Samenvatting vrijdagpreek 03 Mei 2024 – Mohammed (sa): Het grote voorbeeld

KJ-Summary-NL-20240503        KJ-Summary-FR-20240503

KJ-Summary-UR-20240503        KJ-Summary-BN-20240503

 

Samenvatting vrijdagpreek 3 Mei 2024
Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

In de preek van 3/05/2024 heeft Zijne Heiligheid Khalifatul Masih V (aba) uitgeweid over de gebeurtenissen uit het leven van de Heilige Profeet (sa) na de Slag bij Uhud. Moslims leden toen zware verliezen in. Hierna ontving de Heilige Profeet (sa) nieuws dat de Quraish van Mekka niet tevreden waren met hun overwinning en van plan waren terug te keren zodoende de moslims opnieuw aan te vallen. De Heilige Profeet (sa) beval zijn metgezellen zich voor te bereiden om Medina te verlaten en hen te confronteren. Ondanks de verwondingen die de metgezellen hadden opgelopen, gingen ze met grote enthousiasme en ijver de deur uit toen ze het bevel van de Heilige Profeet (sa) hoorden.

Op een plek genaamd Hamra al-Asad sloeg de Heilige Profeet (sa) zijn kamp op. Hij gaf het bevel dat ’s nachts afzonderlijke vuren moesten worden aangestoken. Dit leidde tot ongeveer 500 vuren. Toen de Quraish dit zagen en zich bewust werden van het enthousiasme en de toewijding van de moslims, lieten ze hun intentie varen en trokken ze zich terug naar Mekka. Toen het nieuws de Heilige Profeet (sa) bereikte dat de Quraish van Mekka waren gevlucht, dankte hij Allah en zei dat dit het resultaat was van de angst die Allah in de harten van de ongelovigen had gelegd.

Daarna bleef de Heilige Profeet (sa) ongeveer drie dagen in Hamra al-Asad. Gedurende deze periode werden twee gevangenen van de Quraish van Mekka gevangen genomen door de moslims. Volgens de geldende wetten werden ze ter dood veroordeeld door de Heilige Profeet (sa). Een van hen was de bekende dichter van Mekka, Abu Uzza. Hij zette mensen aan tot vijandigheid tegen de moslims. Hiervoor was hij ook al gevangengenomen na de Slag bij Badr, waar hij om vergeving vroeg en beloofde niet opnieuw tegen de moslims te vechten. De Heilige Profeet (sa) had hem toen gratie verleend zonder losgeld te vragen. Echter, hij verrichtte verraad en ging opnieuw in de strijd tegen de moslims. Dus toen hij opnieuw gevangen werd genomen, vroeg hij opnieuw om vergeving. Echter, weigerde de Heilige Profeet (sa), zeggende: “Een gelovige wordt niet tweemaal uit hetzelfde hol gestoken.”

Huzoor-e-Anwar (aba) merkte op dat er onder historici een debat is geweest over de Slag bij Uhud, met name of deze resulteerde in een nederlaag, overwinning, of een gelijkspel voor de moslims. Verschillende mensen hebben verschillende meningen over deze kwestie. Het feit van de zaak is dat hoewel moslims zware verliezen hadden leden, waaronder 70 edele metgezellen als martelaren, het volgens de wetten van die tijd niet gezegd kan worden dat de moslims verslagen waren. De verliezen die de ongelovigen hadden geleden in de Slag bij Badr werden niet gewroken. Moslims vluchtten niet van het slagveld zoals de Quraish van Mekka deden. En moslimleiders werden niet gedood in de oorlog in tegenstelling tot de leiders van de Quraish van Mekka die waren gestorven  in de Slag bij Badr. Eerder, als we de Slag bij Hamra al-Asad en alles wat daarna gebeurde in overweging nemen, lijkt het een overwinning voor de moslims te zijn.

Hazrat Mirza Bashir Ahmad sahib (ra) schrijft dat de verliezen die moslims leden tijdens de Slag bij Uhud op een bepaalde manier voordelig bleken te zijn. Het werd duidelijk voor de moslims dat ingaan tegen de wil en leiding van de Boodschapper van Allah (sa) nooit tot succes kan leiden. Zo bijvoorbeeld, adviseerde de Heilige Profeet (sa) om in Medina te blijven, alhoewel mensen bleven aandringen om naar buiten te gaan. De Heilige Profeet (sa) wees een specifieke plaats aan vóór de slag en gaf instructies aan een groep mensen om die plaats onder geen enkele omstandigheid te verlaten, maar ze gehoorzaamden niet volledig. Hoewel slechts een paar mensen ongehoorzaam waren, leed iedereen aan de gevolgen.

Tot slot riep Huzoor-e-Anwar (aba) opnieuw op tot gebeden voor de toestand van de wereld en voor Palestina. Hoewel er gesprekken zijn over vrede en een staakt-het-vuren, gaan de onrechtvaardigheden tegen de Palestijnen door. Moge Allah de belangrijke machten van de wereld wijsheid schenken en hen leiden om met rechtvaardigheid te handelen. Ameen.

Een Oproep tot Gebeden voor de Gezondheid van Hazrat Khalifatul Masih (aba): Huzoor-e-Anwar (aba) zei dat de tweede oproep tot gebeden die ik vandaag wil doen voor mijzelf is. Ik had al een tijdje last van ongemak met mijn hartklep. Dokters hadden een ingreep voorgesteld, maar ik bleef het uitstellen. Nu hebben ze gezegd dat de situatie een punt heeft bereikt waarop verdere vertraging niet geschikt is. Daarom werd enkele dagen geleden volgens hun advies de klepvervangende ingreep uitgevoerd. Alhamdulillah, het is goed verlopen. Vanwege deze reden kon ik de afgelopen dagen niet naar de moskee gaan zoals de dokters hadden voorgeschreven. Zoals ik al zei, hebben de dokters die de medische ingreep hebben uitgevoerd, succesvol afgerond door de genade van Allah. Bid dat welk leven Allah voor mij heeft geschreven, Hij mij in staat stelt om actief te blijven. Ameen.