat en legde die op zijn wonden.

Huzoor-e-Anwar (aba) vertelde enkele tradities over de deelname van engelen aan de strijd op de dag van Uhud. De engelen vochten samen met de Metgezellen. Na de martelaarsdood van Hazrat Musab (ra) nam een engel zijn vlag over. Hazrat Abu Ishaq (ra) ontving pijlen van een engel in een witte jurk, die niemand vóór of na de oorlog had gezien. Volgens sommige overleveringen zou de hulp van de engelen gestopt zijn vanwege de ongehoorzaamheid van degenen die het bergpad hadden verlaten.. In de Slag bij Uhud hadden de engelen rode tulbanden op hun hoofd hetgeen, een aspect van verdriet en droefheid vertegenwoordigde.

Huzoor-e-Anwar (aba) vertelde over de moed van de Metgezellen (ra). Bij het horen van het nieuws van de martelaarsdood van de Heilige Profeet (sa), vocht Hazrat Anas bin Nazr (ra) dapper tegen de vijand en werd gemarteld in het proces. Zijn lichaam had 70 wonden, en niemand kon zijn dode lichaam herkennen. Uiteindelijk identificeerde zijn zus hem aan de hand van een merkteken op zijn vinger. De rest zal in de toekomst worden behandeld, inshaAllah.

Huzoor-e-Anwar (aba) herinnerde ons eraan te bidden voor de Ahmadi’s in Jemen, die het momenteel moeilijk hebben. Op dezelfde manier moeten we bidden voor de eenheid van de moslims; moge Allah eenheid onder hen creëren en hen wijsheid en begrip schenken. Bid ook voor de algemene toestand van de wereld, aangezien deze zich naar een wereldoorlog begeeft; moge Allah genadig zijn. Amin.

Ter herdenking van twee overleden leden:

– Hafiz Dr. Abdul Hameed, Naib Amir van Sierra Leone, overleed na een korte ziekte op 45-jarige leeftijd. Moge Allah hem vergeving en genade schenken, zijn status verhogen en zijn vrouw en kinderen beschermen. Amin.

– Tahira Nazir Begum Sahiba, ook bekend als Tahira Rashiduddin, vrouw van Chaudhary Rashiduddin, een missionaris. Moge Allah vergeving en genade schenken aan de overledene, geduld en moed aan de familieleden en hen in staat stellen hun goede daden voort te zetten. Amin.