Samenvatting vrijdagpreek 02 Feb 2023 – Mohammed (sa): Het grote voorbeeld

KJ-Summary-NL-20240202          KJ-Summary-FR-20240202

KJ-Summary-UR-20240202          KJ-Summary-BN-20240202

 

Samenvatting vrijdagpreek 2 Februari 2024
Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

In de preek van 2/2/2024, waarin de Slag bij Uhud werd besproken, noemde Huzoor-e-Anwar (aba) de moed van de metgezellen en had het over de moed van Hazrat Ali (ra). Na het martelaarschap van Hazrat Mus’ab bin Umair (ra) gaf de Heilige Profeet (sa) de banier aan Hazrat Ali (ra). Toen hij een groep ongelovigen zag, gaf de Heilige Profeet (sa) Hazrat Ali (ra) de opdracht hen aan te vallen. Hazrat Ali (ra) doodde Amr ibn Abdullah en verspreidde de groep. Later, toen een andere groep werd aangevallen, doodde Hazrat Ali (ra) Shi’ba bin Malik. Hierop zei Engel Jibreel tegen de Heilige Profeet (sa): “O Boodschapper van Allah, waarlijk, Ali verdient medeleven.” De Heilige Profeet (sa) antwoordde: “Ja, Ali is van mij, en ik ben van Ali.” Jibreel zei toen dat hij van jullie beiden is. Volgens één overlevering kreeg Hazrat Ali (ra) 16 wonden tijdens de slag.

Toen de Heilige Profeet (sa) alleen achterbleef in de strijd, stond Hazrat Abu Talha (ra), een metgezel van de Ansar, voor hem, terwijl deze pijlen afvuurde. Hij was een bekwame boogschutter en hij schoot met zoveel kracht dat er die dag drie bogen braken. Hazrat Abu Talha (ra) onderschepte de pijlen die op de Heilige Profeet (sa) werden gericht door voor hem te staan.

Daarna noemde Huzoor Anwar (aba) Hazrat Talha bin Ubaidullah (ra), die op de dag van de Slag bij Uhud de pijlen die op de Heilige Profeet (sa) werden gericht, met zijn handen onderschepte. Die dag werd hij getroffen met 24 wonden. De ernst van de verwondingen maakte zijn hand onbruikbaar. Hazrat Talha (ra) tilde de Heilige Profeet (sa) op en droeg hem naar een bergpas. De moed van Hazrat Saad bin Abi Waqqas (ra) werd vernoemd, die, terwijl hij bad, pijlen op de vijand afvuurde. Ook de Heilige Profeet (sa) bad en nam deel aan de smeekbeden met hem. De Heilige Profeet (sa) spreidde ook zijn pijlen voor hem uit en zei: “O Saad, mogen mijn ouders voor jou worden opgeofferd, blijf pijlen afschieten!” Volgens één overlevering schoot hij die dag duizend pijlen af.

Hazrat Abudujana (ra) bleef standvastig, de stenen en pijlen onderscheppen die op de Heilige Profeet (sa) afkwamen. Hazrat Sahal (ra) stond ook voor de Heilige Profeet (sa) als een schild terwijl hij pijlen afschoot.

Hazrat Umm e Ammara (ra), de vrouw van Hazrat Zaid bin Asim (ra), nam het initiatief om water te geven aan de gewonden tijdens de slag. Toen de vijand een nieuwe aanval lanceerde, nam Hazrat Umm e Ammara (ra) actief deel aan de strijd. Samen met Hazrat Mus’ab bin Umair (ra) bundelde ze haar krachten om Ibn Qami’a te confronteren. Het was tijdens dit gevecht dat ze een ernstige wond aan haar schouder opliep. Tijdens de slag kreeg ze 12 wonden.

Ibn Qami’a slaagde erin de Heilige Profeet (sa) aan te vallen in zijn poging de moslims aan te vallen. Hij lanceerde een krachtige aanval op de Heilige Profeet (sa), maar Hazrat Talha (ra) deed het nodige om deze aanval te blokkeren. Hoewel hij voorkwam dat er directe letsel aan de Heilige Profeet (sa) werd toegebracht, was de impact van de aanval intens.

Op het slagveld bleven de ongelovigen de lichamen van de moslimmartelaren respectloos behandelen en verminken. Toen de Heilige Profeet (sa) samen met de moslims de steengroeve bereikte, wordt er vermeld dat een gesprek met Abu Sufyan plaatsvond. Na de opschepperige beweringen van Abu Sufyan over hun afgoden, instrueerde de Heilige Profeet (sa) de metgezellen om te antwoorden door te zeggen: ‘Onze Heer is Allah, en jullie hebben geen heer.

Verdere details zullen, Insha Allah, in de toekomst worden behandeld. Terwijl Huzoor-e-Anwar (aba) iedereen herinnerde om te bidden voor de mensen van Palestina en Libanon, vermeldde Huzoor-e-Anwar (aba) de huidige staat van oorlog. Hij zei dat sommige westerse landen stoppen met het steunen van de VN, en ondanks het bezit van oliewelvaart, is er geen steun gekomen vanuit enig moslimland. Huzoor-e-Anwar (aba) drong aan op gebeden voor de Ahmadi’s in Jemen, waar een oprechte Ahmadi onlangs is overleden. Huzoor drong ook aan op gebeden voor de Ahmadi’s in Pakistan. Moge Allah de Ahmadi’s in elk land beschermen en de kwaadaardige plannen van hun vijanden tenietdoen. Moge de wereld beseffen dat benevens zich tot Allah te wenden, er geen andere manier is voor zijn overleving. En moge Allah hen in staat stellen degene te accepteren die Hij heeft gezonden. Ameen.

Bovenkant formulier