Samenvatting vrijdagpreek 25 okt 2019 – Attributen van ware gelovigen

Résumé du Sermon du vendredi 25 octobre 2019

Samenvatting Vrijdagpreek 25 oktober 2019

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

Na Tashahhud, Ta’awwaaz en recitatie van soerah Al Fateha reciteerde Huzur-e-Anwar vers 42 van soerahAl Hajj.

Vertaling: Degenen die, indien Wij hen op aarde vestigen, het gebed verrichten en de Zakaat betalen en het goede bevelen en het kwade verbieden. En het eindbesluit in alles berust bij Allah. (22:42)

Allah de Almachtige zegt in dit vers dat de ware Momin (gelovige) degenenzijn die hun eigen plezier niet nastreven wanneer ze macht vergaren en in vrede leven. Integendeel, ze besteden aandacht aan hun gebed en bidden tot Allah, aanbidden in hun moskeeën, dienende mensheid, geven van hun eigen rijkdom weg aan de armen en verspreiden de boodschap van hun godsdienst. Ze verrichten zelf vrome daden en roepen anderen op om hun hierin te volgen. Omdat ze al deze daden verrichten voor Allah, assisteert Allah de Almachtige hen ook en produceert Hij de beste resultaten voor hen.

Jamaat-e-Ahmadiyya Duitsland is door de genade van Allah moskeeën aan het bouwen als deel van hun 100-Moskeeën doel. De leden van de Jamaat zijn hiervoor opofferingen aan het maken zodat wij allemaal daarin kunnen samenkomen om tot Allah te kunnen bidden. De wet van Pakistan laat ons niet toe om daar moskeeën te bouwen en erin te bidden. Hier heeft Allah ons ook financieel gezegend. We dienen te onthouden dat wat wij ook ontvangen alleen te danken is aan de zegeningen van Allah en dat het alleen door Zijn zegeningen kan toenemen.

We hebben de eed afgelegd aan de hand van de Beloofde Messias a.s. om onze spirituele en morele omstandigheden te verbeteren. Ons doel is niet alleen om moskeeën te bouwen, maar om tot Allah te bidden in een gezuiverde staat. Dit doel zal bereikt worden wanneer we van harte bidden en met Allah in volledige zuiverheid converseren. We moeten niet alleen met verbale verklaringen tevreden zijn.

: – De Beloofde Messias a.s. zegt dat de ware Momin degene is die Taqwah (vroomheid) in acht neemt, Allah vreest en het gebed tot stand brengt. Verschillende gedachten en angsten trekken zijn aandacht weg van Allah, maar een ware gelovige wendt zich ondanks alles met volledige inspanning tot God. Dit is wat het tot stand brengen van gebeden inhoudt.

: – De Beloofde Messias zegt verder, datals de mens blijft volharden, komt er een tijd dat Allah Zelf hem leiding geeft en gebeden worden een soort voedsel voor hem, wat betekent, dat het een zodanig integraal onderdeel van zijn leven wordt dat hij niet meer zonder kan leven. Door gebeden krijgt hij zoveel opluchting zoalswanneer een dorstige man beloond wordt met koud water. Gebed is als een medicijn voor de echte Momin die anders rusteloos blijft.

: – Veel mensen schrijven dat ze zich niet kunnen concentreren tijdens gebeden. De Beloofde Messias a.s. zegt dat zelfs zich erover zorgen maken voordelen heeft. Het toont aan dat een persoon zijn zwakheid bij het biddenaanvaardt. Een dergelijke persoon doet moeite om verlossing te krijgen. Hij is geen slaaf van zijn verlangens. Dus als de mens voortdurend blijft proberen, komt zeker de tijd voor de welwillendheid van Allah.

Wanneer je in Sajda buigt reciteer het volgende:

‘YaHayyoYaQayyum Berahmatek Astaghees’

Vertaling: “O God die leeft en voor altijd zal leven! Ik roep Je zegeningen op om me te helpen”

Huzur-e-Anwar zei dat Allah ons heeft beloofd dat Hij ons zal helpen als wij de moeite doen om dichtbij Hem te komen. Hij zal twee stappen in onze richting komen voor elke stap die wenaar hem toe nemen. Moge Allah ons in staat stellen om onze toestanden te zuiveren en de ware boodschap van de Islam te verspreiden, naast het bouwen van moskeeën. Op het einde beschreef Huzur-e-Anwar de details van de moskee die in Nahe, Duitsland gebouwd werd.