Samenvatting vrijdagpreek 1 nov 2019 – Europese Tour 2019 : een overzicht

Résumé du Sermon du vendredi 01 novembre 2019

Samenvatting Vrijdagpreek 1 November 2019

Gegeven door HazratKhalifatul Masih Al-Khamis (aba)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van soerahAl-Fatehah zei Huzur-e-Anwar:

Ik ben de voorbije dagen op toer geweest in drie Europese landen, tijdens dewelke ik de gelegenheid had om de JalsaSalanavan Frankrijk en Nederland, alsook enkele andere evenementen, bij te wonen. Ik werd bijvoorbeeld uitgenodigd naar een programma in Frankrijk, bij het UNESCO gebouw. Daar heb ik een toespraak gegeven over de Islam en wetenschap, onze cultuur en leer.In meerdere Europese landen, waaronder ook Duitsland en Frankrijk, is er een algemene indruk dat de islamitische en Europese culturen elkaars tegenpolen zijn. Ik had daar ook de kans omdeze opgeleide sector in verband met dit onderwerp de ware islamitische leer voor te stellen.

Op gelijke wijze waren er verschillende evenementen georganiseerd tijdens dewelke ik de kans kreeg om niet-Moslims te informeren over de ware leer van de Islam. Mensen hebben hun meningen openlijk uitgedrukt. In Nederland zei de Burgemeester van Nunspeet dat hij een aantal jaren geleden niet graag banden had onderhouden met onze gemeenschap, maar dat hij nu een sterke band met ons heeft ontwikkeld. Hij zei dat het uit mijn gesprekken blijkt dat wij een actiefonderdeel van de Nederlandse maatschappij zijn.

Een andere Nederlandse gast zei, dat wij de indruk krijgen uit de toespraak van jullie Imam dat de Moslims in Europa met gemak kunnen integreren in de maatschappij. Een gast uit Iran, Murtaza sahib zei, ik heb vandaag voor de eerste keer de rang van Ahmadiyyat en de Kalief ervan erkend. Er zijn antwoorden op alle propaganda tegen de Islam. De Moslims van vandaag zijn onwetend over hun eigen godsdienst en leer. Alle Moslims moeten de ware islamitische leer van u leren.

Ambassadeurs van verschillende landen en vertegenwoordigers van overheden en internationale organisaties waren aanwezig bij hetUNESCO-evenement. Een gast zei dat hij wenste dat meer mensen naar de boodschap van de Imam van Jamaat-e-Ahmadiyya zouden luisteren omdat het een totaal andere versie is dan de boodschap dieextremisten voorschotelen. Nog een gast zei dat mijn relaas over de rol van wetenschap en onderwijs in de islamitische geschiedenis heel interessant is. Een andere gast zei dat de manier waarop wij inspanningen leveren voor de opleiding van vrouwen zeer lofwaardig is.

Een gast bij het evenement in Strasbourg zei, ik heb geobserveerd dat Ahmadi’s heel actieve en betrokken mensen zijn en dat jullie echt wensen om veel werk te doen. Jullie zijn jullie motto, “liefde voor iedereen, haat jegens niemand” op een zeer positieve wijze aan het toepassen. Een andere gast zei dat er geen verschil is tussen jullie woorden en jullie werk. Jullie trachten om steeds te handelen naar alles wat julliezeggen.

Bij het evenement in Duitsland zei een Priester dat, ik heb deze versie van de islamitische leer nooit eerder gehoord. De rechten van God en de rechten van de mens die u benoemd heeft zijn ook terug te vinden in andere godsdiensten. Een andere gast zei, de rechten van buren die u vermeld hebt en de uitgebreidheid van dit onderwerp zijn heel verassend voor ons. Nog een gast zei, ik ben heel tevreden met de boodschap die u gegeven hebt, dat de Schepper van ons allendezelfde God is en dat wij allemaal dezelfde God aanbidden.

Een gast zei, Ik apprecieer uw instructie dat alle Ahmadi’s nuttig moeten zijn voor de maatschappij waarin zij leven. Als ook anderen naast Ahmadi’s dit zouden doen kunnen wij allemaal in vrede leven. Ik heb de ruimdenkendheid van uw mensen heel erg graag.

Huzur-e-Anwar zei dat, we moeten met zijn allen in harmonie samenleven, maar wel binnen de grenzen van onze eigen leer. We mogen geen enkele soort van minderwaardigheidscomplex koesteren. Huzur-e-Anwar zei dat het de verantwoordelijkheid is van de Ahmadi jeugd om de Koran te bestuderen en diens leer te verkondigen aan anderen. Moge Allah meer en meer mensen in staat stellen om de ware boodschap van de Islam te aanvaarden. Amin.

Huzur-e-Anwar kondigde het (begrafenis)gebed in aanwezigheid aanvan MoulviMehmoodSahib, Murabbi silsila uit Kerala, India. Hij had heel zijn leven besteed aan het dienen van de Islam en was een trouwe supporter van het Kalifaat. Moge Allah hem met aardigheid en vergiffenis behandelen. Amin.