Samenvatting vrijdagpreek 19 Apr 2024 – Mohammed (sa): Het grote voorbeeld

KJ-Summary-NL-20240419        KJ-Summary-FR-20240419

KJ-Summary-UR-20240419       KJ-Summary-BN-20240419

 

Samenvatting vrijdagpreek 19 April 2024
Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

➢ In de vorige vrijdagpreek had Hazrat Khalifatul Masih V (aba), het wereldwijde hoofd van de Ahmadiyya Moslimgemeenschap, enkele evenementen uit het leven van de Heilige Profeet Muhammad (sa) verteld die plaatsvonden na de Slag bij Uhud. Huzoor (aba) vernoemde een wonder van de Heilige Profeet (sa) die als volgt ging.

Hazrat Jabir ibn Abdullah (ra) vertelt dat toen Hazrat Abdullah (ra) overleed, hij een schuld had. Hazrat Jabir verzocht de Heilige Profeet (sa) om degenen die geld aan hem hadden uitgeleend te adviseren om een deel van de schuld kwijt te schelden. De Heilige Profeet (sa) probeerde het aan hen uit te leggen maar ze stemden er niet mee in om de schuld te verminderen.

➢ Toen instrueerde de Heilige Profeet (sa) Hazrat Jabir om aparte stapels van al zijn dadels te maken en hem vervolgens te informeren. Toen Hazrat Jabir dat deed, kwam de Heilige Profeet (sa) en ging tussen de stapels zitten. Vervolgens instrueerde de Heilige Profeet (sa) Hazrat Jabir om de dadels te tellen en te verdelen onder de schuldeisers. Hazrat Jabir (ra) zei dat hij de hele schuld had afgelost maar zijn stapels dadels bleven onveranderd. Het leek alsof ze helemaal niet hadden verminderd.

➢ Huzoor-e-Anwar (aba) verklaarde dat wanneer we de gebeurtenissen na de Slag bij Uhud analyseren, we een van de mooiste aspecten uit het leven van de Heilige Profeet (sa) leren kennen. In deze strijd werd hij ernstig gewond. Hij werd hevig aangevallen, zijn leven was in gevaar en zijn naaste verwanten en geliefde metgezellen werden gemarteld. Omringd door dergelijke rampspoed denken mensen over het algemeen niet aan anderen en willen soms niet eens met hen praten. Maar de Heilige Profeet (sa) was zo gevoelig voor het lijden van mensen dat hij iedereen troostte, hun pijn deelde en hen geruststelde door aan te kondigen dat al onze martelaren door Allah samen in het paradijs waren gehouden.

➢ Huzoor-e-Anwar (aba) vertelde het incident van Hazrat Hamna bint Jahsh (ra), die de vrouw was van Hazrat Mus’ab bin Umair (ra). De Heilige Profeet (sa) informeerde haar eerst over het martelaarschap van haar oom Hazrat Hamza (sa) en vervolgens over haar broer Hazrat Abdullah bin Jahsh. Ze reciteerde “Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji’un” (Wij behoren zeker tot Allah en tot Hem zullen wij terugkeren) op beide momenten en zei: “Alle lof is aan Allah; zij zijn een uitstekende dood gestorven.” Vervolgens informeerde de Profeet (sa) Hazrat Hamna over het martelaarschap van haar echtgenoot. Bij het horen hiervan stroomden de tranen over haar wangen en riep ze uit: “Ach!” Bij het zien hiervan zei de Heilige Profeet (sa): “Zie hoe diep de relatie van een vrouw met haar echtgenoot is. In zulke tijden worden familieleden vaak vergeten, maar een liefhebbende echtgenoot wordt herinnerd.” De Heilige Profeet (sa) vroeg aan Hazrat Hamna waarom ze “Ach!” riep. Ze antwoordde dat ze aan haar zonen dacht en zich afvroeg wie voor hen zou zorgen. De Heilige Profeet (sa) bad dat Allah hen een voogd zou geven die nog beter was dan haar echtgenoot die een martelaarsdood stierf.

➢ Het resultaat van dit gebed was dat het huwelijk van Hazrat Hamna  (ra) werd geregeld met Hazrat Talha (ra). En zij baarde Hazrat Muhammad bin Talha (ra). Er wordt echter vermeld in de geschiedenis dat Hazrat Talha (ra) niet zoveel van zijn eigen zoon Hazrat Muhammad bin Talha hield als van de vorige kinderen van Hazrat Hamna (ra). Mensen plachten te zeggen dat dit het resultaat was van het gebed van de Heilige Profeet (sa).

➢ In het tweede deel van de preek drong Huzoor (aba) aan op gebeden met betrekking tot de huidige wereldsituatie. Hij zei dat Israël rechtstreeks Iran had aangevallen, hetgeen de situatie verder zal verslechteren. Moge Allah wijsheid schenken aan de wereldleiders zodat zij de mensen kunnen behoeden voor een wereldoorlog. Moge Allah ook begrip en wijsheid schenken aan de Moslim Ummah en hen in staat stellen om zich te verenigen en hun vijanden tegemoet te treden.