Samenvatting vrijdagpreek 09 Feb 2023 – Mohammed (sa): Het grote voorbeeld

KJ-Summary-NL-20240209          KJ-Summary-FR-20240209

KJ-Summary-UR-20240209          KJ-Summary-BN-20240209

 

Samenvatting vrijdagpreek 9 Februari 2024
Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

In de preek van 09/02/2024, terwijl de Slag van Uhud werd besproken, benadrukte Huzoor-e-Anwar (aba) het enthousiasme en de passie die de Heilige Profeet (sa) toonde als reactie op de slogans van Abu Sufyan. Toen Abu Sufyan luidkeels verkondigde: “Voor ons is Uzza en voor jullie is er geen Uzza”, instrueerde de Heilige Profeet (sa) zijn metgezellen om te antwoorden: “Zeg nu: ‘Allah is onze Maula (Heer) en jullie hebben geen Heer’.” Ondanks de dreigende zwaarden boven hun hoofden, toonde de Heilige Profeet (sa) een opmerkelijke uiting van ijver voor Allah. In eerste instantie adviseerde hij stilte bij het horen van het valse nieuws van zijn eigen dood en van de dood van zijn metgezellen.

Echter, toen de eer van Allah werd betwist, tolereerde de Heilige Profeet (sa) geen stilte en gaf onmiddellijk opdracht tot de proclamatie van Allah de Verhevene. De gedetailleerde uitleg van dit incident wordt gegeven in het commentaar op Surah Al-Kauthar door Hazrat Musleh Ma’ud (ra).

Toen voor Hazrat Hanzala (ra) bekend werd dat de Heilige Profeet (sa) betrokken was bij de strijd, begaf hij zich onmiddellijk naar het slagveld. In de strijd, stond hij tegenover Abu Sufyan, waarbij hij hem aanviel met kracht en hij van zijn paard viel. Vervolgens, terwijl hij van plan was Abu Sufyan te doden, werd hij overvallen door een ongelovige die hem ten val bracht en martelde. In de nacht voorafgaand aan de slag, was het de eerste nacht van het huwelijk van Hazrat Hanzala (ra). Hij was getrouwd met Hazrat Jamila (ra), die de dochter was van Raees-ul-Munafiqeen, Abdullah bin Ubayy bin Salul. Na de marteldood van Hazrat Hanzala (ra), informeerde de Heilige Profeet (sa) dat engelen hem Ghusl (het wassen van zijn lichaam) gaven. Hazrat Jamila (ra) schonk later het leven aan hun zoon Abdullah bin Hanzala.

De vermelding van de marteldood van Hazrat Sa’ad bin Rabih (ra) die deelnam aan de slagen van Badr en Uhud werd gemeld,. Op de dag van de Slag van Uhud, stuurde de Heilige Profeet (sa) een metgezel, Ubai bin Ka’ab (ra), om te informeren naar het welzijn van Hazrat Sa’ad (ra). Hazrat Sa’ad (ra) informeerde Ubai bin Ka’ab (ra) dat hij 12 verwondingen had opgelopen en dat allen die tegen hem vochten gedood werden. Hazrat Sa’ad (ra) bracht een boodschap over aan zijn mensen, waarin hij hen aanspoorde Allah te vrezen en het verbond dat tijdens de nacht van Uqba was gesloten, na te komen. Hij benadrukte het belang van het opofferen van hun leven ter bescherming van de Profeet van Allah (sa) en voor de zaak van zijn geloof. Zelfs in het aangezicht van zijn eigen dood, had hij bezorgdheid om de beloften na te komen die aan Allah en Zijn Boodschapper waren gemaakt. Toen het nieuws van de marteldood van Hazrat Sa’ad (ra) de Heilige Profeet (sa) bereikte, bad hij om Allah’s genade over hem, waarbij hij verklaarde dat hij zowel in leven als na de dood een weldoener bleef voor Allah en Zijn Boodschapper.

Op de dag van de Slag van Uhud, raakten 70 moslims gewond op het slagveld en werden hun lichamen verminkt. Onder de martelaren waren er zes Muhajirin en de rest waren Ansar. Bij het bereiken van het lichaam van Hazrat Hamza (ra) en het zien van zijn lichaam, was de Heilige Profeet (sa) diep bedroefd. Echter, ondanks het intense verdriet, beval de Heilige Profeet (sa) de metgezellen zich te onthouden van de afstotelijke daad van verminking.

Terwijl de timing van het overlijden van Hazrat Sa’ad (ra) werd vermeld, verklaarde Huzoor-e-Anwar (aba) dat de dood een uitdagende ervaring is zelfs wanneer het thuis plaatsvindt. Hij vernoemde de Heilige Profeet (sa) die tegenover de dood stond op het slagveld terwijl hij een boodschap van loyaliteit voor zijn metgezellen overbracht. Dit zijn zulke uitingen van liefde die mensen in ontzag achterlaten. Hij bad dat Allah ons zo’n liefde voor de Heilige Profeet (sa) inboezemt. Wanneer dit besef zich voordoet, zal het onze relatie met Allah versterken en ons motiveren om tegen onze zwakheden te strijden. Zodat we de ware islamitische geest belichamen in onze aanbidding, moraal en gewoonten. Moge Allah ons de kracht geven om dit te doen. Ameen!