Samenvatting vrijdagpreek 26 Apr 2024 – Mohammed (sa): Het grote voorbeeld

KJ-Summary-NL-20240426        KJ-Summary-FR-20240426

KJ-Summary-UR-20240426       KJ-Summary-BN-20240426

 

Samenvatting vrijdagpreek 26 April 2024
Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

➢ In de preek van 26/04/2024 sprak Hazrat Huzoor-e-Anwar (aba) over de slag bij Hamraul-Asad. Voor deze strijd, vertrokken de Heilige Profeet (sa) en zijn metgezellen de dag na de slag bij Uhud. De moslims hadden aanzienlijke verliezen geleden tijdens de slag bij Uhud. Huzoor-e-Anwar (aba) sprak over het geweldige leiderschap van de Heilige Profeet (sa), de offers die de moslims brachten en de gehoorzaamheid van de metgezellen tijdens deze slag.

➢ Na de slag bij Uhud ontving de Heilige Profeet (sa) nieuws dat de Quraish van Mekka van plan waren een nieuwe aanval op de moslims te starten. Hij zocht advies bij Hazrat Abu Bakr (ra) en Hazrat Umar (ra). De volgende ochtend gaf de Heilige Profeet (sa) opdracht aan Hazrat Bilal (ra) om aan te kondigen dat de moslims zich moesten voorbereiden voor de strijd. Alleen zij die hadden deelgenomen aan de Slag bij Uhud zouden zich aan hen toevoegen.

➢ Huzoor-e-Anwar (aba) vermelde de offers van de metgezellen van de Heilige Profeet (sa). Veel metgezellen waren gewond geraakt en veel moslims werden tijdens de Slag bij Uhud, gemarteld. Desondanks, toen het bevel van de Heilige Profeet (sa) kwam, verzorgden deze toegewijde zielen van liefde en loyaliteit hun wonden, namen hun wapens op, en trokken opnieuw ten strijde. We lezen over een metgezel genaamd Hazrat Usaid bin Uzair (ra). Hij had negen wonden op zijn lichaam. Hij was net begonnen met het aanbrengen van medicijnen toen hij de oproep voor een nieuwe strijd vernam. Hij bracht zelfs geen medicijnen aan op zijn wonden en ging onmiddellijk gehoorzaam uit volgens het bevel van de Heilige Profeet (sa). Bovendien wordt vermeld dat veertig gewonde moslims van de stam Banu Salama, nog in hun gewonde toestand, zich aan de Heilige Profeet (sa) aanboden en klaarstonden om zijn bevel op te volgen. De Heilige Profeet (sa) bad voor hen: “O Allah, wees genadig voor de Banu Salama.”

➢ Daarom heeft Allah de metgezellen van de boodschapper uitgebreid geprezen in de Koran opdat zegeningen over hen worden gezonden tot het einde der tijden. Allah de Almachtige zegt: “Zij die antwoordden aan Allah en de Boodschapper nadat hen onrecht was aangedaan – voor hen onder hen die goed doen en vrezen is er een grote beloning.” (Surah Al Imran, Vers 173)

➢ Huzoor-e-Anwar (aba) noemde ook de offers en het leiderschap van de boodschapper van Allah (sa). Er wordt vermeld dat de Heilige Profeet (sa) voor deze slag vertrok in zo’n toestand dat zijn gezegende gezicht gewond was, zijn tanden gebroken, beide lippen van binnenuit gewond, zijn rechterschouder en beide knieën ook gewond. Hij ging eerst naar de moskee, verrichtte twee Raka’ats van gebed en was toen klaar om ten strijde te trekken.

➢ Huzoor-e-Anwar (aba) vertelde het incident van twee Ansari-broers, metgezellen van de Heilige Profeet (sa), Hazrat Abdullah bin Sahal en Hazrat Rafi bin Sahal. Beide werden ernstig verwond tijdens de Slag bij Uhud. Ze hoorden dat de Heilige Profeet (sa) de volgende dag opriep voor de Slag bij Hamra al-Asad. Toen ze dit hoorden, zei de een tegen de ander dat als ze niet met de Heilige Profeet (sa) konden deelnemen aan de slag, dit een groot verlies voor hen zou zijn. Ze hadden geen vervoermiddel noch wisten ze hoe deze reis aan te vatten. Toen besloten ze te voet op reis te gaan. Hazrat Rafi (ra) zei dat hij vanwege zijn wonden niet kon lopen. Zijn broer zei dat ze langzaam naar de Heilige Profeet (sa) zouden gaan. Beiden waren gewond maar steunden elkaar, en ’s nachts bereikten ze Hamra al-Asad. Toen ze aankwamen, vroeg de Heilige Profeet (sa) waarom ze na iedereen waren aangekomen. Ze legden hun toestand uit. De Heilige Profeet (sa) bad voor beiden van hen en zei dat als ze een lang leven zouden hebben, ze paarden en kamelen zouden vinden als rijtuigen. Jullie zijn nu te voet gekomen, maar als jullie een lang leven wordt gegund, zullen jullie dit allemaal zien. Maar onthoud, die rijtuigen zullen niet beter voor jullie zijn dan deze reis van moeilijkheden. Dit betekent dat de beloning voor opofferingen tijdens moeilijkheid groter is dan het gemak.